zaterdag 24 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Vragen aan het college met betrekking tot parkeergarage Middenzone

22 september 2020

DORDRECHT - Als SP en VSP hebben we een aantal vragen met betrekking tot de door Ballast Nedam te ontwikkelen garage als onderdeel van de ontwikkeling van de Middenzone. Graag te beantwoorden bij punt 3 van de
agenda, vragen aan het college, in de Commissie Grote Projecten van woensdag 23 september aanstaande.

In de beantwoording van de eerder door de VSP en de SP gestelde artikel 40 vragen wordt gesteld dat het niet mogelijk zou zijn om te praten met Ballast Nedam over toekomstige overname door de gemeente van de parkeergarage, omdat dat in strijd zou zijn met de aanbestedingsovereenkomst, en tot het opbreken van die overeenkomst zou leiden.

In antwoord op vragen van dhr Merx (VVD) stelt het college dat Ballast Nedam de parkeergarage niet zelf zal gaan exploiteren, maar dat zij hiervoor op zoek zal gaan naar een belegger / commerciële exploitant.

Met welke contractuele bepalingen of aanbestedingsregels zou het in strijd zijn als de gemeente zich zou melden bij Ballast Nedam, met de mededeling dat zij die commerciële exploitant zou kunnen zijn, en dat we als gemeente graag willen weten tegen welke voorwaarden / kosten dat zou kunnen?

Hoe zou een simpel verzoek om een gesprek kunnen leiden tot het opbreken van de overeenkomst, en daarmee een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de Middenzone?

Ook in antwoord op de vragen van dhr. Merx stelt het college dat bij de verkoop van de bestaande parkeergarage aan Ballast Nedam er voorwaarden opgelegd kunnen worden, waarbij de te realiseren parkeergarage wordt gehouden aan parkeerkosten op een maatschappelijk acceptabel niveau, waarbij die voorwaarden via een kettingbeding ook kunnen worden opgelegd aan toekomstige exploitanten.

Is deze overeenkomst al tot stand gekomen? Zo ja, bevat deze alleen maximumtarieven, of ook minimum-tarieven? En wat is er in dat geval bepaald over indexering? En bevat de bepaling een einddatum, of loopt zij door tot de levensduur van de te realiseren garage? Zo nee, hoe is het college
van plan een dergelijke overeenkomst en kettingbeding vorm te geven?
Indien de overeenkomst al tot stand gekomen is, wil het college die dan ter inzage geven aan de raad? Zo nee, waarom niet?

In antwoord op vragen door mevr. Kruger stelt het college dat compensatie van derden - lees medewerkers van het ASZ - voor hoge parkeertarieven gezien zou kunnen worden als een vorm van (verboden) staatssteun.

Erkent het college hiermee dat gemeentelijke exploitatie, en daarmee de mogelijkheid om bij voorbaat redelijke tarieven te heffen, de enige mogelijkheid is om te voorkomen dat voltijds medewerkers van het ASZ, voor zover afhankelijk van de auto, met een lastenverzwaring van rond de duizend euro per jaar worden geconfronteerd?

Margret Stolk, VSP
Ronald Portier, SP

Lees meer over:

vragen parkeergarage
Deel dit bericht met je vrienden!