maandag 25 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Zes van de zeven Raadsleden van Beter voor Dordt (BVD) stappen uit de fractie

20 juli 2021

DORDRECHT - Zes van de zeven gemeenteraadsleden van Beter Voor Dordt hebben na lang beraad besloten om de politieke partij Beter Voor Dordt te verlaten. Zij zeggen zich niet meer te kunnen vinden in het gedachtengoed van waarvoor Beter voor Dordt (BVD) bestaat. Het bestuur van de partij bevestigt op de eigen website ook het vertrek (verklaring onderop bericht). Overigens begon BVD in 2018 als fractie met acht leden, maar begin dit jaar stapte Roland van der Klauw al over naar Gewoon Dordt.

AD De Dordtenaar bericht dat fractievoorzitter David Schalcken namens de partij in de raad blijft.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij twee wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Piet Sleeking, de lijsttrekker in 2010 en 2014, stapt op 21 september op. Hij had eerder willen vertrekken, maar wilde in de coronatijd het stadsbestuur niet in de steek laten.

De vacature in het college, die hierdoor ontstaat, zou van invloed zijn op het opstappen van de zes raadsleden. Dat staat zowel in het persbericht als wordt door David Schalcken genoemd in AD De Dordtenaar. David hoorde zestien jaar geleden tot de oprichters van Beter Voor Dordt.

RTV Dordrecht meldt dat voor de opvolging van Sleeking een externe kandidaat zou zijn gezocht. Ook zou er binnen de partij een verkiezing zijn gehouden over wie in zijn voetsporen moet treden. Daarbij zou fractievoorzitter David Schalken-den Hartog aan het kortste eind getrokken hebben. Tot ergernis van hemzelf en wethouder Sleeking, wordt gefluisterd. David Schalcken was in 2018 de lijsttrekker.

Burgemeester Wouter Kolff reageert via Twitter in het belang van de bestuurbaarheid van de stad Dordrecht:
Zes van de zeven fractieleden stappen uit @BeterVoorDordt, de grootste partij in @raaddordt. Ik wens alle betrokkenen sterkte en wijsheid. Ik doe een beroep op iedereen om het belang van onze stad, stabiliteit van het stadsbestuur en het aanzien van de politiek voorop te zetten.

Dit staat in een persbericht van de groep van zes:

Voor Marieke van Eck, Herman van der Graaf, Loudy Nijhof, Aydin Gündogdu, Osman Soy en Robbert de Boer is helaas het moment aangebroken om niet langer onder de naam van Beter Voor Dordt te kunnen opereren.

Deze gemeenteraadsleden kunnen zich niet langer conformeren aan de gekozen lijn binnen de partij, waarbij zij zich gehinderd voelen in hun rol als volksvertegenwoordiger Zij voelen zich niet langer gesteund door het bestuur en een deel van de leden. 

De partij, waarvoor de vertrekkende fractieleden in het verleden bewust hebben gekozen, is wat hen betreft te ver van het originele gedachtengoed van Beter Voor Dordt af gaan staan. Het ontstane conflict over de opvolging van Wethouder Sleeking was voor deze gemeenteraadsleden de spreekwoordelijke druppel.

Voor de resterende periode van de gemeenteraad wensen zij gezamenlijk verder te gaan als één partij waarbij het belang van de Dordtenaren voorop staat. Zij blijven zich committeren aan het geldende coalitieakkoord.

Tot zover het persbericht van de zes.

Wethouder Piet Sleeking maakte onlangs bekend op 21 september zijn functie ter beschikking te stellen.

Verklaring op website van Beter Voor Dordt:

Het bestuur van de vereniging heeft kennis genomen van het vertrek van zes raadsleden.

Aanleiding was het verschil van mening over de procedure voor de opvolging van Beter Voor Dordt wethouder Piet Sleeking.

De vereniging wenste dit te doen via een open procedure en de zes leden hielden vast aan opvolging door een lid uit de fractie. We betreuren de ontstane situatie omdat het alleen verliezers kent.

We vertrouwen erop dat de vertrekkende leden zich blijven committeren aan het verkiezingsprogramma van Beter Voor Dordt en het coalitieakkoord.

In AD De Dordtenaar voegt het bestuur daaraan nog het volgende toe:

,We zijn in een patstelling terecht gekomen. Als mensen dan niet meer naar elkaar toe willen bewegen houdt het op een gegeven moment op. En dat is ontzettend jammer, dit is niet goed voor de gemeente”, laat Willem Bronkhorst namens het bestuur weten. 

Deel dit bericht met je vrienden!