dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Nu bezuinigen is niet verstandig, niet nodig

6 november 2020

DORDRECHT - Dordrecht gaat gericht investeren. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een zevental miljoeneninvesteringen voor te bereiden. Het gaat om investeringen in gebiedsontwikkeling, duurzaamheid, onderwijs, arbeidsmarkt, binnenstad en bedrijventerreinen. De investeringen moeten bijdragen aan de lange termijn agenda Dordrecht 2030. Dordrecht kan dit doen dankzij de verkoop van de Eneco-aandelen. Juist vanwege de groeiplannen voor de lange termijn stelt het college voor om nu geen bezuinigingen voor te bereiden.

Dordrecht staat er financieel goed voor. De verkoop van Eneco-aandelen leverde de stad €368 miljoen op. Bijna een derde van dat bedrag (€125 miljoen) is apart gezet om het wegvallen van het jaarlijkse dividend op de aandelen te compenseren. De overige €243 miljoen is beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de groei en bloei van Dordrecht.

Ambities
De gemeente heeft grote ambities vastgelegd in de agenda Dordrecht 2030: een groene, levendige stad die beweegt naar 140.000 inwoners. Met een veerkrachtige bevolking en een hoger welvaartsniveau, sociaal-economisch in balans. Door de opbrengst van de Eneco-aandelen gericht te investeren is er ook op lange termijn voldoende draagvlak in de stad voor winkels, culturele- en sportvoorzieningen.

Programma's
Voordat de gemeenteraad in 2021 daadwerkelijk geld beschikbaar stelt, wil het college zeven onderwerpen uitwerken in kosten en baten. Het gaat om:
 
•    Spoorzone: gebiedsontwikkeling in onder meer Spuiboulevard, Leerpark en Gezondheidspark
•    Dordwijkzone: goed leefklimaat
•    Onderwijs: verlengde schooldag
•    Betere kansen op de arbeidsmarkt: ondersteuning voor 12 - 27 jarigen
•    Duurzame stad
•    Vitale binnenstad: ruimte voor ontwikkelingen
•    Vitale bedrijventerreinen: sterk economisch cluster

Bezuinigingen
Het college wil nu nog geen bezuinigingen voorbereiden. Ten eerste zouden zulke korte termijn-bezuinigingen de groeiplannen voor de lange termijn (Dordrecht 2030) doorkruisen. Dat is niet verstandig. Ten tweede is Dordrecht financieel gezond, en zijn bezuinigingen nu dus niet nodig. Ten derde is er door de coronacrisis en de opstelling van het Rijk nog veel onzekerheid over de financiele positie in de toekomst. 
De gemeenteraad wilde voor november weten hoeveel er bezuinigd moet worden. Ook wilde de raad een overzicht van mogelijke bezuinigingen die de doelstellingen van Agenda 2030 niet raken.

Dashboard
Het college wil, net als de raad, de financiele situatie wel scherp in de gaten houden, met als doel een houdbare meerjarenbegroting. Het college komt daarom met een 'dashboard'. Daarin worden de financiele gegevens van de gemeente gecombineerd met de doelstellingen van Agenda 2030. Zo kan de gemeenteraad duidelijk de gevolgen van keuzes zien.

Lees meer over:

bezuinigen niet verstandig
Deel dit bericht met je vrienden!