donderdag 21 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Een kaart van Dordrecht toen het suikerstad was

Groen Links Dordrecht vraagt stadsbestuur juist 1 juli op KETI KOTI dag om onderzoek naar slavernij verleden van oudste stad van Holland

3 juli 2021 (door de redactie)

DORDRECHT -  De gemeente Dordrecht moet andere plaatsen in het land volgen om een onderzoek te laten doen naar het slavernij verleden van de oudste stad van Holland. Hierom vraagt de fractie van GroenLinks in vragen juist vandaag (1 juli Keti Koti feestdag) aan het college van burgemeester en wethouders.

GroenLinks verwijst in de vragen ook naar publicaties op Dordrecht.net. De nieuwssite verwijst naar een onderzoek dat Dordrecht - na Amsterdam en Rotterdam - aanmerkt als derde suikerstad in de slavernij tijd in Suriname.

De vragen zijn namens de GroenLinks cractie ingediend door gemeenteraadslid Necdet Burakcin:

De tekst:

Artikel 40 vragen “Keti Koti”

Aan het college van B&W gemeente Dordrecht,

Dordrecht, 01 juli 2021

Geachte college

 

Zoals mogelijk bij u bekend wordt er sinds enige tijd in verschillende steden jaarlijks op 1 juli de formele afschaffing van de slavernij in Nederland (1863) herdacht én gevierd: “Keti Koti”

 

Volgens een studie zou Dordrecht ook een prominente rol hebben gespeeld in het koloniale- en slavernijverleden. Zo vormde Dordrecht in die tijd de derde suikerstad van Nederland met 13 suikerraffinaderijen waar veel slaven aan het werk werden gesteld.  

Zoals bij u bekend wonen ook in Dordrecht veel mensen waarvan de voorouders slachtoffer waren van slavernij die op een bepaalde manier verbonden zijn aan het koloniale verleden. Tegelijkertijd merken wij dat er in Dordrecht nog weinig aandacht is over die gedeelde geschiedenis.  

  1. Is het college op de hoogte van het slavernijverleden van onze stad Dordrecht en heeft het college kennis genomen van het bericht hierover op 30 juni op de nieuwssite Dordrecht.net onder de kop: “Ondanks prominente rol van Dordrecht in slavernij historie gaat herdenken aan de stad vooral voorbij”

  2. Is het college bereid om het voorbeeld van andere steden te volgen om naar het slavernij verleden onderzoek te laten doen?

  3. Is het college bereid om zich in te zetten voor meer bekendheid en zichtbaarheid van het Dordtse slavernijverleden? Bv tijdens de viering van 800 jaar stadsrechten, die ook staan voor vrijheid terwijl slavernij staat voor onvrijheid?  Zo ja, graag een gemotiveerd antwoord welke concrete stappen het college denkt te gaan zetten om hier invulling aan te geven. Zo nee, waarom niet?

  4. Is het college bereid om de mogelijkheid tot een KetiKoti monument in de gemeente Dordrecht te verkennen? Zo ja? is er ook een plek om KetiKoti volgend jaar in de maand van de herdenking en viering van de 1e vrije Statenvergadering in Dordrecht herdacht kan worden? 

  5. Is het college bereid om net als de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht het kabinet op te roepen om van Keti Koti een nationale feestdag te maken om landelijk aandacht te schenken aan het Nederlandse slavernijverleden? Zo nee waarom niet?

 

 

Namens de fractie GroenLinks

 

Necdet Burakcin

 

Zie ook:

Lees meer over:

groen links Keti Koti
Deel dit bericht met je vrienden!