dinsdag 7 december 2021

Alles over Dordrecht

'Van Wantijwadden tot parelketting'

17 december 2020

DORDRECHT - Stichting Het Wantij heeft een Visie gemaakt voor de gehele WantijzoneHet uitgangspunt hierbij was het denken vanuit de rivier. Vragen komen voorbij als; wat is een gezonde rivier en in het bijzonder wat is een gezonde zoetwatergetijdenrivier, hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles wat leeft in de rivier en op de aangrenzende oevers tot zijn recht komt en ook rechten krijgt. Niet alleen maar het belang van de mens dient leidend te zijn maar we moeten de natuurlijke plaats van de rivier in het ecosysteem en in het leven op aarde bevorderen en respecteren. Bij alle plannen die we maken in de Wantijzone zoals voor woningbouw en recreatie dient het behoud van natuur langs de oevers het uitgangspunt te zijn.

Voorstellen zijn; het graven van nevengeulen zodat er een betere doorstroming, meer dynamiek in de rivier kan komen en als bijkomend voordeel vervuiling in haventjes en kreken kan worden verminderd en tegengegaan.

De aanleg van kribben op diverse daarvoor geschikte locaties; op de ene locatie kunnen dan zandstrandjes ontstaan, op andere griendachtige, meer slibbige oevers.

Zandstrandjes zullen op natuurlijke wijze ontstaan in de monding van het Wantij aan de oevers van Stadswerven; op de bodem en oevers bij dit vierrivierenpunt blijkt zich overal zand te verzamelen. Dit blijkt leefgebied te zijn voor diverse bijzondere dieren zoals de larven van een libelle, de Rivierrombout.

Aan het andere uiteinde van het Wantij, in het oosten ter hoogte van de Sliedrechtse Biesbosch kan bijvoorbeeld de Noord Bovenpolder bij het Wantij betrokken worden en kan een soort Waddengebied ontstaan.

Op Stadswerven kunnen kleine eilandjes worden aangelegd die als een parelketting worden voortgezet in de Oude Maas waar die tussen de Drechtseden stroomt.

De visie vindt u op deze website:

https://blog.hetwantij.com/visie-voor-het-wantij-van-wantijwadden-tot-parelketting/

Vanuit deze manier van denken zijn een aantal ideeen naar voren gekomen waaruit voorstellen zijn geformuleerd en op kaartjes aangegeven. Het betreft een aanzet; meedenken van eenieder is zeer welkom! Gereageerd kan worden per mail op hetwantij@hotmail.com of op het nieuwsblog van onze site; blog.hetwantij.com

Lees meer over:

wantijwadden parelketting
Deel dit bericht met je vrienden!