Ds. Idelette Otten maakt op wereldvrouwendag bekend voor Grote kerk Dordrecht aan de slag te willen gaan

08 maart 2024 • 12:11 door de redactie
Ds. Idelette Otten maakt op wereldvrouwendag bekend voor Grote kerk Dordrecht aan de slag te willen gaan
Grote Kerk Dordrecht

DORDRECHT - Op haar facebook pagina maakt ds. Idelette Ottens vandaag bekend naar Dordrecht te willen  komen. Ze vindt internationale wereldvrouwendag (8 maart) een mooie datum voor de bekendmaking. De finale handtekening moet nog wel worden gezet. Daarvoor is 17 maart de datum, zo is het voornemen.

,,Ik wil jullie dit mooie nieuws niet onthouding", zo schrijft zij als toekomstige eerste vrouwelijke predikant van de (hervormde) Grote kerk.

Het idee is dat zij in juni haar intreden doet in een middag-dienst.

De nieuwe predikant toont op haar facebook pagina ook foto's van de overhandiging van het zogeheten beroep van de Grote Kerk, dat formeel nog in maart loopt. ,,Het is nog niet formeel aanvaard, maar dat hoop ik volgende week zondag in Dordrecht te gaan doen", aldus desgevraagd ds. Idelette Otten.


(nieuws dat we eerder brachten)

DORDRECHT – Idelette Otten (60) is (de beoogde) nieuwe predikant van de Grote Kerk in Dordrecht. Ze is nu nog voorganger van de Torenpleinkerk in Vleuten.
De voorzitter van de kerkenraad, Joke van der Klooster, maakte dit zondagmorgen (25 februari) na de kerkdienst bekend.
Volgens de kerkelijke regels werd daarna een procedure gevolgd en was er ruimte om bezwaren te maken over de gevolgde procedure . Volgende week zondag na de dienst zal de gemeente van de Grote Kerk over de nieuwe predikant vergaderen. De (wijk) kerkenraad en de hervormde algemene kerkenraad van Dordrecht hebben al unaniem het groene licht gegeven.

In de loop van maart zal ds. Otten formeel bekend maken of zij het beroep van de hervormde gemeente uit Dordrecht aanneemt.

Op vragen van AD De Dordtenaar houdt zich nog een slag om de arm -gelet op de procedure die tot vrijdag 5 maart nog loopt . Zij wel weten dat de kans heel groot is dat zij een beroep uit kerkelijk Dordrecht met heel veel vreugde zal aanvaarden.

De (beoogde) nieuwe predikant besloot op haar zestiende jaar om dominee te worden.  Ze kende deze geloofsweg, want haar vader was ook (hervormd) dominee.


Pastoor Henk Schoon

De (beoogde) nieuwe predikant is getrouwd met de oud-katholieke pastoor Henk Schoon. Hij werkt voor deze kerk in Dordrecht en Utrecht.(foto website kerk in Vleuten).

Haar dochter, de oud-katholieke diaken en jongerenpastor Thelma Schoon, werd in oktober 2023 verkozen tot Jonge Theoloog des Vaderlands.

Idelette Otten - die landelijk tot de Protestantse kerk Nederland (PKN) behoort - zorgt ervoor dat er nu twee voorgangsters in de (binnen) stad zijn van de PKN: Evelien Plaisier is vanaf januari 2023 verbonden aan de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk.

Het is inmiddels ruim zeventig jaar geleden dat de eerste vrouw op de preekstoel stond in Dordrecht. Ds. Marie E. Monsees was in 1953 de eerste vrouw.  (zie in de bijlage onder artikel). De Lutherse kerk behoort vanaf 2004 ook landelijk tot de PKN.   Voor de Grote Kerk is een vrouw op de preekstoel ook nieuws.ND
Het Nederlands Dagblad (ND) publiceerde op 31 oktober 2022 (hervormingsdag) een gesprek met de pastoor Henk Schoon en de dominee Idelette Otten, die elkaar tijdens de studie elkaar  tegen kwamen.


,,Een protestantse dominee en oud-katholieke priester vullen naadloos elkaars zinnen aan als ze spreken over het belang van de reformatie, vasten en kerkelijke rituelen. ‘Hervormingsdag is er niet zonder Allerheiligen.’ “, aldus de inleiding. Ze dragen samen ook de oecumene een warm hart toe, zo wordt in het artikel geschreven.


Info op de website van haar huidige gemeente:
Mijn naam is Idelette Otten. Vanaf 2010 ben ik predikant van de Torenpleinkerk.
Als predikant/dominee ben ik vooral bezig met de literatuur van de bijbel, bron van een rijke kerkelijke traditie vol symbolen en rituelen. Ik ervaar hiermee regelmatig goud in handen te hebben, waarmee ik in staat word gesteld mensen te begeleiden, in het bijzonder op speciale momenten in hun leven.
Naast verhalen en rituelen heb ik ook tijd tot mijn beschikking. Ik word niet per uur betaald en kan echt tijd vrij maken voor de geestelijke begeleiding van mensen.
Vaak denken mensen dat een dominee alleen benaderd wordt bij ziekte en of sterven. Maar op zoveel andere momenten kan een goed gesprek met een vertrouwenspersoon mensen verlichting geven.

Levensloop

Op de site van haar huidige gemeente in Vleuten staat ook een verhaal van de predikant over haar levensweg:

Ik ben geboren in Arnhem als helft van een tweeling. Naast mijn tweelingbroer had ik twee zussen boven mij en twee zussen onder mij. Mijn naam heb ik te danken aan Idelette de Bure, de vrouw van Calvijn, naar wie ik vernoemd ben. We woonden in een pastorie. Eerst in Huissen en vervolgens in Almelo, waar ik mijn jeugd doorgebracht. In de Grote kerk van Almelo leerde ik liturgie vieren en de bijbel spellen. Ik werd daar zo enthousiast over dat ik besloot om net als mijn twee oudere zussen theologie te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In tegenstelling tot de meeste andere studenten beschouwde ik deze studie vooral als een beroepsopleiding. Ik wilde net als mijn vader dominee worden. Inmiddels denk ik dat de keuze voor theologie ook een soort gen is. Twee ooms van mijn vader hadden theologie gestudeerd en één van onze kinderen studeert het momenteel ook.

Tijdens mijn studie leerde ik Henk Schoon, oud-katholiek priester-student kennen. We kregen in 1986 een relatie en trouwden in 1992. We zijn elk bij onze eigen kerk gebleven, maar hebben elkaar met onze kerkelijke tradities  verrijkt. Over geloofszaken zijn we het eigenlijk altijd eens.
De oud-katholieke kerk was mij volkomen vreemd maar ik voelde me er als protestants meisje, die opgevoed was met liturgie gelijk thuis. Ik heb nooit serieus overwogen om oud-katholiek te worden. Afgezien van het feit dat de oud-kathlieke kerk toen nog geen vrouw in het ambt kende lag mijn taak naar mijn gevoel vooral in de protestantse kerk. Deze kerk zie ik als deel van de kerk van alle tijden en plaatsen. Oecumene is mij met de paplepel ingegoten.

In 1992 begonnen mijn man en ik beiden als ambtsdragers te werken. Ik in de Hervormde Gemeente van Enkhuizen, die ik 18 jaar lang mocht dienen en mijn man in de oud-katholieke parochie van Alkmaar en Enkhuizen.
In  2010 maakt mijn man de overstap van het bisdom Haarlem naar het bisdom Utrecht en deed ik intrede in de protestantse gemeente van Vleuten.

In eerste instantie betrokken we de pastorie in de Den Hamstraat 2 samen met onze drie kinderen. Zij zijn na de middelbare school gaan studeren en wonen inmiddels elders. De pastorie is nu een soort duiventil, waar bij tijd en wijle weer een kind komt bivakkeren. Woonruimte vinden in deze tijd valt niet mee.

Voorzitter

Idelette Otten is landelijk voorzitter van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit.

Acht theologen, afkomstig uit verschillende kerken, hebben het initiatief genomen tot oprichting van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. In een Katholiek Appel roepen zij de kerken in Nederland op ernst te maken met het geloof in ‘de ene heilige katholieke en apostolische kerk’. Nu geloof steeds meer als een individuele zaak beschouwd wordt, willen de auteurs met dit appel de kerken oproepen zich te richten op het geheel van de wereldwijde kerk en haar veelkleurige traditie.

Visie Grote kerk

Op de eigen website brengt de Grote kerk van Dordrecht de eigen identiteit onder woorden:

De Grote Kerk Gemeente is een Hervormde gemeente met een open en oecumenisch karakter, die onderdeel is van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Grote Kerk Gemeente is een ruimhartige gemeente waar een diversiteit aan mensen zich welkom weet en actief is. De leden van de Grote Kerk Gemeente vertegenwoordigen een veelheid van kerkelijke achtergronden. In Christus weten we ons verbonden en zijn barmhartigheid inspireert ons tot een leven gericht op onze naaste.
De uitgangspunten voor de gemeente staan in het Meerjarenbeleidsplan ‘Onderweg ‘.


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.