woensdag 16 juni 2021

Alles over Dordrecht

Negentien gemeenten roepen formerende partijen op: geef prioriteit aan kansengelijkheid in alle Nederlandse gemeenten en wijken

7 juni 2021

DORDRECHT - Negentien Nederlandse gemeenten roepen formerende partijen op: 'geef prioriteit aan kansengelijkheid in alle Nederlandse gemeenten en wijken'

Gemeenten willen doorpakken
Negentien gemeenten hebben de handen ineengeslagen om een landelijke aanpak te starten voor het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid. Deze gemeenten ondersteunen de aandacht die vijftien andere burgemeesters recent vroegen voor kwetsbare wijken en de toenemende kansenongelijkheid in hun steden, maar benadrukken dat deze vraagstukken zich in vrijwel alle Nederlandse gemeenten voordoen. De negentien gemeenten dienen hiertoe tijdens het VNG congres op 16 juni a.s. een motie in waarin zij het bestuur van de VNG oproepen bij de informateur, de formerende partijen en het demissionaire kabinet te pleiten voor een langjarige landelijke aanpak met structurele financiering.

Volgens de gemeenten geldt ondanks alle inzet van velen nog steeds dat waar je woont of het gezin waarin je geboren bent vaak bepalend is voor de kansen die iemand krijgt. Niet alleen inwoners van de voorgenoemde vijftien gemeenten hebben te maken met armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen en onderwijsachterstand. Dit probleem speelt op veel plekken in Nederland. 

Mede-initiatiefnemer burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht zegt hierover: 'We willen voorkomen dat achterstanden door het hele land opnieuw aan volgende generaties worden doorgegeven. Er is dan ook een langjarige landelijke aanpak nodig waarbij in inwoners en wijken in álle Nederlandse gemeenten, van groot tot klein, wordt geïnvesteerd.’

Oproep aan Rijksoverheid
De informateur en de politieke partijen worden opgeroepen om in de onderhandelingen prioriteit te geven aan de bestrijding van armoede, schuldenproblematiek, ondermijning, inhalen van onderwijsachterstanden, voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, bevorderen van kansen op de arbeidsmarkt en schone, veilige en diverse wijken. De gemeenten zijn er van overtuigd dat samen met de inzet van maatschappelijke partners, woningcorporaties, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een doorbraak geforceerd kan worden zodat de kwetsbaren in onze samenleving meer perspectief geboden kan worden.

De negentien gemeenten zijn:
Almelo, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Delft, Deventer, Dordrecht, Emmen, Enschede, Haarlem, Haarlemmermeer, Hengelo, ‘s-Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Venlo, Zoetermeer en Zwolle.

Deel dit bericht met je vrienden!