woensdag 4 augustus 2021

Alles over Dordrecht

Groenvisie: buiten gewoon groen

VVD Hollandse Delta krijgt meerderheid achter zich voor realistisch groenbeleid waterschap

23 oktober 2020

HOLLANSE DELTA - In de Verenigde Vergadering van 14 oktober is de nieuwe Groenvisie geamendeerd door VVD Hollandse Delta. Naast de ambities van het
waterschap op het gebied van groen, biodiversiteit en klimaat is ook aandacht voor externe effecten en schadebeperking van belang. “Bij de duurzame inrichting, het beheer en onderhoud van het waterschapsgroen wordt, in overleg met stakeholders, op een evenwichtige manier rekening gehouden met externe effecten, zoals de gevolgen van invasieve soorten/exoten en schade aan branches zoals recreatie en landbouw”.

De VVD Hollandse Delta vindt dat het groenbeleid realistisch moet zijn. Zo
moeten Jacobskruiskruid, rode rivierkreeft en Japanse duizendknoop bestreden kunnen worden. De veiligheid van onze dijken en een goede water aan- en afvoer mogen namelijk niet in het gedrang komen. Het waterschap moet ook een goede buurman zijn voor recreatie en landbouw en schade dus voorkomen of beperken.
Het amendement kreeg brede steun in de vergadering.

Lees meer over:

VVD hollandse delta
Deel dit bericht met je vrienden!