Een manifest Dordtse bezinning 2025: Iedereen telt mee, dus we zijn allemaal Dordtenaren

08 februari 2024 • 10:45 door de redactie
Een manifest Dordtse bezinning 2025: Iedereen telt mee, dus we zijn allemaal Dordtenaren
Dordrecht: De stad met een deltaplan elke dordtenaar telt mee en schouwers onder bestaanszekerheid


DORDRECHT - We zijn allemaal Dordtenaren! Hoe kan dat met allure worden vorm gegeven. Een manifest Dordtse bezinning 2024-2025 met als onderdeel het Dordtse Deltaplan voor bestaanszekerheid en anders verbindingen maken in dialoog met de menselijke maat voor ogen.......


door René Portielje en Hans Berrevoets
DORDRECHT - Dordtenaren moeten meer kapsones krijgen, meer allure. Jan Noorland deed die oproep in 1985 toen hij burgemeester werd van Dordrecht.

De burgemeesters Arno Brok en Wouter Kolff citeerden zijn uitspraak later bij passende gelegenheden. Heeft de oproep van drie burgemeesters anno nu effect gehad?

Het lijkt ons richting 2025 een echt debat waard! Het is immers dan veertig jaar geleden dat Noorland vroeg om meer kapsones, meer allure. Noorland zei toen ook van de Dordtenaren graag ambassadeurs van de stad te willen maken. ,,Als de mensen niet mee doen, dan helpen nog geen twintig burgemeesters van Dordrecht", aldus de burgemeester toen.

Bestaanszekerheid
Anno 2024 voegen we daaraan als actueel punt toe: Als een kwart van de mensen niet mee kan doen door het ontbreken van bestaanszekerheid - een recht dat in 1983 in de grondwet is verankerd - dan moeten we daar ook samen de schouders onder zetten. We zijn allemaal Dordtenaren. Iedereen moet mee kunnen doen. Denken in perspectief heet dat, maar dat gaat niet vanzelf.

De uitdaging ligt er wel om de gehele stad mee te krijgen in de betekenis van toen en nu. Bij echte debatten hoort dus ook ruimte te zijn voor een Dordtse top over bestaanszekerheid naar voorbeeld van een landelijke bijeenkomst.
We kunnen voor ogen houden als we de balans opmaken: waar staan we in 2025?


Promotie oud VVV symbool

De oproep van de burgemeester van 1985 draaide vooral om Dordrecht promotie en daaraan meedoen. De VVV was een belangrijk middel en te vinden in een villa (zie foto) nabij het NS-station.

Thans is de belangrijkste speler op de promotiemarkt Dordrecht Marketing en VVV Zuid-Holland Zuid. Daarbij gaat het tegenwoordig om het merk Dordrecht.

Een belangrijk onderdeel in dit proces in merkdenken is het vaststellen van de Doelgroep van Dordrecht. Hiervoor is het Mentality Model van Motivaction gebruikt. Hoort dat nog bij de tijd van nu?


En: Heeft de kracht van het positief denken over Dordrecht en de Dordtenaren gezorgd voor mensen met meer ,,Dordts" kapsones en trots? Raakt het wel alle Dordtenaren of hoe kunnen we zorgen dat alle Dordtenaren kan gaan raken?

Menselijke maat
Verbinding en samenwerking zijn wel de sleutelwoorden om de menselijke maat voor ogen te houden. De gemeente kan daarbij een voortrekkersrol vervullen als nabije, betrouwbare overheid. Soms liggen de mogelijkheden en voorbeelden voor het oprapen als je serieus neemt dat veel ondernemers ook in de stad Dordrecht leven en werken onder het minimum loon.

Een actiepunt:
Het CDA gaf in het lokale partij programma aan: Bijvoorbeeld het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen of het drukwerk van folders en flyers zien wij bij voorkeur uitgevoerd door een betrokken, lokale ondernemer met een sociaal gezicht. Dit vragen wij ook van partijen die wij volledig subsidiëren, zoals bijvoorbeeld Dordt Marketing. Bovendien moeten gemeentelijke aanbestedingen zo worden vormgegeven dat lokale ondernemers meer kans maken; bijvoorbeeld door het werk op te delen in kleinere opdrachten."

Hulpmiddel
Dordrecht Marketing en VVV Zuid-Holland Zuid met een budget van circa 1,7 miljoen kan dus een voorbeeldfunctie vervullen en anderen inspireren om te denken aan de kracht van het lokale. Een belangrijk hulpmiddel kan zijn een visie op Dordrecht dat in september 2021 uit kwam om te gaan slijpen aan de diamant. De schittering van het edelmetaal zou voor iedereen van betekenis moet zijn, want de binnenstad kan een motor zijn van de economie, de eigenheid van de stad Dordrecht en ook ondernemers meer toekomstbestendig maken.

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/20211130-Slijpen-aan-een-diamant-Toekomstbeeld-Dordrecht-def-versie-2.pdf

Toekomst
We willen toch iedereen de schittering van de toekomst laten zien. Een dialoog met iedereen kan eventueel uiteindelijk voor positieve energie zorgen en creativiteit los maken. Dat is politiek gezien ook actueel als de tijd vanaf 2026 aanbreekt dat de gemeente Dordrecht - door landelijke bezuinigen - meer moet gaan doen om serieus het eigen huishoudboekje rond te krijgen. Als blijkt dat meer mensen willen meedoen, is het aanspreken van de reserves van de gemeente ook een investering in de toekomst.

Boekhouden
Als we alleen boekhouden, dan dreigen steeds meer mensen aan de kant te blijven staan of tot de onderkant te gaan behoren. Praktische voorbeelden kunnen inspireren. Een positief idee is bijvoorbeeld: De Dordtse VVD en Gewoon Dordt hebben een voorstel gedaan om de 17.000 laaggeletterden perspectief te geven. De partijen denken aan samenwerking met het nationaal onderwijsmuseum. Met een redelijke Nederlandse taalbeheersing doe je mee in de maatschappij. Dat geldt ook voor import ondernemers.

Bruisend hart
Er komt meer op ons af. Als de binnenstad het bruisende hart moet zijn en de motor van Dordrecht en regio om ook geld te verdienen, gaat het zeker om samenwerking. Daarbij past de ontwikkeling van een ecosysteem voor ondernemers in de binnenstad waarin ook andere partijen zoals Dordt Marketing & Partners een belangrijke rol spelen om de gewenste bruisende binnenstad te kunnen realiseren.

Aangezien dreigt dat de gemeente Dordrecht per 1-1-2026 minder geld heeft om uit te geven - als de bezuinigingen van het rijk over ons komen - moet er enerzijds vanaf heden anders samengewerkt worden met organisaties.

Anderzijds is de landelijke oproep van gemeenteraadsleden uit meer dan 300 gemeentes en de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) terecht: De balans is zoek. Gemeenteraadsleden worden steeds meer boekhouders om bezuinigen door te voeren als bestuur van de stad.

Signaal
Dat signaal is duidelijk. We moeten ook  scherp blijven en kansen zoeken in de kracht van de stad Dordrecht. We zijn allemaal Dordtenaren immers.

Kennis en kunde is per organisatie voldoende aanwezig maar nu wordt teveel langs elkaar heen gewerkt. Voorbeelden: de rol van Dordt Marketing & Partners, de brug over de Oude Maas ( Zwijndrecht hoorde het idee van ambtelijk Dordrecht via de media).

De gerichtheid van het Ondernemersloket Drechtsteden - waar een aantal organisaties vergeten zijn om die erbij te betrekken - vergt een scherpere afstemming.
Elkaar niet zien en horen kost allemaal veel geld en ergernis en haalt de energie weg om te werken aan de vraagstukken van deze tijd.

Samenwerking
Voor heel Dordrecht en alle Dordtenaren gaat het ook steeds meer om duurzaam denken en duurzaam doen. Daarom zouden zoals dat heet macro en micro ecosystemen moeten worden gefaciliteerd. Zo kunnen organisaties in een ecosysteem werken aan een gemeenschappelijk doel.

In het land is er kennis over en speelt het al. Het gaat niet alleen om het speelveld van de overheid. Ook andere organisaties kunnen verbindingen zoeken en (sociale) kennis delen zoals kerken, moskeeën, onderwijs, buurtverenigingen, buurtwerk, samen dordt, samen tegen armoede, maatschappelijk betrokken ondernemers, erfgoed, natuurverenigingen, sportclubs en nog meer bestaande netwerken in de stad.

Jongeren
En: Laten we de jongeren en de dak- en thuislozen niet vergeten en mensen die uit zicht zijn geraakt en de ondernemers, die leven onder het bestaansminimijn.

Uit onderzoek blijkt telkens weer: Veel mensen en organisaties hebben veel ongebruikte kennis in huis. Dat te ontdekken, vraagt verbinding, sociale betrokkenheid. Daarvoor zijn geen dure , externe dure bureaus nodig. Het gaat gewoon aan de slag.

Een voorbeeld:
https://boommanagement.nl/artikel/vergroot-innovatiekracht-een-ecosysteem/#:~:text=Organisaties%20moeten%20meer%20samenwerken%20met,meer%20plezier%20in%20het%20werk.

Dialoog 2025
Wij kunnen niet wachten om richting 2025 de dialoog echt op gang te brengen of die dan te verdiepen. Het gaat er om geen kans te missen om iedereen perspectief te geven of de kans te bieden, die te ontdekken. Kapsones in de betekenis van meer allure betekent immers ook de stad en alle mensen in samengang toekomst geven.

Promotie hoort erbij om de oudste stad van Holland als gastvrije erfgoedstad bekend te maken. Leuke dingen voor jong en oud kunnen het draagvlak vergroten voor stad en alle Dordtenaren.

De sociale insteek is dan wel een integraal onderdeel geworden. De Dordtse top bestaanszekerheid kan een uitstraling geven aan alle inwoners.

De uitspraak van toen is door ontwikkeld: ,,Als niet alle Dordtenaren meedoen, helpen nog geen twintig burgemeesters." Wat is ons Deltaplan om iedereen mee te krijgen?

https://vng.nl/nieuws/vng-wil-deltaplan-voor-een-bestaanszeker-nederland

Tekst van:
René Portielje is voorzitter bestuur De Nederlandse Zaak voor Ondernemers en adviseur Stichting Ondernemersklankbord. Hij was tevens werkzaam op directie niveau bij Unilever en dr. Van der Hoog
Hans Berrevoets schrijft als betrokken Dordtenaar op persoonlijke titel. Hij is voorzitter van een aantal netwerk organisaties waaronder het platform voor dak- en thuislozen en promotor van de Dordtse historische kalender.

reacties op een manifest Dordtse bezinning zijn welkom op persoonlijk mailadres:
rene.portielje@gmail.com

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.