woensdag 16 juni 2021

Alles over Dordrecht

Federatie van watersportverenigingen "De Biesbosch

Nijenstein 38
Dordrecht
078 844 29 63
secretaris@biesboschfederatie.nl
De Federatie heeft ten doel het beschermen van de watersport en de recreatie op het water in de meest uitgebreide zin en de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten verenigingen in het werkgebied van de vereniging: de Biesbosch.