woensdag 16 juni 2021

Alles over Dordrecht

Ruben Flach uit Dordrecht

Dordtenaar Ruben Flach geeft leiding aan Pinksterconferentie Opwekking van 65.000 bezoekers naar on-line

16 mei 2021 (door De redactie)

DORDRECHT / BIDDINGHUIZEN  Van 65.000 bezoekers in 2019 tot nu door de coronatijd weer een digitale pinksterconferentie van 21 tot en met 24 mei 2021.

Dordtenaar RUBEN FLACH (52) geeft hier als directeur van de landelijke stichting Opwekking leiding aan.

Hij kwam in Dordrecht terecht als medewerker van de stichting de Hoop GGZ en werd in 2015 directeur van de landelijke stichting. In 2013 werd dat al bekend gemaakt.

De komende conferentie rond Pinksteren staat in het teken van het gouden jubileum van samen komen, samen zingen en samen luisteren.

De nieuwe conferentieplek Walibi bij Biddinghuizen zorgde in de jaren voor de coronatijd tot meer mogelijkheden voor traditionele pinksterdagen onder het vaandel van de Stichting Opwekking en tot nog meer bezoekers voor de conferentie met volgens de tellingen voor 2020 zelfs 65.000 bezoekers.

Zegen

Volgens Flach zijn de activiteiten tot een persoonlijke zegen geweest voor duizenden christenen. ‘Maar de grootste zegen is dat Opwekking is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek van alle christenen in Nederland. Wat begon met een bijeenkomst van een groep pinksterchristenen, groeide uit tot een conferentie waar christenen uit tal van kerken elkaar erkennen als kinderen van God.", aldus de directeur in het Nederlands Dagblad (ND).Volgens schattingen van de organisatie komt inmiddels zestig procent van de  bezoekers uit de traditionele kerken.

In de begin jaren zeventig van de vorige eeuw waren met name Ben Hoekendijk en Wiesje Hoekendijk de bekende namen achter de conferentie rond de Pinksterdagen. De eerste pinksterconferentie werd in 1971 gehouden in Bennekom, een jaar later in Harskamp om van 1973 tot 1995 op kampeerterrein De Paasheuvel in Vierhouten. Ruben Flach, die in Dordrecht lid is van de evangelische gemeente Jozua, heeft vanaf 2015 de leiding.

 

(WIKIPEDIA) Ruben Flach (9 juli 1968) is een Nederlandse bestuurder. Hij is sinds 2015 directeur van Stichting Opwekking. Daarvoor was hij algemeen secretaris bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Levensloop

Flach groeide op in Brazilië, waar zijn ouders zendeling waren. Van 1989 tot 1992 studeerde hij in Nederland aan de Centrale Pinkster Bijbelschool, (later Azusa Theologische Hogeschool). Later werd hij zelf door de organisatie Eljakim Brazilië Zending uitgezonden. Bij elkaar woonde hij 27 jaar in het Zuid-Amerikaanse land. Na zijn terugkeer in Nederland sloot Flach zich aan bij de evangelische gemeente Jozua in Dordrecht en vond hij werk bij de ggz-instelling De Hoop. Hij werd in 2010 algemeen secretaris bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

Flach volgde in 2015 Joop Gankema op als directeur van stichting Opwekking, organisator en samensteller van de gelijknamige conferentie en muziekbundel. Onder zijn leiding werden er voor het eerst vrouwen gevraagd om te spreken op het hoofdpodium tijdens de Opwekking-conferentie. In 2020 kon de conferentie voor het eerst sinds 1971 niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Op initiatief van Flach werd er een digitale conferentie georganiseerd. Dat gebeurt nu ook in 2021 en staat mede in het teken van de historie 1971-2021.

 

https://www.opwekking.nl/nieuws

 

Stichting Opwekking heeft haar wortels liggen in de Nederlandse pinksterbeweging, en is voortgekomen uit de beweging Stromen van Kracht. Deze beweging ontstond als reactie op de grote evangelisatiecampagne van T.L. Osborn in Den Haag in 1953.

 

De identiteit van de stichting ligt vervat in de geloofsbelijdenis:

  • Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper van hemel en aarde, die zich in de Schrift geopenbaard heeft als Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven, maar op de derde dag weer opgestaan uit de dood. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader, bekleed met alle macht in de hemel en op aarde. Hij zal in heerlijkheid terugkomen naar de aarde om de levenden en de doden te oordelen.
  • Wij geloven in de Heilige Geest, die overtuigt van zonde tot bekering en de wedergeboorte bewerkt. Wij geloven dat elk kind van God de kracht en inwoning van de Heilige Geest nodig heeft om in deze wereld te kunnen blijven staan en te kunnen leven overeenkomstig de principes uit het Woord van God.
  • Wij geloven dat de Bijbel, die de boeken en brieven van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is de Bijbel voor de stichting de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron, voor geloof, leer en werk (leven).
  • Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgota er vergeving is van zonden en verlossing voor een ieder die zich tot God bekeert.
  • Wij geloven dat de Gemeente, het Lichaam van Christus, de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als hoofd en door de kracht van de Heilige Geest in deze wereld wil realiseren. Elke wederom geboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De stichting wil gemeenten helpen om de opdracht om Gods Koninkrijk bekend te maken door de verkondiging van het evangelie te ondersteunen.
  • Wij geloven in de doop door onderdompeling in water als getuigenis van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot nieuw leven als antwoord op zijn bevel gedoopt te zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  • Wij geloven in het Heilig Avondmaal als een uitbeelding van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging van zijn dood. We doen dit totdat Hij weer terugkomt op aarde.
  • We zijn in de verwachting van een nieuwe hemel en aarde, waar gerechtigheid en vrede zal wonen. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van alle doden en dat Jezus een rechtvaardig oordeel zal vellen over de levenden en de doden.

Share to LinkedInShare to TwitterShare to E-mail

 

 

 

 

 

 

Zie ook:

Lees meer over:

jozua Ruben Flach
Deel dit bericht met je vrienden!