zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Bibliotheek Stadspolders verhuist naar Het Polderwiel

22 september 2020

DORDRECHT - Bibliotheek Stadspolders aan het Dudokplein gaat verhuizen. Zaterdag 10 oktober is deze vestiging voor het laatst geopend voor bezoekers. Naar verwachting opent de vernieuwde bibliotheek haar deuren op 2 november in Het Polderwiel aan het Dudok-erf. Hier zal de bibliotheek het pand delen met de bewoners van woonzorgcentrum Het Spectrum. Tijdens de verhuizing kan iedereen terecht bij alle andere locaties van AanZet, bijvoorbeeld Bibliotheek Crabbehof of de Stadsbibliotheek.

Een flinke stap vooruit
De nieuwe vestiging in Het Polderwiel bevindt zich in het hart van de wijk, op steenworp afstand van de huidige locatie. Samenwerken met partners in de wijken is belangrijk voor de Bibliotheek AanZet. Ook in Stadspolders. Het nieuwe pand betekent een verbetering van deze samenwerking: korte lijnen, samen organiseren en elkaar aanvullen. Zo wordt er een duurzame bibliotheek gerealiseerd in de wijk. En kunnen ze met activiteiten op het gebied van taal en informatie iets betekenen voor íedereen. Denk aan voorlezen voor de (aller)kleinsten of digitale workshops voor ouderen. Voor de inwoners van Stadspolders levert het nieuwe onderkomen nog meer voordelen op. Ze hebben nu een centrale ontmoetingsplek. Met ruimere openingstijden, een horecagelegenheid en meer parkeerruimte. Al met al een flinke stap vooruit. 

De bibliotheek van de toekomst
Wethouder Peter Heijkoop: "De bibliotheek is veel méér dan alleen een uitleenservice voor boeken. De bibliotheek speelt in op een veranderende samenleving: mensen willen zich ontwikkelen, en veel mensen hebben hulp nodig om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. De bieb verandert mee en wil mensen helpen verder te komen. Daarom delen zij kennis, ondersteunen zij bij het vergroten van taal- en digitale vaardigheden en creëert de bieb een ontmoetingsplek. Dat doen zij niet alleen in de bibliotheek zelf, maar ook op diverse plekken in de wijk worden activiteiten georganiseerd. Zodat iedereen mee kan doen". De nieuwe plek in Het Polderwiel biedt veel meer mogelijkheden om invulling te kunnen geven aan al deze belangrijke initiatieven. Ook past de verhuizing financieel binnen de eerder afgesproken plannen van de gemeenteraad.

In ontwikkeling
Na de opening op 2 november blijft Bibliotheek Stadspolders in ontwikkeling. De nieuwe vestiging zal nog verder heringericht worden. We gaan in gesprek met de bewoners van Het Polderwiel, om het samenwonen te optimaliseren. En we gaan met onze maatschappelijke partners en de bewoners van Stadspolders onderzoeken hoe we nog beter samen kunnen werken. Zodat Bibliotheek Stadspolders goed aansluit op de behoeften van de wijk.

In het kort
Bibliotheek Stadspolders…
•    is tot en met zaterdag 10 oktober geopend op Dudokplein 211;
•    is van maandag 12 oktober tot en met zondag 1 november gesloten. In deze periode kun je gebruik maken van andere bibliotheken, bijvoorbeeld de Stadsbibliotheek of Crabbehof;
•    gaat weer open op maandag 2 november in ontmoetingscentrum Het Polderwiel op Dudok-erf 58.
 

Deel dit bericht met je vrienden!