donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

Expressie van hoop, geloof en liefde zondag 30 augustus op acht buiten locaties in Dordrecht

21 augustus 2020 (door Hans Berrevoets)

DORDRECHT -Het lied komt weer op straat op zondag 30 augustus. Vanaf 13 uur tot 15.45 uur wordt op acht plekken in de openlucht gezongen. De aanjager daarvan is Missie Dordt. Wiebe van Horssen (zie foto) is enkele jaren geleden aangetrokken om op een vernieuwende wijze present te zijn in de stad.

Missie Dordt komt voort uit de Dordtse evangelisatie, maar zoekt nieuwe wegen en juist verbindingen en samenwerking.

Wiebe van Horssen werkt ook mee aan de brede hulpactie Licht voor Dordt, waarbij ook twee bestuursleden van het Platform van Dordtse kerken zijn betrokken.

De doelstelling volgens de weigen website van Missie Dordt heeft de volgende tekst:

Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert christelijke gemeenschappen in het zijn en verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder.

Meer en meer voelen we de urgentie om samen te bouwen aan een kerk die missionair is in woord en daad. Wij verlangen naar christelijke gemeenschappen die niet alleen goed nieuws verkondigen (de missionaire proclamatie), maar dat ook daadwerkelijk zijn (de missionaire presentie). Dat is voor Missie Dordt de essentie.

Elly van Wenum

Tot zover de website van de organisatie. Voordat Missie Dordt kon worden opgericht, was er eerst een uitgebreide nota geschreven om de solidariteit vanuit het goede nieuws onder woorden te brengen. De geestelijke moeder van die nota was het voormalige CDA-gemeenteraadslid Elly van Wenum - Kroon, die al een aantal jaren tevens secretaris is van het Platform Dordtse kerken.

 

 

 

Expressie

De organisatie Missie Dordt beschouwt zondag 30 augustus op acht plaatsen als een ,,expressie van geloof, hoop en liefde" in Dordrecht. In de agenda van Dordrecht.net zijn ook gegevens te vinden over 30 augustus.

Veel  kerken hebben het programma inmiddels via eigen middelen met de eigen achterban gedeeld. In de buiten lucht kan op 1,5 meter meer dan in de kerken zelf. In de regel wordt niet door de kerkgangers nog gezongen en wordt veel met koortjes gewerkt.

Alles gebeurt binnen de mogelijkheden zoals door Missie Dordt is afgestemd met de veiligheids regio.

Bericht over zingen op acht locaties:

Op zondag 30 augustus wordt er op diverse locaties een kleinschalig en kortdurend openlucht zang moment georganiseerd door Missie Dordt met medewerking van diverse Dordtse kerken.
We zingen liederen die bekend zijn bij een breed kerkelijk publiek.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor het zangmoment in de eigen buurt of wijk. Een initiatief ter bemoediging voor de toehoorders en als expressie van ‘geloof, hoop en liefde’ in deze bijzondere tijd.
Tijdstip: 13.00 – 13.45 uur
Krispijn, De Weizigtflat (Mauritsweg)
Op het grasveld tussen de Weizigtflats
Crabbehof, Crabbehoven (Gr. Van Prinsterenweg 38)
Op het grasveld links voor de ingang
Tijdstip: 15.00 – 15.45 uur
Wielwijk. Het Waterwiel (Admiraalsplein 700)
Op het plein tussen het Waterwiel en de vijver.
Reeland, De Linde (Bankastraat 158)
Op de parkeerplaats voor de ingang
Sterrenburg, Het Sterrenwiel (Dalmeyerplein 1)
Op het plein tegenover Het Sterrenwiel
Dubbeldam, Het ASZ (Alb. Schweitzerplaats)
Op het plein voor het zorghotel.
Noordflank, Sta-Pal (Otto Dickeplein)
Op het plein voor het voormalige inloophuis.
Binnenstad, De Trinitatiskapel (Vriesestraat 22)
In de straat voor de Trinitatiskapel
(Op deze locatie alleen Franstalige Chansons)
AANMELDEN
Wil je een zangmoment bijwonen? Graag vooraf aanmelden via:
www.lichtvoordordt.nl/zangmoment
Op zaterdag 29 augustus sturen wij een liederenblad en veiligheidsinstructie.
Dit initiatief is door Missie Dordt afgestemd met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Neem voor
vragen en/of opmerkingen contact op met Ad Euser van Missie Dordt via
zondagavondzang@missiedordt.nl 06-26078348

Lees meer over:

dordt missie
Deel dit bericht met je vrienden!