zaterdag 22 januari 2022

Alles over Dordrecht

Toltunnel Kiltunnel binnenkort tijdens werkzaamheden in de weekeinden even tolvrij

10 oktober 2021 (door de redactie)

DORDRECHT -  Vanaf vrijdag 15 oktober 11:00 uur zal het verkeer door de Kiltunnel richting Dordrecht met een omleiding te maken krijgen die hen over de noordelijke zijde van het tolplein leidt

Tijdens dit weekend wordt de loopbrug en de luifel aan de zuidzijde ingehesen, gemonteerd en afgebouwd. Zolang er op het tolplein gewerkt wordt is de Kiltunnel tolvrij in beide richtingen.

Een weekeinde daarna volgt de andere kant. Het werk draait om een 28 meter lange loopbrug met een gewicht van 33 ton en een even lange luifel van 44 ton met een oppervlakte van 840 vierkante meter worden dan gehesen.

Aanpassing van het tolplein moet leiden tot meer capaciteit en betere doorstroming. De te nemen maatregelen zijn er mede op gericht onderhouds- en beheerkosten en het energieverbruik en de CO2-uitstoot te beperken.

Toekomst bestendig
Met het groot onderhoud werkt het Wegschap Tunnel Dordtse Kil aan een toekomstbestendige tunnel, waar veiligheid en beschikbaarheid gegarandeerd zijn en blijvend wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving.

De Kiltunnel voldoet op alle punten aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Het groot onderhoud is erop gericht dit ook voor de toekomst te garanderen. De Kiltunnel beschikt over een geldige openstellingsvergunning. Deze is door burgemeester en wethouders van Dordrecht verleend op grond van het veiligheidsbeheerplan en tunnelveiligheidsplan van de Kiltunnel. In dit plan staan alle maatregelen die in de tunnel genomen zijn om deze veilig te maken. In deze plannen staan ook procedurele afspraken, bijvoorbeeld over hoe te handelen bij incidenten.

Het groot onderhoud gaat in 2021 van start en moet midden 2022 zijn afgerond. Het groot onderhoud aan de Kiltunnel is afgerond voordat Rijkswaterstaat in 2023 start met de renovatie van de Heinenoordtunnel.

Er zijn naar verwachting vier weekendafsluitingen nodig voor het groot onderhoud. Daarnaast wordt er rekening gehouden met tweemaal een afsluitingsperiode van tien weken van steeds één tunnelbuis. De tunnel blijft dan wel vanuit twee richtingen bereikbaar, maar het verkeer wordt dan tijdelijk door één tunnelbuis geleid. In die situatie zal sprake zijn van vertragingen.

Er zal waar nodig ook ’s nachts worden gewerkt om verstoring van de doorstroming van het verkeer zo veel mogelijk te voorkomen. Op het tolplein zullen gefaseerd één of meerdere tolstraten niet beschikbaar zijn. De werkzaamheden daar zullen zo veel mogelijk buiten de spits worden gepland.

Tijdens het groot onderhoud mag de bereikbaarheid van de regio zo min mogelijk worden verstoord. Daarom worden nieuwe voorzieningen en systemen zo veel mogelijk naast de bestaande gebouwd. De bestaande installaties blijven in gebruik totdat zeker is dat de nieuwe installaties veilig in gebruik kunnen worden genomen. Dit betekent onder andere dat het nieuwe tolplein naast het huidige wordt gebouwd en dat het nieuwe kantoorgebouw aan de andere kant van de weg wordt gerealiseerd.

(bron website Kiltunnel)

Zie ook:

Lees meer over:

tol werkzamheden
Deel dit bericht met je vrienden!