dinsdag 19 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Piet Sleeking benoemd tot ereburger

22 september 2021

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders heeft na consultatie van de fractievoorzitters besloten Piet Sleeking te benoemen tot ereburger. Burgemeester Wouter Kolff reikte  de bijhorende gouden legpenning uit in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 21 september. Deze vergadering stond 's avonds in het teken van het afscheid van Piet Sleeking als wethouder. 

Deze gouden legpenning is voorzien van de  inscriptie: Piet Sleeking, markant bestuurder met passie voor de kwaliteiten van Dordrecht, 1994 – 2021. Tevens ontvangt de heer Sleeking uit handen van burgemeester Kolff de bestuurlijke Erepenning van Dordrecht die voorzien is van de inscriptie: wethouder 2010-2021. Het is de eerste keer dat deze erepenning uitgereikt wordt. Sinds de herziening van het lokale decoratiestelsel wordt deze waarderings- en herinneringsonderscheiding uitsluitend uitgereikt aan vertrekkende lokale bestuurders (burgemeesters en wethouders). 

Stempel
Piet Sleeking heeft sinds 1994 zijn stempel gedrukt op de lokale politiek. Eerst 16 jaar als raadslid, daarna ruim 11 jaar als wethouder. In 1994 kwam hij als fractievoorzitter van de nieuwe partij ECO-Dordt in de raad. In 2004 richtte hij in 2004 Beter voor Dordt (BVD) op. Voor deze partij was hij tot 2010 fractievoorzitter. Tijdens zijn raadslidmaatschap (1994 – 2010) maakte de heer Sleeking deel uit van de oppositie.

In 2010 boekte Beter voor Dordt een grote verkiezingswinst, waarna de partij de leiding nam in de formatie van een nieuw college. Sinds 2010 is BVD vertegenwoordigd in het college. In de afgelopen 11 jaar is de heer Sleeking als portefeuillehouder verantwoordelijk geweest voor een scala van beleidsterreinen en vielen ook grote projecten als Stadswerven, de herontwikkeling van de Spuiboulevard en de Spoorzone onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Zuidpolder
Eén van zijn eerste bestuurlijke voorstellen was het schrappen van woningbouw in de Zuidpolder, hetgeen geheel in de lijn was gezien zijn gedrevenheid voor het behoud van het open polderlandschap op het Eiland van Dordrecht. Hij heeft veel betekend voor het lokale, culturele voorzieningenniveau dat uitgebreid werd met een grote bioscoop (Kinepolis) en de komst van het Nationaal Onderwijsmuseum naar het gebouw 'De Holland'. Ook heeft zich ingezet voor het behoud van de culturele educatie (ToBe). 

Imago
De heer Sleeking had speciale aandacht voor de prachtige historische binnenstad met zijn circa 2000 monumentale en beschermde gebouwen, die één van de belangrijkste pijlers in het toenemend aantal bezoekers vormt. Hij heeft zich met verve ingezet voor het behoud van monumenten en het beschermd stadsgezicht, onder meer met het stadsberaad over nieuwbouw in de binnenstad. Tijdens zijn bestuursperiode heeft de stad zich verder ontwikkeld en heeft de heer Sleeking grote inzet geleverd aan verdere verbetering van het imago van Dordrecht. 

Fotograaf: Wim van de Pol.

Piet Sleeking betreedt de raadzaal, waar hij vanaf 1994 een openbare bestuurder van Dordrecht was.
Burgemeester Wouter Kolff spreekt Piet Sleeking met waardering toe
De ereburger Sleeking en dan ex-wethouder, loopt naar voren
Corona proof maakt Piet kennis met de onderscheiding
Hij toont trots een ereplaat
De griffie zorgt voor bloemen
Er volgen nog meer hartelijke woorden
Bij een penning hoort een passende gravering
Even kijken
Nog een blijk van waardering
De zoals vroeger werd genoemd de nestor van de raad spreekt
PvdA voorman Cor van Verk spreekt ook op uitnodiging en waardeert de aandacht van Piet voor cultuur
D66 raadslid Paul Tiebosch
Nog een keer blikt Piet terug
De plek van spreken is vertrouwd in de zaal van de raad
Gelukwensen van raadsleden
Een vriendelijk vaarwel en gelukwensen
De vrouw achter Piet: Goverdina Philips.
De Dordtse burgemeester van 2010 tot 2017 was er ook: Arno Brok
Twee oud wethouders van Beter voor Dordt: Rinette Reynvaan (links) en Karin Lambrechts

Lees meer over:

piet sleeking ereburger
Deel dit bericht met je vrienden!