dinsdag 19 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Dagelijks bestuur van de gemeente over begroting 2022: Koers houden.

8 oktober 2021

DORDRECHT - Ondersteunen van het herstel uit de coronacrisis en verder inzetten op groei van de stad Dordrecht met nieuwe woningen, meer werkgelegenheid en goed onderwijs . Dat is de belangrijkste boodschap van het college van burgemeester en wethouders in de begroting voor 2022.

De laatste begroting van deze bestuursperiode verstevigt de koers die is ingezet richting Dordrecht 2030. Ook laat deze begroting zien dat de financiële strategie om niet te bezuinigen de juiste is geweest. Ondanks extra investeringen door de coronacrisis is de balans positief. Dit biedt een goed startpunt voor de volgende collegeperiode.

Wethouder Maarten Burggraaf (Financiën): "De coronacrisis heeft ook in Dordrecht een grote impact. Beetje bij beetje merken we nu de gevolgen van de versoepelingen. Er is weer ruimte om van de stad, het culturele leven, de horeca en sport te genieten. Uiteraard blijft er onzekerheid over het verdere verloop van de coronacrisis en hoe de toekomst eruit ziet. Maar we kunnen en moeten vooruit kijken en doorgaan met het werken aan onze mooie stad. Daar hebben we de afgelopen jaren de basis voor gelegd, en die koers willen we vasthouden."

We richten ons op herstel uit de coronacrisis
Het college zet het coronacrisis- en herstelfonds in om de stad na de crisis weer volop op gang te brengen. Daarmee ondersteunt het ook de ondernemers. Economisch herstel alleen is niet voldoende om de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis op te vangen. De crisis heeft ongelijkheden en kwetsbaarheden in de samenleving duidelijk zichtbaar gemaakt. Mensen met lager inkomen verloren gemiddeld vaker hun baan, schulden, psychische klachten en eenzaamheid namen toe – ook bij jongeren die aansluiting bij school misten, bijbaantjes kwijtraakten. Dordrecht zet daarom in op het tegengaan van kansenongelijkheid in de maatschappij, met programma's als Samen tegen armoede en Jongeren op de rit. 

We gaan door op de ingeslagen weg
Het college zet zich ook in 2022 in voor een stad waarin je graag wilt wonen: een schone, groene stad met een goede bereikbaarheid en aandacht voor de mensen die dat nodig hebben. Een stad waar je kunt werken waar je woont. Dat vraagt om voldoende woningen en voldoende banen. Vanaf komend jaar wil het college 1.000 woningen per jaar toevoegen aan de markt. In Amstelwijck wordt daar een start mee gemaakt. Om de werkgelegenheid te stimuleren is een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers een vereiste. Met goede dienstverlening en ondersteuning kan Dordrecht bedrijven behouden en nieuwe aantrekken. Een ander speerpunt is goed onderwijs. In Dordrecht pakken we achterstanden in het onderwijs aan met onder andere het Dordtse Leerprogramma. Ook wordt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt steeds verder verbeterd. Dit gebeurt in samenwerking met bedrijven, scholen, werkenden en werkzoekenden. De Dordrecht Academy die in 2022 – ook letterlijk – verder vorm krijgt, is daar een goed voorbeeld van.

Agenda voor de langere termijn
Meer woningen en banen, goed onderwijs, een schone, bereikbare, duurzame en groene stad; dit zijn niet alleen belangrijke ambities voor deze bestuursperiode. Raad en college hebben een strategie opgesteld voor duurzame groei: de Agenda 2030. Het fundament is gelegd, het college maakt nu de stap van strategie naar uitvoering. Een traject dat zich over vele jaren en bestuursperiodes uitstrekt. Dit zal veel vragen van het bestuur van de stad en de uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie. 

Wensen
In deze begroting heeft het college ook geld vrijgemaakt om tegemoet te komen aan wensen van de gemeenteraad. Zo komt er:
•    Uitbreiding van de inzet op public affairs, ofwel de lobby richting andere overheden, met name Europa. Daarbij wordt ingezet op de thema's klimaat, duurzaamheid, gelijkwaardigheid en bereikbaarheid.
•    Budget om een begin te maken met de uitvoering van het Programma Sportparken. Dit gaat per sportpark. Voor de iets langere termijn is hier ook budget van de Dordtwijkzone voor beschikbaar.
•    Een extra impuls voor de bestrijding van zwerfafval, door onder meer extra handhaving, opruimdagen en snelle afhandeling van klachten.
•    Verhoging van het budget voor groene schoolpleinen, zodat er vijf groene schoolpleinen bij kunnen komen.
We gaan een nieuwe fase van samenwerking in de Drechtsteden in

We gaan een nieuwe fase van samenwerking in de Drechtsteden in
Groei bereik je niet in je eentje. Dordrecht werkt hierin in regionaal verband samen met de Drechtsteden. Vanaf 2022 gaan de Drechtsteden anders samenwerken op sociaal terrein en op gebied van dienstverlening. Met als doel effectiever werken en betere kwaliteit. Daarnaast werkt de stad vanuit de gedachte slim samen vooruit aan doelen op het gebied van duurzaamheid, werken en economie, bouwen en wonen, en bereikbaarheid en mobiliteit. 

Klik hier om naar de website te gaan van Begroting 2021 Dordrecht. 

Lees meer over:

begroting 2022
Deel dit bericht met je vrienden!