woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Onderzoek Schuldhulpverlening Rekenkamercommissie biedt goede bouwstenen voor lokaal en regionaal beleid

2 december 2020

DORDRECHT - Inwoners beschrijven de gemeente als een flexibele en meedenkende schuldeiser. De gemeente hanteert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen, maar schuldhulpverlening en zelfredzaamheid van burgers gaat niet altijd goed samen. Dit en meer komt naar voren uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie waarbij het schuldhulpverleningsbeleid onder de loep is genomen.

Intensiveren samenwerking
Het college erkent in haar reactie op het onderzoek dat vroegsignalering en stress- sensitieve dienstverlening van belang zijn bij schuldhulpverlening en zegt toe hier de komende jaren op in te zetten, evenals op het intensiveren van de lokaal- en regionale samenwerking op het gebied van schuldhulpverlening om dit te kunnen realiseren. De aanbevelingen die de Rekenkamercommissie hierover doet in haar onderzoek, worden opgenomen in het lokale en regionale beleid.

Schuldhulpverlening op maat
Hoewel er ingezet wordt op integraal werken door de gemeente Dordrecht, kan het betrekken van ketenpartners in het voortraject beter. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie om samen met maatschappelijke partners verder in te zetten op het laagdrempelige maken van het ondersteuningsaanbod en het maken van een doelgroep analyse om schuldhulpverleningsaanbod op maat te maken, worden overgenomen door het college. 

Complexiteit en nazorg vragen aandacht
Het schuldhulpverleningsaanbod wordt goed gevonden door inwoners wanneer zij hulp zoeken, zo concludeert de Rekenkamercommissie. Maar voordat die stap genomen wordt, zijn diverse drempels te trotseren. Vooral bij complexere projecten duurt het langer voordat het traject loopt en de curatiefase van start kan gaan en wordt de oriëntatiefase en de stabilisatiefase als ondoorzichtig en stroperig ervaren, wat het curatietraject bemoeilijkt. Ook de vrijblijvendheid van de nazorg is een aandachtspunt. De aanbevelingen in het onderzoek zijn verwerkt in de herijking van het armoedeprogramma Dordrecht en worden ook opgenomen het regionale beleidsplan schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024.

Briefing
Op woensdag 2 december a.s. wordt het rapport digitaal nader toegelicht en is er ruimte om vragen te stellen over de bevindingen.
 
Tijd:                                 Van 19.00 uur-19.45 uur
Waar:                              Via Teams
Aanmelden:                   Voor 15.00 uur, 2 dec

Stuur een mailtje naar S.Khadje@dordrecht.nl. Je ontvangt dan een aanmeldingslink.

Over de Rekenkamercommissie Dordrecht
De Rekenkamercommissie heeft het onderzoek naar schuldhulpverlening uitgevoerd op verzoek van een aantal raadsfracties.
 
De Rekenkamercommissie Dordrecht is onafhankelijk en probeert met haar onderzoeken zo dicht mogelijk aan te sluiten op de actualiteit. De onderzoeken worden uitgevoerd ter ondersteuning van de raad. Inwoners kunnen ook een verzoek neerleggen bij de commissie. Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van de Rekenkamercommissie via mw. M. Damen: m.damen@dordrecht.nl
 

Lees meer over:

schuldhulp verlening
Deel dit bericht met je vrienden!