zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht ter merwe

Postbus 841
3300 AV Dordrecht
uijterlinden@upcmail.nl
Rotaryclub Dordrecht - Ter Merwe maakt deel uit van de wereldwijde service organisatie Rotary International (RI). RI bestaat uit 530 districten in 170 landen; er zijn wereldwijd 32.554 clubs met in totaal zo’n 1.200.000 leden bij RI aangesloten. Nederland kent 470 clubs met 22.000 leden, verdeeld over 7 districten; Dordrecht - Ter Merwe maakt deel uit van district 1610. Basis van het lidmaatschap is de combinatie van dienstbaarheid en vriendschap. De leden willen positief bijdragen aan de samenleving; niet alleen vanuit hun beroep of werkkring maar ook op andere manieren. Dordrecht - Ter Merwe is een avondclub met grote nadruk op de informele sfeer. Er is ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng. De club heeft een brede maatschappelijke basis waarin alle stromingen evenwichtig vertegenwoordigd zijn. Aandacht voor elkaar uit zich in een oprechte belangstelling en waar nodig het bieden van steun.