zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Nieuw vastgoedbeleid: integraal en flexibel inspelen op markt en verduurzaming

9 juli 2021

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht stapt over op een nieuw vastgoedbeleid dat meer mogelijkheden biedt om sneller te reageren op ontwikkelingen in de markt en in wet- en regelgeving. Flexibiliteit en integraliteit staan hierbij centraal. Deze nieuwe werkwijze, het Meerjaren Perspectief Vastgoed, vervangt de vastgoednota die iedere 4 jaar wordt vastgesteld.

De gemeente bezit vastgoed door heel de stad. Variërend van kantoren, basisscholen, musea tot monumenten in de binnenstad. Het onderhoud en beheer van dit vastgoed is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Alle panden moeten bijvoorbeeld energieneutraal gemaakt worden. En hoe zorg je ervoor dat je in kunt blijven spelen op een steeds veranderende vraag uit de markt en het voorkomen van leegstand? 

Wethouder Maarten Burggraaf: "Met deze nieuwe werkwijze kunnen we sneller schakelen. In plaats van om de vier jaar een vastgoednota vast te stellen, kunnen we nu tussendoor aan de knoppen draaien. We volgen ontwikkelingen in bijvoorbeeld de vastgoedmarkt of op het gebied van verduurzaming op de voet. Zo hebben we beter inzicht in: doen we de goede dingen goed."

In samenhang op weg naar energieneutraal
In 2050 moet al het vastgoed in Nederland energieneutraal zijn. Een fikse opgave. Het is niet haalbaar om al je vastgoed in een keer te verduurzamen. Het vraagt om goede planningen en afstemming om alle puzzelstukjes op het juiste moment samen te laten vallen en de kosten en baten in balans te houden. De nieuwe vastgoedbeleid helpt daarbij. Zo kunnen we bijvoorbeeld de 'natuurlijke momenten' voor onderhoud  - zoals het vervangen van klimaatinstallaties, dakbedekking of verlichting – benutten om een gebouw ook direct een stukje duurzamer te maken. 

Kunnen meebewegen met de vraag
Het gemeentelijk vastgoed draagt bij aan de toekomst van de stad. Het zorgt ervoor dat er genoeg ruimte is voor cultuur, zorg, onderwijs en sport, zodat Dordtenaren kunnen werken, leren, sporten en recreëren. Welk soort vastgoed er wanneer nodig is, is niet altijd ver van te voren te voorspellen. Onderdeel van het Meerjaren Perspectief Vastgoed is een flexibele schil: ruimtes die qua oppervlakte of huurcontract kunnen meebewegen met de vraag van de doelgroepen. Door goede samenwerking met afdelingen als welzijn of cultuur kunnen we de behoefte in kaart brengen en het aanbod daarop afstemmen

Lees meer over:

beleid vastgoed
Deel dit bericht met je vrienden!