donderdag 21 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Synodebeeld

Wethouder Piet Sleeking: Kerkstraat bij Grote kerk in Dordrecht gaat Synodestraat heten

10 juli 2021 (door de redactie)

DORDRECHT - De Kerkstraat in Dordrecht, die ligt tussen Houttuinen en Grote kerksplein, wordt in de nabije toekomst veranderd in SYNODESTRAAT.

Wethouder Piet Sleeking (Beter voor Dordt) laat dit weten als  voorzitter van de straatnamencommissie. ,,De straatnamencommissie is accoord", aldus de wethouder. Hij geeft hiermee een vervolg aan toezeggingen in de gemeenteraad aan de fractie ChristenUnie/SGP.

De naam Synode doet recht aan een aantal kerkelijke vergaderingen die in Dordrecht zijn gehouden. De belangrijkste is de Dordtse Synode van 1618-1619, die enkele jaren geleden uitgebreid de aandacht kreeg.

Zowel de gemeente als kerken uit Dordrecht als kerken vanuit Nederland werkten daar aan mee. Ook in de Grote kerk en in het Dordrechts Museum was er veel aandacht voor.  De jaartallen 1618-1619 (Synode) en 1572 (eerste vrije statenvergadering van 19 juli) behoren tot de kroonjuwelen van de geschiedenis van Dordrecht.

Kerk

De Synodestraat komt ook uit bij de Grote Kerk. Deze kerk speelde een belangrijke rol ook bij de Synode van 1618-1619. Op 6 mei 1619 werd in aanwezigheid van twee prinsen van Oranje ook een bijeenkomst gehouden waarop belangrijke besluiten uit de Synode werden voorgelezen.

Joost Veldman, fractievoorzitter ChristenUnie/SGP beijvert zich ervoor dat het verleden van Dordrecht ook in de tegenwoordige tijd zichtbaar blijft.

Hij is blij met de toekomstige Synodestraat en hoopt dat in de straat ook zichtbaar wordt gemaakt waarom die naam bij Dordrecht hoort.

Lippius

Daarnaast ligt er nog een wens van Herman van Duinen, die de eerste gereformeerde predikant van Dordrecht (in 1572 Lippius) wil vernoemen. Hierover is nog geen besluit genomen. Herman had ook de Kerkstraat daarvoor op het oog.

Bij de straatnaamgeving gaat het om een logische naamgeving. De Synodestraat past daarom prima nabij de Grote kerk, zo is een  redenering.

Predikanten zijn zeker in het verleden een gezicht van de tijd. Een boek met beeltenissen van de eerste predikanten vanaf 1572 in Dordrecht. is te vinden zowel in de Grote Kerk als in de Augustijnenkerk. Lippius is de naam met portret op de eerste pagina.

Van Duinen

Oud-leraar Herman A. van Duinen vindt dat Johannes Lippius ook een straatnaam verdiend, zeker uiterlijk in 2022 wanneer het 450 jaar geleden is dat Dordt koos voor het calvinisme. Hij voerde actie om de Kerkstraat naar Johannes Lippius te noemen.

Hij vindt overigens ook dat Dordrecht als Synode stad (de plaats van een kerkelijke vergadering) iets heeft in te halen.

Herman schrijft:

,,Vol trots wordt Dordrecht ‘de stad van de Synode’ genoemd. We denken dan aan 1618‐1619. We kunnen ook zeggen ‘de stad van de Synoden’.

Binnen nog geen 50 jaar zijn er drie belangrijke Syno-den gehouden – in 1574, 1578 en 1618‐1619 – die zowel nationaal als internationaal van blijvende betekenis zijn geweest.

Dat deze synoden hier gehouden konden worden is te danken aan de keuze van Dordrecht voor het calvinisme in 1572."

Van Duinen heeft het altijd opmerkelijk gevonden dat weinig tot niets herinnerd aan de historische betekenis van Dordrecht als Synodestad: Uitzonderingen zijn er wel: De namen van twee basisscholen (de Johannes Bogermanschool en de Johannes Polyander-school) en een plaquette in de Doelstraat m.b.t. tot de synode van 1618‐1619.

De straatnamencommissie voegt er nu dan een Synodestraat aan toe. Voor Herman van Duinen is dat duidelijk een eerste stap: ,,.In 2022 is het 450 jaar geleden dat Dordrecht de zijde van het Calvinisme koos en zal daar veel aan-dacht aan worden besteed."   Het landelijke programma, dat door 23 steden wordt gedragen, heet ook de geboorte van Nederland. Dordrecht staat vooral centraal in juli 2022: De is de maand van de eerste vrije statenvergadering van 19 juli 1572.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waarom noemt Herman A. van Duinen Dordrecht Synodestad?

Hij zet drie belangrijke kerkelijke vergadering op een rij, overigens ook om in de omgeving van het huidige museum Hof van Nederland de naam Synodestad woorden te geven.

1. Van 15 tot en met 28 juni 1574 kwamen in de refter van het Augustijnenklooster vertegen-woordigers van de kerken in Holland en Zeeland bijeen in een provinciale synode.


2. Van 3 tot en met 18 juni 1578 vond in de Sint-Jorisdoelen in het Steegoversloot de nationale synode van de Nederlandse en Waalse kerken plaats. De enige synode waar ook de Zuidelijke Nederlanden aanwezig waren. De Sint-Jorisdoelen was vanaf het klooster door een doorgang naar het Steegoversloot te bereiken.


3. Van 13 november 1618 tot en met 29 mei 1619 werd in de Kloveniersdoelen in de Doelstraat de zogenaamde ‘Dordtse Synode’ gehouden, waar ook vertegenwoordigers waren uit het buitenland. Ook de Doelstraat was te bereiken via de doorgang in het Steegoversloot.


Voor de synoden is de Augustijnenkerk van betekenis geweest, onder meer tijdens de Dordtse Sy-node 1618-1618. Voor de Franstaligen werd in deze kerk de openingsrede in het Frans gehouden door de Dordtse predikant Polyander.


Ook liggen in deze kerk vier deelnemers begraven die zijn overleden tijdens de Dordtse Synode

 

 

Lees meer over:

Kerkstraat Synode
Deel dit bericht met je vrienden!