donderdag 25 februari 2021

Alles over Dordrecht

Kerk nu ook van de Waalse gemeente

Waalse kerk Dordrecht na meer 400 jaar nu samen verder met Breda en Middelburg als een gemeente

20 februari 2021 (door De redactie)

DORDRECHT/BREDA/MIDDELBURG - De Waalse gemeente in Dordrecht vormt, na een zelfstandige geschiedenis van meer dan vierhonderd jaar, nu een gemeente met Breda en Middelburg.

De kerk in Dordrecht, die zich nu deel-gemeente noemt, wordt vooral herinnerd door de Waalse kerk op de hoek Voorstraat/Visstraat. De gemeente dwong een verhuizing in de jaren tachtig van de vorige eeuw af om daar warenhuis TerMeulen mogelijk te maken.

Dat warenhuis bestaat niet meer, maar de Waalse kerk is - nog een periode in het Hof - nu mede gebruiker van de Lutherse kerk.

De kerk - nu deel-gemeente - zet het verhaal van toen en nu op papier.

 

DS R.-L. DEWANDELER / OUD. J. UITTERLINDE – Na meer dan vier honderd jaar
onafhankelijkheid zijn drie Waalse kerken samengevoegd; ze vormen nu één
gemeente met drie deelgemeenten. Presentatie van de Waalse Kerk Dordrecht-
Breda-Middelburg (DoBreMi).


De Waalse Kerken zijn een apart fenomeen in Nederland. Ze zijn al meer dan 400 jaar
aanwezig in het protestantse landschap en zijn het resultaat van opeenvolgende
verbanningen. In de 16e eeuw hervormden protestanten uit de zuidelijke provincies
(het huidige België en Noord-Frankrijk); in de 17e eeuw hugenoten die vluchtten voor
de onderdrukking van koning Lodewijk XIV; aan het begin van de 18e eeuw Franstalige
protestantse Waldenzen uit Noord-Italië; sinds het einde van de 20e eeuw families uit
Franstalig Afrika.

Banden

Vanaf het allereerste begin hebben deze kerken nauwe banden
onderhouden met het protestantisme in de Verenigde Provinciën, maar toch een
zekere autonomie behouden dankzij de taal van de eredienst, het Frans. De Réunion
Wallonne, die ooit zo'n 80 gemeenten verenigde, telt nu slechts een twaalftal
gemeenten die te maken hebben met de secularisatie van de samenleving, het verlies
van de invloed van de Franse taal en de vergrijzing van de bevolking.

Situatie
Deze minderheidssituatie heeft voordelen als theologische diversiteit, familiesfeer en
gemakkelijke opname van nieuwkomers, een zekere kwetsbaarheid die het
noodzakelijk maakt elkaar te helpen. Maar ook grote uitdagingen: een kerkenraad
vernieuwen, pastorale functies vervullen, contacten onderhouden met de andere
lokale kerken, de solidariteit versterken tussen de twaalf gemeenten verspreid over
het land, enz.

Besef


Vanuit het besef van samen komen we hier doorheen, besloten de drie gemeenten in
het zuidwesten van Nederland enkele jaren geleden de banden aan te halen. Ten
eerste door één pastorale post te delen met achtereenvolgens de dominees Jean
Chardard (1993-1998) en Roger Dewandeler (sinds 1999). Vervolgens, in 2011, door de
fusie (samengaan) van twee van hen tot de Waalse Kerk Dordrecht-Breda ... waarbij
de kerkenraad van de Zeeuwse gemeente begin vorig jaar besloot zich aan te sluiten.

Fusie

Op basis van artikel 2-19-6 van de Kerkorde is deze nieuwe fusie zojuist afgerond om,
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020, een nieuwe Waalse Kerk te baren: die
van Dordrecht-Breda-Middelbourg (tevens het overlijden van de drie originele kerken).
Een lange reis, een soort Waalse Samen op Weg waardoor we nu met vertrouwen naar
de toekomst kunnen kijken. Er is voortaan nog maar één overkoepelende gemeente
voor drie “deelgemeenten” - naar het model van gemeenten met wijkgemeenten -,
één diaconie, één ledenbestand, één plaatselijke regeling, één beleidsplan en één
gemeentevergadering.

110

Voor de ongeveer 110 gemeenteleden biedt onze kerk vijf
diensten per maand, een gesprekskring in het Frans over een religieus onderwerp,
twee kerkdagen per jaar, een kinderdienst en af en toe een koor. De kerkenraad
bestaat uit zeven ouderlingen en diakenen (binnenkort acht), waarbij de drie
gemeenten elk worden vertegenwoordigd door ten minste één lid. De maandelijkse
nieuwsbrief en de website (www.eglisewallonnedobremi.nl) houden de gelovigen op
de hoogte van komende activiteiten. Verschillende leden van de kerkenraad zijn zeer
actief op het niveau van de ring van Réunion Wallonne, de classis en de generale
synode.

Wens


Deze fusie en de nauwe samenwerking die het inhoudt, weerspiegelen de wens om
optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten van de drie gemeenten: het delen van
menselijke, spirituele en financiële middelen. De ene gemeente bracht een groter
aantal toegewijde leden bijeen, een andere kon putten uit een grotere financiële
erfenis van vorige generaties, een derde is al lang betrokken bij oecumenische
contacten; aangezien, zelfs in kerkelijke aangelegenheden en misschien vooral in de
christelijke theologie, 3 x 1 = 1, zijn we daarom rijker aan vaardigheden en knowhow
om een gemeenschappelijke toekomst tegemoet te treden.
*
Commissie

We bedanken de Waalse Commissie, het Classicale college voor de behandeling van
beheerszaken (CCBB) en het Breed moderamen van de classicale vergadering Noord-
Brabant, Limburg en Réunion Wallonne voor hun steun aan dit project dat nu
werkelijkheid is. We zijn van plan om samen in het Frans te blijven getuigen van het
evangelie, in de komende jaren de kerkenraadsleden en de dominee te vinden die de
taak van de huidige kerkenraad zullen overnemen, en zoveel mogelijk het leven van de
drie gemeenten in stand te houden en te ontwikkelen... en misschien verder uitbreiden
naar andere gemeenten, ook in kwetsbare situaties.
Ds. R.-L. Dewandeler
Vertaling: R. Ouwehand

Lees meer over:

waalse kerk toen
Deel dit bericht met je vrienden!