zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Ontmoetingskerk geeft in kerkblad ruimte voor pleidooi voor verdraagzaamheid

Oproep van Sterrenburger Henk de Visser: "In 2021 beginnen met dialoog over verdraagzaamheid in Dordrecht"

13 december 2020 (door de redactie)

DORDRECHT - Dordtenaar Henk de Visser houdt in het decembernummer van het blad van de Protestantse Ontmoetingskerk in Sterrenburg een persoonlijke pleidooi om in 2021 in de stad Dordrecht een dialoog te beginnen over verdraagzaamheid. 

Hij vindt het hard nodig, want polarisatie en wantrouwen  ondergraaft in Dordrecht ook het samen-leven, zo is zijn analyse.

Het blad van de kerk - die landelijk behoort tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN)  - heeft een oplage van circa achthonderd exemplaren. De inhoud laat de veelkleurigheid van de kerkmensen in Sterrenburg zien. Daarom is er redactionele ruimte bij de selectie van het aanbod van kopy voor het kerkblad Sterrenburg, zonder dat de inhoud daarmee wordt goedgekeurd.

Pleidooi

De formule biedt iedereen ook de vrijheid om een persoonlijk pleidooi te houden, zoals nu Henk de Visser kan doen met zijn wens voor het nieuwe jaar om met verdraagzaamheid in Sterrenburg en in de stad aan de slag te gaan.

Onlangs stak hij gelijk met zijn buurman Henk Mesman de Nederlandse vlag uit  toen Donald Trump de presidentsverkiezingen had verloren in Amerika. ,,Ik vlag wegens de omslag van polarisatie naar verdraagzaamheid", zo verklaarde De Visser dat.

Hij vindt het hard nodig om in het nieuwe jaar een beweging van verdraagzaamheid  op gang brengen. De stad Dordrecht heeft volgens hem netwerken nodig, waarvoor ook de kerken kunnen zorgen. Het draait in de nieuwe netwerken om naar elkaar te luisteren en begrip voor elkaar te tonen. Ook persoonlijke contacten zijn van groot belang om de polarisatie en onverdraagzaamheid een halt toe te groeten, aldus het verhaal van initiatiefnemer Henk de Visser.

Polarisatie

In het blad van de Ontmoetingskerk beschrijft Henk de Visser de inhoud op de volgende wijze: ,,Polarisatie is ook het gevolg van het feit, dat veel mensen de indruk hebben niet meer mee te tellen. Ze zien de buurt om zich heen veranderen, zonder dat ze daar invloed op hebben. Ze ondergaan maatregelen in verband met corona, waar ze geen vat op hebben.

De economie lijkt hen niet nodig te hebben. Als ze een baan hebben, dan is de waardering voor hun inzet laag, terwijl ze om zich heen zien dat er anderen zijn die zich aanzien, dure huizen, dure auto’s en vliegreizen kunnen veroorloven. Velen haken af en stemmen niet meer.

Ze voelen zich niet vertegenwoordigd, door geen enkele politieke partij. Als ze stemmen uitbrengen, dan zijn dat protest stemmen. Dit speelt al lang. Het ondergraaft samen-leven en gaat uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van leven.We hebben verdraagzaamheid van elkaar nodig om het tij te keren.

Laten we vanuit Dordrecht netwerken vormen, waarin we naar elkaar luisteren en begrip voor elkaar tonen. Persoonlijke contacten zijn daar het beste voor. Kerkelijke gemeenschappen, contact groepen voor politieke partijen en milieu organisaties kunnen daarin een rol spelen.

Essentieel blijft, dat we elkaars verschillen bespreekbaar maken en tolereren. Zelfs het gevoel beledigd te worden, dient bespreekbaar te worden. Een reactie op een belediging mag niet escaleren in veroordeling en geweld. Gevoelens van gekrenktheid zijn niet te voorkomen tussen mensen die sterk van elkaar verschillen, polarisatie wel."

(Wie belangstelling heeft om hier in januari over te praten, kan dit melden op henk.de.visser@live.nl.)

Deel dit bericht met je vrienden!