woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Deel boetes camerahandhaving geseponeerd

5 november 2020

DORDRECHT - Sinds 1 juli handhaaft de gemeente de autoluwe binnenstad met camera's. Voor die tijd regelden de pollers, de bewegende paaltjes, het in- en uitrijden. Het systeem met camera's functioneert technisch goed. De administratieve afhandeling is in augustus en september echter niet helemaal goed verlopen. Daardoor hebben niet alle bestuurders die in die periode een overtreding hebben gemaakt eerst een waarschuwing ontvangen voordat zij een bekeuring kregen. Dat is wel de bedoeling. Daarom heeft de gemeente het CJIB verzocht de betreffende boetes te seponeren. De werkwijze is inmiddels aangescherpt.

De camerahandhaving startte op 1 juli 2020. Die eerste maand stond in het teken van de introductie van het nieuwe systeem en zijn er alleen waarschuwingen gegeven. Vanaf 1 augustus geldt dat voertuigen die een overtreding begaan eerst een waarschuwing ontvangen. Een volgende overtreding leidt tot een bekeuring. In de praktijk is echter gebleken dat de verzending van een deel van de waarschuwingsbrieven van augustus tot half september meer tijd heeft gekost dan verwacht. De waarschuwing stond toen al wel geregistreerd in het systeem. Bij een volgende overtreding is daardoor een bekeuring verstuurd door het CJIB, zonder dat in alle gevallen de bestuurder de waarschuwing al had ontvangen. Deze situatie is in ongeveer 20% van de bekeuringen in de periode augustus-september opgetreden. De gemeente heeft het CJIB verzocht die boetes te seponeren. De werkwijze is inmiddels aangepast. Uit analyse van gegevens van oktober blijkt dat dit probleem daardoor niet meer is voorgekomen.

Hoe loopt het met camerahandhaving?
Net als in andere steden ontstond direct na de invoering een toename van het verkeer. Dat is inmiddels gestabiliseerd. Het aandeel voertuigen dat met ontheffing en/of tijdens venstertijden het gebied inrijdt neemt toe. In juli was dit nog maar 50% van de voertuigen, inmiddels is dat 90%. Het aandeel (potentiële) overtredingen neemt af en betreft momenteel nog 10% van de voertuigen. De meeste overtredingen worden gemaakt op de Grote Markt, gevolgd door de Visstraat. 
De overgrote meerderheid van de overtredingen betreft een ‘eerste overtreding’. Daaruit valt voorzichtig te concluderen dat, net als in andere steden, de waarschuwingsbrief effect heeft. Bestuurders veranderen hun gedrag of vragen een ontheffing aan. Het beleid rondom het autoluwe gebied is ongewijzigd. Puur de manier van controle is veranderd. Iedereen die nu in aanmerking komt voor een ontheffing, kon die ook aanvragen ten tijde van de poller. Ontheffingen gelden net als voorheen alleen voor specifieke in- of doorgangen.

Verbeteringen
Wethouder Rik van der Linden: "De vervanging is op zich goed gegaan. Dat de verzending van een aantal waarschuwingen niet helemaal goed is verlopen, is natuurlijk vervelend. Maar die knelpunten zijn opgelost en worden netjes afgehandeld. Het systeem functioneert zoals het moet. Tegelijkertijd leren we van ervaringen in de praktijk. Van bewoners horen we terug dat sommige informatie duidelijker kan, bijvoorbeeld over welke ontheffingen waar gelden. Daar zijn we mee aan de slag. Ook analyseren we de overtredingen om na te gaan waar we wellicht nog verbeteringen kunnen doorvoeren. Zo plaatsen we richting bepaalde ingangen een extra waarschuwingsbord, bijvoorbeeld op de Lange Geldersekade en de Vest. Automobilisten hebben op dat moment nog een uitwijkmogelijkheid."

De pollers zijn inmiddels allemaal verwijderd en uit het straatbeeld van de Dordtse binnenstad verdwenen.

Klik hier voor meer informatie.
 

Lees meer over:

camera boetes geseponeerd
Deel dit bericht met je vrienden!