maandag 29 november 2021

Alles over Dordrecht

Gemeente wijzigt aanpak speelautomatenhallen

15 januari 2021

DORDRECHT - College stimuleert kwaliteitsverbetering en meer spreiding
Het college van burgemeester en wethouders wil de manier van vergunningverlening aan speelautomatenhallen in Dordrecht aanpassen. De huidige werkwijze voldoet niet aan de Europese richtlijnen. Daarnaast wil het college mogelijkheden geven om de kwaliteit te verbeteren.

Iemand die een speelautomatenhal in Dordrecht wil exploiteren moet daarvoor een exploitatievergunning hebben. Deze vergunningen zijn schaars. Het aantal vergunningen is aan een maximum verbonden. In Dordrecht zijn nu vier speelautomatenhallen en dat blijven er ook vier in het nieuwe beleid.  

Beste aanvragen
Voor de huidige exploitanten wordt overgangsrecht vastgesteld. Hun vergunningen blijven nog 15 jaar geldig. Binnen die looptijd mag eenmalig worden verhuisd. De gemeente heeft een wettelijke plicht om een einddatum aan de geldigheid van de vergunning te hangen. Daarna komt deze te vervallen. Als dat gebeurt, kan iedereen een aanvraag indienen om een speelautomatenhal in Dordrecht te mogen exploiteren. De ontvangen aanvragen worden dan op een objectieve manier beoordeeld. De beste aanvragen maken dan de meeste kans om een vergunning (ook weer voor 15 jaar) te krijgen. 

Beoordeling op kwaliteit
De beoordeling vindt plaats op kwaliteit. Hoe goed werkt men eraan om gokverslaving te signaleren of te voorkomen? Hoe zit het met de openbare orde en veiligheid op de locatie? En hoe gaat men om met de omgeving? 
Een speelautomatenhal moet aan veel wettelijke eisen voldoen. De kwaliteit moet goed blijven. Investeringen komen vaak ten goede aan de kwaliteit. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om binnen de 15 jaar looptijd van de vergunning eenmalig te kunnen verhuizen binnen de gemeente.

Ter inzage
De nieuwe aanpak ligt gedurende 6 weken ter inzage zodat belanghebbenden hun mening daarover kunnen laten horen. Op basis van deze meningen kunnen de plannen nog aangepast worden, waarna de gemeenteraad het definitieve besluit neemt om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen.  
 

Lees meer over:

aanpak speelautomaten
Deel dit bericht met je vrienden!