Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

David Schalcken

David Schalcken blijft gewoon plaats vervangend voorzitter van gemeenteraad Dordrecht

15 september 2021 (door De redactie)

DORDRECHT - Vooruit lopend op het zogeheten duidingsdebat in de gemeenteraad van Dordrecht op dinsdag 21 september - naar aanleiding van allerlei wisselingen van fractie - zijn er verschillende vragen vanuit de fractie gesteld.

Daaruit blijkt dat David Schalcken - nu het enige raadslid van de eens grootste partij in de gemeenteraad (Beter voor Dordt) - gewoon plaatsvervangend voorzitter van de vergadering blijft. Hij is immers het langst zittend gemeenteraadslid. In het verleden vervulde Henk Mostert, Piet Sleeking en Nelleke de Smoker kort of langere tijd de rol, waarbij ook werd gesproken over de nestor van de gemeenteraad.

Deze vraag is actueel omdat bij de planning van de gemeentelijke activiteiten er rekening mee wordt gehouden dat burgemeester Wouter Kolff even uit beeld is als hij voor de tweede keer vader wordt.

Raadsleden stelden ook vragen over wat de gemeente kwijt is aan wachtgeld voor wethouders, die zijn gestopt.

Enkele vragen en antwoorden:

1. Behoudt de huidige waarnemend
voorzitter van de raad deze functie nu
zijn partij niet meer de grootste is?

Ja, art 77 GW regelt dat het voorzitterschap van
de raad wordt waargenomen door het
langstzittend lid van de raad.

2. Wat zijn de wachtgeldverplichtingen
binnen het huidige College en wat zijn
daarvoor de komende jaren de
kosten?


Er waren in 2021 vier wachtgeld verplichtingen.
Per juli 2021 zijn er twee periodes verlopen en
per november 2021 verloopt er nog een
periode. Eén periode blijft doorlopen tot en met
pensioendatum. De totale verplichting in 2021
was ongeveer € 222.500,-

Bij installatie van andere dan zittende
wethouders zal er een verplichting ontstaan die
per wethouder kan verschillen. De
uitgangspunten hiervoor staan beschreven in
de algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers en is ook sterk afhankelijk van de
inkomsten van de oud wethouders.

3 Wat zijn de wachtgeldverplichtingen
die de gemeente op dit moment moet
betalen?

In 2021 is de prognose dat we € 175.000
wachtgelden uitkeren.

Zie ook:

Lees meer over:

BVD david schalcken
Deel dit bericht met je vrienden!