zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Beeld van het Weizigtpark tussen station en Mauritsweg: 14 maart klimaat actie terrein

Gerrit Jan van der Kolm: Groene kerken luiden ook in Dordrecht mee als vorm van klimaat alarm op 14 maart

4 maart 2021 (door de redactie)

DORDRECHT - Ook in Dordrecht is er zondagmiddag een actie voor het klimaat. Een aantal kerken in de stad zal de klok luiden rond drie uur. Gerrit Jan van der Kolm, voorzitter van de werkgroep Groene Kerk van de Ontmoetingskerk, meldt dit deze week in het kerkblad KERK OP DORDT.  Onder de wijkberichten voor de kerk de Wijnstok wordt ook aandacht gevraagd voor het klimaat alarm. Het Platform Dordtse Kerken heeft aan de achterban het verzoek door gegeven om op 14 maart om drie uur klokken  te luiden voor een duurzame toekomst.

Vanaf 2011 zijn landelijk kerken actie met de Groene Kerk. Gerrit Jan van der Kolm schrijft:  ,,Mede door landelijk Kerk in Actie werd in 2011 het initiatief Groene Kerken opgestart. Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert Groene Kerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming."

  Dit schrijft de voorzitter van de Groene Kerk Ontmoetingskerk, Gerrit Jan van der Kolm in het kerkblad KERK OP DORDT deze week. Hij hoopt dat de Groene kerken in Dordrecht ook op zondagmiddag 14 maart om drie uur de kerkklokken luiden om het zogeheten Klimaat alarm te steunen. In het weizigtpark is dan - corona proof - vanaf twee uur als een groene manifestatie bezig. Het Platform Dordtse kerken heeft het verzoek. Dordrecht is een van de 35 plaatsen waar zondagmiddag vanaf 2 uur activiteiten zijn. Het Werizigtpark is de Dordtse klimaat plek binnen de corona regels.

 

Van der Kolm: Zondag 14 maart om 14.00 uur start in het Weizigtpark een programma met muziek, toespraken, een gedicht en een lied, en van 14.30 tot 15.00 uur is er het landelijk programma te streamen.
Om 15.00 uur wordt in het hele land tegelijk de noodklok voor het klimaat geluid. Dit gebeurt ook in het Weizigtpark, ondersteund door de kerkklokken die op dat moment luiden. Dat is dit jaar ook een oproep, vlak voor de verkiezingen, aan alle politieke partijen om het klimaatprobleem, inclusief een rechtvaardige verdeling van de lasten, centraal te stellen.
De zorg voor de schepping en ons tekortschietende rentmeesterschap, is inmiddels een breed gedragen zorg in kerken, die ook steeds vaker in de eredienst een plaats krijgt. Met Psalm 24 weten wij dat wij als mensen ons de aarde niet kunnen toe-eigenen zoals
nu. "

 

Meer informatie op
www.klimaatmars2021.nl.

Gerrit Jan van der Kolm
Kerkrentmeester en voorzitter
werkgroep Groene Kerk,
Ontmoetingskerk
gerritjanvanderkolm@gmail.com

Lees meer over:

kerkklokken weizigtpark
Deel dit bericht met je vrienden!