zaterdag 29 januari 2022

Alles over Dordrecht

Teun van der Leer promoveert dinsdag

6 december 2021 (door de redactie)

DORDRECHT - De in Dordrecht opgegroeide Teun van der Leer (62) promoveert dinsdag 7 december in Amsterdam aan de VU.

Hij schreef zijn proefschrift over believers churches: kerken van bewuste gelovigen, die de ‘geloofsdoop’ hebben ondergaan. Op het kerkelijke erf is er een discussie of dialoog over de kinder- of volwassendoop. Teun geeft daarover als antwoord: De doop als struikelpunt tussen kerkmuren? ‘Als we elkaar in de Geest erkennen, niet meer’

Zowel het Nederlands Dagblad (ND) als het Reformatorisch Dagblad (RD) laten hem aan het woord in een gesprek met kerkredacteur Klaas van der Zwaag.

-

Teun heeft al de nodige boeken op zijn naam staan.

Eerder promoveerde zijn in Dordrecht wonende en werkende broer Nico van der Leer, die verbonden is als geestelijk verzorger aan PZC Crabbehoven en Dubbelmonde.

Teun, die zich vanaf 7 december dr. mag noemen, is momenteel baptistenpredikant en docent aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam.

In Dordrecht ging de familie de eerste tijd naar de Vergadering van Gelovigen, toen te vinden aan de Cornelis de Wittstraat 64. Vader Wim van der Leer bracht vanaf de jaren zestig vol vuur en passie de Blijde Boodschap. In de jaren zeventig van de vorige eeuw bleek de Baptisenkerk in Dordrecht daarbij meer te passen. Dat het geloof handen en voeten moest krijgen zat niet alleen in de genen van de vader van Teun en Nico. Ook bij oom Cor van der Leer, die in 1959 begon met de nog bestaande boekhandel Vos en Van der Leer in Dordrecht, was geloof en kerk onderdeel van het dagelijks leven.

De broers Wim en Cor werden in 2011 gelijktig Koninklijk onderscheiden.

Teun en Nico van der Leer waren in Dordrecht leerlingen van het Christelijk Lyceum voordat zij elders verder gingen studeren om predikant te kunnen worden

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!