zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Humanistisch Verbond, afd. Drechtsteden/West-Brabant

Grotekerksbuurt 6-8
Dordrecht
078 6170761
drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl
De gelijkberechtiging van humanisten in Nederland is inmiddels in veel opzichten gerealiseerd. Humanitas en Humanistisch Verbond leggen daarom minder het accent op belangenbehartiging. Het werk is nu vooral gericht op zorg en visie. Daarmee willen humanisten een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, ook in onze (post)moderne 21ste eeuw.

Humanistisch Verbond, afd. Drechtsteden/West-Brabant in het nieuws