woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

VSP en SP stellen vragen aan college omtrent Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard

13 juli 2020 (door de redactie)

DORDRECHT - Margret Stolk (VSP) en Ronald Portier (SP) hebben vragen opgesteld voor het college omtrent het parkeren bij het Gezondheidspark en de Sportboulevard.

Uit de behandeling van bovenstaand agendapunt is naar hun mening duidelijk geworden, dat met het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Sportboulevard en omwonenden onvoldoende inhoudelijk overleg is gevoerd over de toekomstige parkeersituatie en de tarieven.
Eén en ander evident in strijd met het raadsbesluit van d.d. 25 juni 2019.

De VSP en SP denkt dat er in de commissie voldoende steun is voor het alsnog voeren van inhoudelijk overleg met deze belanghebbende partijen. Dit in het licht van zo’n groot ontwikkeltraject in een gebied met zo’n groot maatschappelijk belang.

De volgende vragen zijn door hen gesteld:
Bent u bereid de inhoudelijke besprekingen met de genoemde belanghebbende partijen over onder meer de parkeertarieven alsnog te voeren, conform het raadsbesluit van d.d. 25 juni 2019?

Kunt u ons toe zeggen, dat er tot aan de voortzetting van de besprekingen op 23 september, onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheid van een gemeentelijke exploitatie van de te ontwikkelen parkeergarage, en dat geen onomkeerbare stappen worden gezet in de invulling van de exploitatie, zodat wij als raad en de belanghebbende partijen niet opnieuw voor voldongen feiten komen te staan?

Wilt u zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad bevestigen, dat het college bereid is serieus te onderzoeken of de te bouwen parkeergarage na oplevering in gemeentelijk beheer/exploitatie kan komen, zodat de gemeente regie behoudt over de tarieven op langere termijn.

Bent u bereid een heldere tijdlijn te schetsen van welke formele, juridische en/of politiek-bestuurlijke stappen nog resteren in het proces om te komen tot de daadwerkelijke start van de ontwikkeling van de Midden zone, met inbegrip van alle besluitvormende momenten en de daarbij betrokken en bevoegde gremia?

Bent u bereid in het verlengde daarvan, de bespreking op te starten met de ontwikkelaar om te kijken wat er nodig zou zijn om tot een eventuele gemeentelijke exploitatie van de parkeergarage te komen?

 

Deel dit bericht met je vrienden!