woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Diversity Day:  Dordtse werkgevers tekenen Charter Diversity

7 oktober 2020

DORDRECHT - Op dinsdag 6 oktober 2020 is het Diversity Day. Op deze landelijke dag van verbondenheid geven we aandacht aan diversiteit: een mix van mensen op de werkvloer is positief. De gemeente Dordrecht draagt diversiteit ook een warm hart toe en ondertekende onlangs met een aantal Dordtse bedrijven en organisaties het Charter Diversiteit. 

Met de ondertekening van deze verklaring spreken de werkgevers de intentie uit om iedereen mee te laten doen, ook op de werkvloer. Werkgevers onderkennen dat mensen hun unieke talenten pas optimaal kunnen benutten als zij op de werkvloer zichzelf mogen zijn, ongeacht hun geslacht, leeftijd, etniciteit, afkomst, seksuele geaardheid, arbeidsvermogen, sociaaleconomische status, religie of politieke overtuiging. De bedoeling was deze ondertekening in gezamenlijkheid te verrichten en te vieren, maar corona gooide helaas roet in het eten.

Netwerk
De gemeente Dordrecht, Amega Groep, Contour de Twern, Treebuilders, Greenmax, Noordplant, MEE Drechtsteden, het ROC Da Vinci College en Trivire ondertekenden recentelijk het Charter Diversiteit. In Dordrecht is bewust ingezet op het ondertekenen met meerdere werkgevers. Dit onderwerp is nooit klaar.

Jan Lokker, bestuurder van Da Vinci College: "Het bevorderen van diversiteit is een strategische keuze die meerwaarde oplevert voor zowel de organisatie als voor het onderwijs aan onze studenten. ROC Da Vinci College wil de verschillen tussen onze medewerkers benutten, zodat we als onderwijsinstelling effectiever zijn."

Toegevoegde waarde
Suzanne Kuiper, hr-directeur Amega: "Wij vinden diversiteit belangrijk en streven er bijvoorbeeld naar meer mensen met een afstand tot arbeidsmarkt een kans te geven om bij ons te werken. Wij gaan uit van wat iemand wel kan en zijn altijd op zoek naar waar de toegevoegde waarde zit. We onderschrijven het belang van een inclusieve samenleving. "

Afspiegeling maatschappij
Tinka van Rood, bestuurder Trivire: "Wij kunnen onze klanten beter van dienst zijn als ons personeelsbestand een goede afspiegeling van de maatschappij is. De cao Woondiensten biedt de ruimte om jongere medewerkers in te laten stromen. Trivire zet hier actief op in."

Leren van elkaar
De wethouders Piet Sleeking (Personeel en Organisatie) en Peter Heijkoop (Zorg en Welzijn), spreken de wens uit om als organisaties in Dordt gezamenlijk te leren en uit te wisselen rondom dit thema. Belangrijk daarin is volgens hen vooral om op basis van wederzijds respect met elkaar het gesprek aan te gaan over mogelijk ervaren dilemma's. "Als college of als organisatie alleen kun je het probleem niet oplossen, we hebben iedereen daarin nodig. Van opvoeders, tot werkende partners, tot vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers. De verschillende groepen kunnen ook elkaar helpen in de thematiek. In Dordrecht willen we dat iedereen mee kan doen. Dit komt organisaties ten goede en ook de stad. Zo zijn we samen een sterke stad.", aldus de wethouders.

Noodzaak
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders het gevoel hebben dat polarisatie toeneemt. Tegenstellingen nemen toe, discussies worden pittiger en de nuance lijkt verloren te gaan. Kortom: mensen komen steeds harder tegenover elkaar te staan. Tijdens Diversity Day pleiten de deelnemende organisaties juist voor verbondenheid. Mét ruimte voor verschil; alleen dan kunnen zij de kracht van diversiteit benutten. 

Meer informatie: www.diversiteitinbedrijf.nl


 

Lees meer over:

diversity day charter
Deel dit bericht met je vrienden!