donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

Vijf prioriteiten vanuit het perspectief van jongeren en ouderbetrokkenheid

8 januari 2021

DORDRECHT - Het Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de Jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid heeft vijf prioriteiten opgesteld voor de bestuurders

Het Regionaal Netwerk bestaat uit leden van advies-, cliënten-, jongerenraden en belangen- behartigers in de regio Zuid-Holland Zuid. Het doel is samen meebouwen aan goede hulp/ondersteuning aan jeugdigen/ gezinnen in de regio. Samen geven we een stem aan jeugdigen/gezinnen.

Een van de gouden tips die we kregen om de jeugdhulp te verbeteren was: “Wees duidelijk over wat je wilt bereiken met elkaar, spreek elkaar daar op aan en blijf in gesprek!” Met de onderstaande vijf uitdagingen willen we daar opvolging aan geven.

1. Zorg voor voldoende woningen, begeleiding en financiën voor jongeren

Er is een tekort aan passende woonruimte en -vormen met begeleiding voor jongeren. Naast een tekort aan woonruimte is het inkomen van jongeren onvoldoende om een woning te huren en van te leven. Als we willen dat jongeren niet tussen wal en schip vallen, moeten we nu (gaan) zorgen voor woningen, begeleiding en financiën: geef jongeren een veilig (eigen) thuis.

2. Investeer in preventie, voorkom escalatie

Er wordt al geïnvesteerd in preventie, toch escaleert de situatie met enige regelmaat en ontstaat er een crisis. Analyseer bij jongeren die in crisis belanden wat zij gemist hebben in de hulpverlening en/of waarom ze geen beroep konden doen op hulp- en ondersteuning. Wat leren we hier met elkaar van?

3. Zorg voor aansluitende opname-indicaties jeugdwet/Wmo voor 16/17-jarigen

Er moet een heldere en bindende afspraak komen dat daar waar bij aanvang van de jeugdhulp duidelijk is dat er vanaf 18 jaar ondersteuning en/of zorg noodzakelijk blijft, er aan het begin van het traject altijd:

• afstemming plaatsvindt tussen degene die de jeugdindicatie stelt en de Wmo of

• het recht op verlengde jeugdhulp wordt beoordeeld.

4. Zorg voor een herkenbare en bekende route in elke gemeente voor klant en hulpverlener om vastlopende casussen op te lossen

Dordrecht heeft een zorgpontonnier en een interventiespecialist, Zwijndrecht een zorgmarinier en dan komt er nog een expertteam voor de hele regio. Wanneer gaan we naar wie?

5. Maak een fonds voor jongeren tussen die wal en schip dreigen te vallen. Uit dit fonds kan direct hulp ingezet worden daar waar discussie is over het wettelijk kader waaronder de hulpvraag valt. Na opstarten van de noodzakelijk jeugdhulp kan worden gekeken wie de juiste financier is.

We hebben betrokken bestuurders gevraagd een reactie te geven op deze prioriteiten. We willen graag over een half jaar met hen in gesprek om de concrete resultaten te bespreken.

De brief met de vijf prioriteiten kunt u hier lezen.

Lees meer over:

jongeren ouderbetrokkenheid
Deel dit bericht met je vrienden!