maandag 6 december 2021

Alles over Dordrecht

VSP Dordrecht: `Bestrijding van armoede is een maatschappelijke taak'

20 oktober 2021

DORDRECHT - Het Platform tegen Armoede Drechtsteden stond op 17 oktober, Wereldarmoededag, stil bij zijn tienjarig bestaan. Dit gebeurde met een bijeenkomst in Speeltuin Zeehavenkwartier, waar veel mensen op af kwamen. Er stond onder meer een armoededebat op het programma onder leiding van journalist/columnist Kees Thies. De VSP Dordrecht prijst het platform voor al het goede werk dat in tien jaar is verzet in de strijd tegen armoede. 

De VSP vindt dat onze verzorgingsstaat al jaren geleden om zeep is geholpen, waardoor nu veel mensen tussen wal en schip vallen. Het leven is voor steeds meer mensen op veel gebieden onzekerder geworden. De VSP vindt dat de bestrijding van armoede in de stad een maatschappelijke taak is. Dit vraagt om een proactief beleid, waarbij samenwerking tussen verschillende partners in de stad dient te worden gestimuleerd. 

Vooral ouderen en gezinnen met minderjarige kinderen, die opgroeien in armoede, moeten de kans krijgen om zonder beletsel deel te nemen aan activiteiten op sociaal, cultureel, welzijns- en sportgebied. De VSP is van mening dat de overheid een actieve rol heeft in het beschikbaar stellen van middelen die voorkomen dat minderjarige kinderen aan de zijlijn van de samenleving komen te staan. Wij dragen het Platform tegen Armoede Drechtsteden dan ook een warm hart toe. 

Margret Stolk Fractievoorzitter VSP Dordrecht.

Fotograaf: Wim van de Pol.

 

Lees meer over:

dordrecht armoede vsp
Deel dit bericht met je vrienden!