Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

Beeld van 19 juli herdenking met hagepreek

Platform Dordtse kerken denkt na over inhaken op 450 jaar geboorte van Nederland in juli 2022

28 juli 2021 (door De redactie)

DORDRECHT -  Het Platform Dordtse kerken denkt na over hoe kan worden ingehaakt in 2022 op de geboorte van Nederland. Inmiddels hebben 31 gemeentes in Nederland aangegeven om stil te willen staan bij de periode 1572-2022.


In de nieuwsbrief voor de achterban wijst het Platform erop dat in 2020 en 2021 in verband met de coronamaatregelen geen fysieke herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering is geweest en daarmee ook geen hagepreek. in Dordrecht op het midden van het voormalige Augustijnenklooster. Thans staat dat bekend als het museum Hof van Nederlannd.

,,In juli 2022 staat Dordrecht stil bij de geboorte van Nederland en 450 jaar vrije Statenvergadering. We hebben een aandeel hierin gehad en zullen onderzoeken hoe waar hierbij het beste onze rol kunnen vervullen.  In het verleden heeft pastoor Tjeerd Visser aandacht gevraagd voor de negentien martelaren van Gorkum, die op 9 juli 1572 beestachtig werden vermoord bij Brielle. Ze werden langs Dordrecht vervoerd en op allerlei manieren vernederd."


Hagepreek

In 2015 droeg het Platform voor de eerste keer activiteiten op 19 juli met een hagepreek in de open lucht. ,,De gemeente heeft tevens aangegeven volgend jaar in het kader van 450 jaar eerste vrije Statenvergadering te willen stilstaan bij het Dordtse slavernij verleden. De eerste herdenking in onze  stad was in 1913 in de augustijnenkerk, een halve eeuw na de afschaffing van de slavernij in Suriname", aldus het Platform.

,,We zijn nog op zoek naar hoe we vanuit het Platform Dordtse Kerken kunnen meewerken aan deze herdenking.  Is dit iets waar u graag in mee zou denken? Stuur een berichtje aan info@dordtsekerken.nl."

De gemeente Dordrecht wil de herdenking van het slavernij verleden van de stad betrekken bij een programma rond de geboorte van Nederland, waarbij het draait om vrijheid en verdraagzaamheid.

Bestuur

Het bestuur van het Platform telt negen leden. De samenstelling is:


BESTUURSSAMENSTELLING PLATFORM DORDTSE KERKEN
 

Hans Berrevoets voorzitter
ds. Paul Wansink vice-voorzitter
Dik van der Zeijden secretaris
Dirk Pols penningmeester
diaken Franck Baggen bestuurslid
Aaike Kamsteeg bestuurslid
ds. Timon Kitzs bestuurslid
Elly van Wenum-Kroon bestuurslid
Wiebe van Horssen afgevaardigde Missie Dordt 
en Samen Dordt


 

 

Deel dit bericht met je vrienden!