donderdag 21 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Links Arie Heijstek (DFC), initiatiefnemer Hans Berrevoets, Ary Boogerman. Burgemeester Wouter Kolff en wethouder Piet Sleeking (rechts)

Wethouder Piet Sleeking hoopt op onthulling Arpad Weisz pad na het zomerreces van gemeenteraad Dordrecht

14 juli 2021 (door de redactie)

DORDRECHT - Het Arpad Weisz pad zal na het zomerreces van de gemeenteraad van Dordrecht - dus in september - worden onthuld aan de rand van het Weizigtpark.

Wethouder Piet H. Sleeking (Beter voor Dordt) streeft hiernaar.  De nieuwe naamgeving van het pad moet de komende weken een formeel ambtelijke traject doorlopen met uiteindelijk een besluit van het college van burgemeester en wethouders. ,,Er is een grote ontvankelijkheid voor gezien de brede steun voor het pad", aldus Sleeking.

Deze toelichting van wethouder Sleeking, - die tevens voorzitter is van de straatnamencommissie -  past bij het feit, dat vanuit de gehele gemeenteraad de petitie is mee ondertekend voor een Arpad Weisz pad nabij de plek waar tot 1948 zijn ploeg DFC voetbalde.

Arpad Weisz was vanaf 1939 tot 1941 (Joodse) trainer van DFC. Voor zijn Dordtse tijd, was hij een succestrainer in Italië. In 1942 werd het vier leden tellende gezin Weisz door de bezetters opgepakt, weggevoerd en vermoord.

De stichting Stolpersteine diende de petitie formeel in. Voorzitter Ary Boogerman overhandigde meer dan zeshonderd handtekeningen - op precies te zijn 609 - dinsdagmiddag voor het Stadhuis aan burgemeester Wouter Kolff. Hij riep in herinnering hoe Arpad en zijn gezin eerst werd geisoleerd, daarna apart werd gezet in 1941 en vervolgens in 1942 werd weggevoerd.

Weltevrede
Historicus Kees Weltevrede en journalist Hans Berrevoets hadden de actie voor het Arpad Weisz pad ingang gezet.

Volgens Berrevoets is het Arpad Weisz pad bij het Weizigtpark een goed voorbeeld om het collectief geheugen van alle Dordtenaren te voeden. Hij gaf aan dat er al de nodige vindplaatsen van de historie in de stad zijn gemarkeerd, maar hij zag nog meer mogelijkheden, ook in het kader van de benoeming van de zonen en dochters van Dordrecht. De herinnering aan Arpad Weisz past hier ook in.

Seven Oaks
Voorzitter Boogerman hoopte dat naast het Arpad Weisz pad ook het verhaal van speeltuin Seven Oaks weer een verhaal waard. De Engelse stad hielp honderden arme Dordtenaren na de oorlog. Tevens schonk de plaats toen Dordt een speeltuin. Al eerder kreeg Charlotte van Praag, die als Jodin  de oorlog in kampen wist de overleven, al een pad.

Arie Heijstek - archivaris van DFC - overhandigde burgemeester Kolff tweeduizend foto's, die staan voor het leven en werk van Arpad Weisz.

Na de oorlog was Arpad Weisz vergeten. Veertien jaar geleden kwam daar een verandering in. Arie Heijstek begon in 2007 met zijn onderzoek naar de betekenis van Arpad Weisz voor DFC, Dordrecht, maar ook voor Italië. In 2008 kwam het verhaal over Arpad Weisz, dankzij de inzet van Heijstek, ook voor de eerste keer te staan in een jubileumboek van DFC.

Heijstek zorgde  voor een sneeuwbal effect, zeker ook in Italië. Straten daar dragen inmiddels de naam van Arpad Weisz. Regelmatig zijn er ook herdenkingen bij plaquettes bij voetbalclubs, die herinneren aan het werk en leven van de trainer/speler.

Op internet zijn haast dagelijks nieuwe verhalen te vinden, die raken aan Arpad Weisz.

Stadhuis
De aanbieding van de handtekeningen  voor het pad, gebeurde bij het Stadhuis op een historische plaats. Aan de gevel aan het Stadhuis, aan de zijde Groenmarkt, hangt een monument ter nagedachtenis aan de omgekomen 221 Joods Dordtenaren. Burgemeester Jan Noorland zette zich hier voor in. Daarnaast zijn er in de hal van het Stadhuis  alle namen te lezen van de omgekomen Joodse Dordtenaren. Daaronder bevinden zich ook de vier leden van het gezin Weisz.

Burgemeester Wouter Kolff wees erop dat elk jaar wordt stilgestaan bij het monument voor de omgekomen Joodse Dordtenaren. De overhandiging van de Arpad Weisz petitie gebeurde in aanwezigheid van verschillend leden van de gemeenteraad en nog enkele wethouders.

Arie Heijstek spreekt en biedt de gemeente tweeduizend foto's aan over het werk en leven van Arpad Weisz
Een luisterend oor bij burgemeester en wethouder
Vel raadsleden en wethouders op de achtergrond bij aanbieding petitie
Het historisch document. Voor het gemeentearchief een belangrijke aanwinst
Wouter Kolff toont document
Ary Boogerman overhandigt namens de stichting Stolpersteine de handekeningen
Op blik op het Stahuisplein
Op gepaste afstand een boek over de Jodenvervolging in Dordrecht van Kees Weltevrede
Raadsleden Kitty Kruger en David Schalcken krijgen voor hun directe betrokkenheid ook het jaarboek van Oud-Dordrecht
Kitty Kruger en raadsnestor David Schalcken
Wethouder Piet Sleeking (BVD) rekent op Arpad Weisz pad na zomerreces raad
Foto Wim van de Pol

Zie ook:

Lees meer over:

kolff stadhuis sleeking
Deel dit bericht met je vrienden!