dinsdag 1 december 2020

Alles over DordrechtInformatie
  Voorstraat 367
   Dordrecht
  06 51525310
  info@d66dordrecht.nl
  www.d66dordrecht.nl
Beschrijving
Samenleving D66 streeft naar een harmonieuze samenleving: een wereld waarin iedereen de ruimte krijgt om eigen keuzes te maken en waar veel vrijheid voor het individu bestaat zonder de onderlinge verbanden te vergeten. De overheid dient de samenleving zo in te richten, dat iedereen de ruimte krijgt om eigen keuzes te maken en voor zichzelf te zorgen. Wanneer dit niet lukt, moet de overheid een vangnet bieden. Dit vangnet bestaat uit zorg, geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt door de gemeente uitgevoerd, Jeugdzorg en sociale voorzieningen, zoals uitkeringen en begeleid of beschut werk. Een vangnet is ook het netwerk waarin mensen leven, bijvoorbeeld familie of de wijk waarin je woont; een wijk met contacten en voorzieningen die allemaal bijdragen aan leefbaarheid. Veiligheid is van groot belang voor de leefbaarheid. Daarom moet de overheid regels stellen, zodat zoveel mogelijk mensen in vrijheid kunnen leven.

Recensies

Er zijn nog geen recensies geplaatst over D66 Dordrecht.

Recensie toevoegen