donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

De Lutherse kerk vanaf 1690: Het huis, waaraan ds. Aage Smilde was verbonden tot zijn overlijden

Predikant Aage Smilde (74), vanaf 1990 verbonden met Wilhelminakerk, Dordtse Poorten en Lutherse kerk, overleden

27 maart 2021 (door Hans Berrevoets)

DORDRECHT - Predikant A.S.J. (Aage) Smilde  is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 74-jarige leeftijd overleden.

Hij was vanaf 1990 actief als voorganger eerst bij de Wilhelminakerk in Dordrecht. daarna voor Justitie in de gevangenis de Dordtse Poorten en vervolgens na zijn pensioen - in 2010 - als  consulent (deskundig raadgever) bij de Lutherse kerk.

Voorzitter van de kerkenraad Bart Stegeman reageert verslagen op het toch nog onverwachtse overlijden . ,,Zijn dood is voor ons een groot gemis zowel als mens en als predikant. Hij stond tot begin dit jaar nog volop in het leven en ging ook op veel plaatsen buiten Dordrecht nog regelmatig voor." 

Zaterdagavond heeft de Lutherse kerk een speciale nieuwsbrief uitgegeven over het overlijden van hun Aage. Het staat onderop het nieuwsverhaal. In enkele kerken werd ds. Smilde zondagmorgen herdacht.

1690

Om zijn verbondenheid met de kleine Lutherse kerk tot uitdrukking te brengen waren de predikant en zijn vrouw ook volwaardig lid geworden van de Evangeisch-Lutherse gemeente die al vanaf 1690  kerkt in de monumentale Trinitatiskapel (Vriesestraat 22).

Door zijn vloeiende beheersing van het Duits kon Smilde ook moeiteloos lezingen houden over de betekenis van de Lutherse stroming binnen protestants nederland.

Onder de landelijke paraplu van de protestantse kerk nederland (PKN) kon Smilde ook voorgaan in alle kerken, die oorspronkelijk hervormd, gereformeerd of luthers waren.Zo was hij bijvoorbeeld twee keer per jaar een welkome gastvoorganger in de (gereformeerde) kerk van Tholen waar Peter Broere de wijkpredikant is.

Edam

Smilde werd in 1946 geboren in de gereformeerde pastorie van Edam. Na een maand overleed zijn moeder.  De jonge Smilde reisde met zijn vader mee, als hij een ander beroep had aangenomen. Hij begon als predikant in 1973 in Duisberg-Ruhrort.  De gemeente was verantwoordelijk voor alle gereformeerden die in Duitsland woonde. In 1978 volgde Saoedi-Arabië als leraar/pastoraal werker. Hij kon er later op wijzen, dat hij zich in die rollen in het land niet bekend kon maken. Smilde had de pastorale zorg daar voo Nederlanders, waarvan er veel in de bagger industrie werkten. Rond 1980 werd hij predikant in Heidelberg. In die tijd ging hij al voor in gevangenissen als predikant. Dat maakte wat los. Daarna volgde een gemeente in Nederland in Rotterdam. In 1990 volgde de stad Dordrecht  toen  hij werd beroepen door de (gereformeerde) Wilhelminakerk aan de Blekersdijk 41. 

Sluiting

Volgens het boek van de kerk bij het honderd jarig bestaan (in 1999) werd de dreigende sluiting van de Wilhelminakerk-gemeente van Smilde  in de zomer van 1998 afgewend omdat andere samenvoegingen op het eiland niet doorgingen.  Smilde gaf wel op papier zijn visie in die tijd op het zogeheten Samen op weg proces (SOW) in Nederland en in Dordrecht.  Formeel werd dat landelijk in 2004 een feit, maar Dordrecht heeft nog twee algemene kerkenraden op het eiland van Dordt. Voor een fusie blijkt meer tijd nodig te zijn.

Smilde schreef daarover in 2003:

"Bij "Samen-Op-Weg" gaat het niet alleen om het organisatorisch samengaan van kerken" zei ds. Den Wijer op de avond, die de Hervormde Gemeente van Dubbeldam rond dit thema had belegd en waar wij uitgenodigd waren, "nee, het gaat ten diepste om de vraag naar de aard van ons kerk-zijn". Hoe moeten en willen wij in de toekomst kerk van Jezus Christus zijn. Hij is uiteindelijk Heer van de kerk. Over die vraag is m.i. veel te weinig nagedacht. Het gaat om het wezen van de kerk. Dat is het gelijk van de Gereformeerde Bond.
Ik hoop daarom dat de kerkelijke discussies over het wel of niet instemmen met het voorstel een Protestantse Kerk in Nederland te gaan vormen, niet vast gaan lopen op de vraag naar de eigendomsverhoudingen. Het gaat er niet om wie de baas is en wie het geld heeft, hoewel dat vaak dezelfde vraag is. Het gaat om de opdracht van Christus om de mensen tot Zijn discipelen te maken en te dopen in de Naam van de Drie-enige en Zijn geboden te onderhouden. Het gaat om het Koninkrijk van God.

Dordtse Poorten

Kort daarna werd hij justitie-predikant bij de gevangenis de Dordtse Poorten. Hij vormde daar een team met psycholoog Pierre Smeets. Samen bleken zij een baanbrekende benadering te hebben van de gevangenen om elk vanuit een eigen invalshoek te werken aan een blijvend toetsingkader (geweten) voor de gedetineerden en ook oprechte zorg. Met een symposium nam Smilde in april 2010 afscheid als Justitiepredikant van de Dordtse Poorten.

De toenmalige predikant van de christelijk gereformeerde kerk (Centrum) , ds. J.M.J. (Jaap) Kieviet, schreef toen een indringend verhaal over het belang van het werk voor gevangenen dat zijn collega heeft verricht. Ook daar moet de kerk present zijn en daarvoor bezocht Smilde ook jarenlang lang gestraften in Duitsland.

Kieviet: ,,De gevangenen – een zorg voor de kerk... Die overtuiging ben ik tegengekomen zowel bij ds. Smilde als bij de genoemde vrijwilligers in de Dordtse Poorten. In gesprekken en andere contacten trof mij hun warm kloppende harten voor de gedetineerde mensen.

Eerlijk gezegd, ook ikzelf kwam erachter: achter iedere misdadiger, hoe gruwelijk zijn daad ook geweest is, schuilt een mens. Een schepsel van God. Een beelddrager van zijn Schepper. Een mensenkind dat, evenals ikzelf, bestemd is geweest om zijn Maker recht te kennen, Hem van harte lief te hebben en Hem te loven en te prijzen."

Stegeman

De kerkenraad van de Lutherse kerk maakt over het overlijden van Smilde voor de gemeenteleden het volgende bekend, via een door voorzitter Bart Stegeman ondertekende verklaring:

Nieuwsbrief Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht 27 maart 2021
Vanmorgen bereikte ons het bericht dat in de nacht van vrijdag op zaterdag ds. Aage Smilde op 74
jarige leeftijd is overleden.
Aage Smilde heeft een lange staat van dienst als predikant waarin hij ondermeer werkte in
Duitsland en Saudi-Arabië. In 1990 vestigde hij zich met zijn gezin in Dordrecht als wijkpredikant
van de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk. De laatste jaren voor zijn emeritaat was hij werkzaam
als gevangenispredikant in de “Dordtse Poorten”.
Na het vertrek van ds. Baan als predikant van onze gemeente was hij beschikbaar als consulent.
Deze functie is hij blijven vervullen.
Bijzonder is dat hij vanuit zijn consulentschap binnen de PKN de overstap heeft gemaakt naar de
Evangelisch-Lutherse gemeente van Dordrecht. Hij en Coby, zijn echtgenote, werden uit volle
overtuiging Luthers. Coby ging al snel deel uitmaken van onze kerkenraad, en daarmee hebben ze
ook als echtpaar erg veel onmisbaar werk verzet voor onze gemeente.
Ook al was hij geen vaste predikant bij ons, hij heeft onze gemeente in de afgelopen periode wel
gediend in vrijwel alle bijzondere diensten, zoals doop- en belijdenisdiensten. Daarmee was hij in
zekere zin wel een vast gezicht en daarmee een stabiele factor in onze erediensten.
Als Lutherse gemeente van Dordrecht kunnen we alleen maar in grote dankbaarheid aan hem
terugdenken.
We wensen zijn vrouw Coby, hun dochter Sophia en schoonzoon Albert heel veel sterkte toe met dit
grote verlies en zijn in gebeden bij hen.
Bart Stegeman
voorzitter kerkenraad

Luthers avond gebed:
HEER, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
Luthers avondgebed
Georg Christian Dieffenbach (1822-1901)

(tot zover de nieuwsbrief van de Lutherse kerk, 27 maart 2021)

 

 

 

Lees meer over:

overleden predikant
Deel dit bericht met je vrienden!