woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Uitreiking Johan de Witt-speld aan mevrouw H.G. Dieleman

2 november 2020

DORDRECHT - Burgemeester Wouter Kolff heeft een Johan de Witt-speld uitgereikt aan mevrouw H.G. Dieleman, ziekenhuisapotheker van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (locatie Dordtwijk). De uitreiking vond vrijdag 30 oktober om 15.30 uur plaats in het auditorium van het ziekenhuis.

Aan mevrouw Dieleman is de Johan de Witt-speld toegekend vanwege haar verdiensten die zij gedurende een periode van dertig jaar vanuit haar functie heeft verricht voor de gezondheidszorg in de stad Dordrecht en de regio. Kenmerkend voor haar zijn haar proactieve, visionaire houding en haar compassie voor en betrokkenheid bij het belang van de patiënt. Dit kwam in vele aspecten van haar werk tot uitdrukking.

Toetsingssystematiek
Zij heeft de basis gelegd voor de landelijk geldende toetsingssystematiek voor ziekenhuisapothekers. Mede door haar toedoen kwam er een centrale sterilisatieafdeling en nam zij het voortouw om bij stervenshulp betere, medische en ethisch verantwoorde middelen te introduceren om ondraaglijk lijden zo veel mogelijk te voorkomen.

Elektronisch voorschrijfsysteem
Mevrouw Dieleman heeft een significante bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een elektronisch voorschrijfsysteem van recepten, die later landelijk werd ingevoerd. Zij was nauw betrokken bij de oprichting van de Poliklinische Apotheek, de fusie van de Bereidingsapotheken van het Albert Schweitzer Ziekenhuis met die van het Amphia Ziekenhuis in Breda tot één Bereidingsapotheek A+ geheten.
Daarnaast heeft zij zich  ingezet voor de inkoop van geneesmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, heeft veel bijgedragen aan het opleiden en begeleiden van ziekenhuisapothekers en apothekersassistentes en had zitting in talrijke commissies en werkgroepen, zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten bij andere zorgorganisaties

Voor een Johan de Wittspeld kunnen personen worden voorgedragen die belangeloos en vrijwillig hebben ingezet voor de Dordtse samenleving dan wel op ándere wijze van grote betekenis zijn voor de stad Dordrecht. Er dient sprake te zijn van een bovengemiddelde inzet en onderscheidend te zijn in vergelijking met anderen. Toekenning geschiedt door het college van burgemeester en wethouders op voorstel van één van zijn leden.
 

Lees meer over:

johan de wittspeld
Deel dit bericht met je vrienden!