donderdag 25 februari 2021

Alles over Dordrecht

Shorttrack WK op 5-6-7 maart met extra gemeentesteun

Raadsnieuws: Dordrecht steunt WK shorttrack met 30.000 euro voor eigenaar van de schaatsbaan

17 februari 2021 (door De redactie)

DORDRECHT - De gemeenteraad van Dordrecht doet  - via de ondersteunde griffie - met een eigen nieuwbrief verslag van de bijeenkomst. Het eerste bericht gaat over het WK shorttrack op 5-6-7 maart.

De gemeente zal 30.000 euro betalen aan de eigenaar van de schaatsbaan, die geen inkomsten heefft want er mag geen publiek in de hal. Als het rijk over de brug komt, komt hhet bedrag beschikbaar voor de Dordtse sportclubs.

 

Deze maand biedt de raadsinfo:

 

Besluiten en discussies uit de raadsvergadering
WK Shorttrack
De raad heeft gesproken over het WK Shorttrack dat  het in weekend van 5, 6 en 7 maart in Dordrecht wordt gehouden. In verband met de coronamaatregelen mag er geen publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn. Daardoor loopt de eigenaar van de schaatsbaan inkomsten mis.

Compensatie
De gemeente Dordrecht heeft een bedrag van 30.000 euro gereserveerd als compensatie. Maar er is een kans dat het Rijk die kosten compenseert. In dat geval houdt Dordrecht 30.000 euro over.

Sportverenigingen en culturele instellingen
Het CDA diende een amendement in over hoe dat bedrag, als het inderdaad overblijft, besteed kan worden. Daarin stelde de partij voor om het geld beschikbaar te stellen voor een aantal Dordste sportverenigingen en culturele instellingen die het vanwege corona financieel moeilijk hebben.

Het amendement is unaniem aangenomen.
 
Lening zonnepanelen sporthal DeetosSnel
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het geven van een lening aan de Stichting Vorrinklaan voor het aanleggen van zonnepanelen op het dak van de sporthal DeetosSnel.

Verduurzaming
De raad hoopt dat dit besluit ook andere sport- en cultuurinstellingen aanzet om voor een verduurzaming van hun gebouw te kiezen.

Geen meerderheid
Een amendement van het CDA , GroenLinks, PvdA, SP en Fractie Jager en een amendement van de PvdA om de voorwaarden te versoepelen en de kaders voor een dergelijke lening verder te verruimen, haalden echter geen meerderheid.
 
Opgave Zorgzame Stad
De raad heeft op initiatief van de VVD gesproken over het moment waarop de evaluatie van het investeringsplan Sociaal Domein aan de raad beschikbaar wordt gesteld.

Vijf miljoen euro
In juni 2019 heeft de gemeenteraad het investeringplan Sociaal Domein vastgesteld. Daarmee kwam er vijf miljoen euro beschikbaar om de zorg in Dordrecht sneller, passender en betaalbaarder te maken.

Evaluatie
Via een motie van de VVD wordt verzocht om een vervroegde evaluatie. Deze motie is aangenomen, waarbij niet alle projecten in een vervroegde evaluatie meegenomen kunnen worden. Dat betekent dat het college de evaluatie, voor zover mogelijk voor lopende projecten, voor de begrotingsbehandeling in november op zal leveren. Eerst was het de bedoeling dat dit in januari 2022 zou gebeuren. 
 
Moties opknappen Stadspolderring
De Stadspolderring krijgt binnenkort een opknapbeurt. Dat was ook onderwerp van gesprek tijdens de raadsvergadering. D66 diende twee moties in. Die zijn allebei verworpen.

34 platanen
Om de Stadspolderring te kunnen opknappen, zouden aanvankelijk 34 platanen moeten worden gekapt. Hierover is eerder in de commissie Fysieke Leefomgeving al gesproken. Daarop heeft het college nader onderzoek gedaan. Conclusie was dat alsnog 8 van de 34 bomen kunnen blijven staan.

De raad heeft het dan ook niet meer gehad over het kappen van bomen. De discussie ging over twee moties van D66.

30-kilometerzone
Met de eerste motie werd gevraagd om van het smalle gedeelte van de Stadspolderring bij het opknappen gelijk een 30-kilometerzone te maken. Deze motie kreeg alleen steun van D66 zelf en werd verworpen. De raad zag veel nadelen en er is ook te weinig draagvlak voor bij de omwonenden.

Gekapte bomen compenseren
Met de tweede motie vroeg D66 om bij toekomstige projecten in beeld te brengen waar en wanneer gekapte bomen worden gecompenseerd. Ook deze motie kreeg alleen steun van D66 zelf en werd verworpen.

Toezegging
De toezegging van wethouder Stam dat hij jaarlijks aan de raad gaat rapporteren over gekapte en gecompenseerde bomen was voor de andere fracties voldoende. Daarnaast wil men de discussie over het bomenbeleid ook afwachten. Dat komt dit voorjaar op de agenda.
 
Rioolkast Hazelaarlaan
PvdA, GroenLinks, SP en VSP dienden een motie vreemd aan de orde van de dag in over het dossier rond de rioolkast voor een woning aan de Hazelaarlaan.

Fouten herstellen
De motie vroeg het college om de gemaakte fouten te herstellen zoals eerder is toegezegd. Daarmee zou de rioolkast verplaatst worden naar de plaats die eerder op tekeningen is aangegeven.

Verlagen huidige kast
Vanwege de hoge kosten van verplaatsing koos het college voor het verlagen van de huidige kast en een schadevergoeding voor de bewoner. De bewoner ging hier niet op in en hield vast aan verplaatsing waardoor dit dossier nog niet is opgelost.

Vertrouwen in oplossing
Uiteindelijk werd de motie met 13 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen. De meerderheid van de raad heeft er vertrouwen in dat het college samen met de bewoner alsnog tot een oplossing komt.

Er is nog een motie ingediend door PvdA. Deze was een stuk algemener. Op basis van commentaar hierop heeft PvdA deze motie ingetrokken.
Datum volgende raadsvergadering
Dinsdag 23 maart 2021
Raadsvergadering, 14.00 uur
Agenda commissies
Woensdag 3 maart:    
Gesprekstafels Sport
Op initiatief van de raadscommissie Sociale Leefomgeving
Digitale inloop vanaf 19.15 uur

Woensdag 3 maart: 
Raadscommissie Fysieke Leefomgeving,  20.00 uur

Woensdag 3 maart: 
Raadscommissie Bestuur en Middelen, 20.00 uur

Dinsdag 9 maart:
Raadscommissie Sociale Leefomgeving, 20.00 uur
 
Raadsinformatie
Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus worden alle raads- en commissievergaderingen voorlopig via MS Teams gehouden.

Alle vergaderstukken en agenda's van de raad zijn online beschikbaar. Een vollledig beeldverslag van de vergadering vindt u hier:

Raadvergadering dinsdag 16 februari 2021

Website gemeenteraad
Nieuws van de gemeenteraad is ook te vinden op de website van de gemeenteraad.
Blijf op de hoogte, volg ons op Facebook
U kunt de gemeenteraad van Dordrecht ook op Facebook volgen. Onze Facebookpagina heet Gemeenteraad Dordrecht (@GemeenteraadDordrecht)

De gemeenteraad van Dordrecht neemt belangrijke besluiten over de stad. Hoe houden we Dordrecht mooi, veilig en aantrekkelijk? Hoe regelen we de zorg in onze stad? En waar besteden we ons geld aan? Daar beslist de gemeenteraad over.

Op de Facebookpagina houden we u op de hoogte over de activiteiten van de gemeenteraad. Ook plaatsen we berichten over de verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad.

Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook!

Lees meer over:

raad griffie
Deel dit bericht met je vrienden!