woensdag 30 september 2020

Alles over Dordrecht

Columnist Kronkelaar vindt discussie van wijlen Jens van der Vorm over bescherming historische binnenstad weer hard nodig

16 september 2020 (door Hans Berrevoets)

DORDRECHT - Gemeenteraadslid Jens van der Vorm (1957-2010) maakte tien jaar geleden, vlak voor zijn overlijden, een discussie los over een betere bescherming van de historische binnenstad.

Columnist KRONKELAAR legt vandaag in Dordt Centraal uit dat hij toen een manifest van Jens van der Vorm ondertekende. 

,,De onafhankelijke columnist, die zomaar een alliantie sloot met iemand van een politieke partij. Kan dat zomaar? Ja, dat kon. En eigenlijk nog steeds. Als het doel mij enorm aanspreekt, zie ik in elk geval geen belemmering", aldus Kronkelaar.

Jens van der Vorm wilde een betere balans bereiken tussen de historische inrichting van de stad Dordrecht en de nieuwbouw.

De welstandscommissie gaf in zijn ogen en dat nog steeds van de columnisten Kronkelaar en Kees Thies (AD De Dordtenaar) vooral juridische adviezen, die vaak wereldvreemd overkomen.

Van der Vorm bepleitte daarom dat de commissieleden op een zo vroeg mogelijk moment koffie gingen drinken met plannenmakers. In andere plaatsen waren er goede ervaringen mee, aldus Van der Vorm.

Hij bereidde  de discussie in stappen voor. In november 2009 liet in ook in zijn geest het Platform Stedelijke herdenking met andere historisch bewogen organisaties in het Stadskantoor van zich horen.tijdens een commissievergadering van de raad.

In de  Wilhelminakerk kwam er op 25 februari 2010 - vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen - een  heus historisch debat. Dordrecht als oudste stad van Holland moest immers het eigen karakter blijven bewaken, waarin ook het DNA van de geschiedenis zit. Daarvoor waren ook trotse Dordtenaren nodig en een gemeentebestuur dat oog had voor een goede balans tussen toen, nu en morgen.

Beter voor Dordt (BVD) won in maart 2010 met grote overmacht de verkiezingen, dus daarmee werd de lijn van Jens van der Vorm direct een politieke kroonjuweel.

BVD
De partij van Jens is hem tien jaar later  niet vergeten, zo blijkt ook uit een door fractievoorzitter David Schalcken ondertekenede verklaring.

Beter voor Dordt (BVD) vindt het na tien jaar de hoogste tijd om eens te kijken wat er van de afspraken is terecht gekomen na de door Jens losgemaakte stadsdiscussie.

De columnist trekt al een conclusie op voorhand. ,,In tien jaar tijd is er bar weinig verbeterd", zo concludeert Kronkelaar in Dordt Centraal.

Toen was het doel om veel kritischer te kijken naar  (ver)bouwplannen in de monumentale binnenstad. Het middel om dat te bereiken was aanscherping van het welstandsbeleid. De uitvoering van dat beleid was toevertrouwd aan een commissie, waarvan de leden het beste een enkele reis Papendrecht kon worden aangeboden, zo meende Jens van der Vorm. Hij mocht het zelf niet meer meemaken - want het raadslid overleed 9 oktober 2010 -  maar de Dordtse gemeenteraad omarmde zijn ideeën en er kwam nieuw beleid en een nieuwe welstandscommissie.

Anno 2020
Kronkelaar steunt het idee om eens terug te kijken en te zien wat we anno 2020 ervan denken:  ,,Moeten we hier dan nu al vaststellen dat er in tien jaar tijd bar weinig verbeterd is? Eerlijk gezegd vind ik dat zo. Om een historisch stadsbeeld intact te houden en stompzinnige bouwsels te weren is er kennelijk beleid nodig, dat verwoord is in een nota. Misschien moet die hele nota eens van tafel. Gewoon een welstandscommissie die met deskundigheid en vooral gezond verstand plannen bekijkt en tot een advies komt. En mocht zo’n advies toch een beetje raar zijn (of héél gek, zoals helaas ook nogal eens het geval is), dan moet niet alleen het college van B&W, maar ook de gekozen volksvertegenwoordiging in kunnen grijpen."

 

Deel dit bericht met je vrienden!