maandag 26 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Wederom een discussie of de stad Dordrecht met Grote kerk wel of geen DOM (bisschopskerk) heeft

25 september 2020 (door Hans Berrevoets)

DORDRECHT -  De Grote kerk is geen DOM (bisschopskerk). Dat schrijft Jan Doolaard in de nieuwsbrief van de vereniging van de vrienden van de Grote Kerk.

Jaap Bouman schreef onlangs in AD De Dordtenaar dat Dordrecht door een bisschopsrel in Utrecht  rond 1425 een kerk heeft die Dom mag worden genoemd. Volgens Doolaard mag alleen de DOM in Utrecht zich zo noemen. Hij is gids in de GGrote kerk, was leraar aan het Develsteincollege en is bezig met de geschiedschrijving van de Grote kerk. ,,De kerk zit vol verhalen", aldus Doolaard die tevens webmaster is van de site van de vrienden van de Grote kerk.

Visie

Jaao Bouman schreef zijn visie in zijn rubriek, die in 1990 begon. Dordt Eigenaardig is een voortzetting van de historische rubriek aan de Waslijn in het Vrije Volk, waarvoor hij lange tijd de ruimte kreeg van zijn inmiddels overleden boezemvriend jurnalistGERTJAN VAN WIJK.

Jaap geldt in Dordrecht tot de gezaghebbende mensen die schrijven over hiistorische zaken. Hij heeft al veel mooie onderwerpen onder het stof van de historie vandaan geschreven.

MAAR zjn blijkt bij de vrienden van de Grote Kerk: Zijn DOM opvatting wordt niet algemeen gedeeld.

Doolaard geeft dat op de volgende wijze aan:

 

,,Onlangs verscheen in AD/De Dordtenaar een enthousiast artikel over de “Dordtse dom”. We mogen er trots op zijn!
Echter, of de Grote Kerk een dom\kathedraal (benaming voor de kerk van een bisschop) genoemd mag worden, toont Jaap Bouman in het artikel onder de rubriek “Dordt eigen-aardig” met een al even “eigenaardige” bewijsvoering aan.

In de vijftiende eeuw viel Dordrecht onder de bisschop van Utrecht. In 1425 werd dat Zweder van Kuilenborg, die echter al in 1426 verdreven werd uit Utrecht en tijdelijk zijn toevlucht zocht in Dordrecht. 
Met zijn noodgedwongen vestiging in Dordrecht, werd Dordrecht nog geen “bisschopsstad met een kathedraal” (= dom). Nergens lezen we over dit besluit. Wel dat Zweder van Kuilenborg later in zijn gelijk gesteld wordt als bisschop van Utrecht (Concilie van Bazel).

Zijn onwettig gekozen opvolger (bisschoppen worden door de paus benoemd!) wordt later alsnog door paus Felix V weliswaar benoemd, maar als bisschop van Utrecht. Niet van Dordrecht!
Dordrecht is nooit een bisdom geweest. Zij het dat de stad enkele jaren onderdak heeft verleend aan ”twijfelachtige” bisschoppen. 
Geen reden om de Grote Kerk een dom te noemen, ondanks de bevestiging door de niet-vermelde woordvoerders van de bisdommen Utrecht, Breda en Rotterdam! 

De Grote Kerk van Dordrecht was - vanaf 1367 - met trots een kapittelkerk (bestuurd door een college van kanunniken) dat zich weinig gelegen liet liggen aan een bisschop.

De enige kerk in Nederland die de naam Dom draagt is die van Utrecht. Historisch juist. De naam Utrechtse Dom is men blijven gebruiken, ook na de Reformatie, maar dan meer als typering voor een grote, kolossale kerk/toren).

Als we op iets trots willen zijn, laten we dat dan zijn op de de tweede naam van de Grote Kerk, Onze Lieve Vrouwe. Uit respect voor het verleden en haar oorspronkelijke parochianen.

Jan Doolaard

Lees meer over:

Grote Kerk Jaap Bouman
Deel dit bericht met je vrienden!