Dordrecht kan betaalbaarheid wonen verbeteren door thema’s te verbinden

14 november 2023 • 10:26
Dordrecht kan betaalbaarheid wonen verbeteren door thema’s te verbinden

DORDRECHT - Om wonen betaalbaar te houden, moet de gemeente thema’s verbinden. Zoals werk en inkomen, verduurzaming, sociale zekerheid, zorg en welzijn. Daarbij moet de gemeente samenwerken met meer inwoners, woningcorporaties, energiebedrijven, waterschappen, zorg- en welzijnsorganisaties. Ook moet de gemeente toezicht houden op de gestelde doelen. Dat is de uitkomst van onderzoek van de Rekenkamer Dordrecht naar de betaalbaarheid van wonen.

Beschikbaarheid goedkope woningen ondermaats
Een groeiend aantal huishoudens heeft moeite om de woonlasten te betalen. Daarmee neemt het risico toe op achterstanden in betalingen en op armoede. Daarom voerde de Rekenkamer Dordrecht drie onderzoeken uit. De belangrijkste conclusie uit de eerste twee onderzoeken is dat beschikbaarheid van goedkope woningen ondermaats is. Zowel in de koop- als in de huursector. Daarnaast laat verduurzaming van woningen te wensen over. Het derde onderzoek is nu afgerond en gaat over de betaalbaarheid van wonen in Dordrecht in de coalitieperiode 2018-2022.

Extra aandacht voor betaalbaar wonen  
In die coalitieperiode richtten burgemeester en wethouders zich vooral op het aantrekken van huishoudens met hogere inkomen. Betaalbaarheid van wonen stond daardoor nauwelijks op de agenda. Daarna vond een omslag plaats: in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht’ voor 2022-2026 zijn betaalbare woningen een belangrijk aandachtspunt.

Het coalitieakkoord bevat verschillende verbeterpunten. De gemeente wil onder meer 4.000 woningen bouwen, waarvan 30% in het sociale huursegment. Daarnaast werd begin 2023 de Routekaart Wonen vastgesteld, met veel aandacht voor betaalbaarheid van wonen. De Routekaart bevat niet alleen instrumenten voor afstemming van het woningbouwprogramma op de behoefte. Ook zijn er afspraken gemaakt met woningcorporaties en huurdersorganisaties over verduurzaming. Verder wordt aandacht besteed aan een woonzorgvisie en aan kwetsbare groepen, zoals asielzoekers, arbeidsmigranten, kwetsbare jongeren en senioren. De starterslening legt een basis voor een volwaardig woonbeleid met betaalbaarheid van wonen als één van de belangrijkste doelen.

Conclusie: belangrijke stappen gezet naar uitvoering
De Rekenkamer Dordrecht concludeert dat betaalbaarheid van wonen zich in Dordrecht tussen 2018 en 2020 heeft ontwikkeld volgens de landelijke lijn. In 2020 had circa 1 op de 8 huishoudens (13%) in een huurwoning van een corporatie in Dordrecht echter wel een verhoogd risico op problemen met betaalbaarheid.  
De gemeente heeft volgens de Rekenkamer belangrijke stappen gezet in het opstellen van beleid voor de betaalbaarheid van wonen. De komende jaren wil de gemeente werken aan de uitvoering, monitoring en bijstelling van het beleid.

Aanbevelingen: onderwerpen verbinden en toezicht houden op doelen
Bij betaalbaarheid van wonen spelen onder meer inkomen, energielasten, hypotheek, uitkeringen en zelfredzaamheid van bewoners en rol. De gemeente moet de overkoepelende thema’s van zulke onderwerpen met elkaar verbinden. Zoals werk en inkomen, verduurzaming, sociale zekerheid en zorg en welzijn. Dit moet de gemeente samen doen met partners. Zoals inwoners, corporaties, energiebedrijven, waterschappen, zorg- en welzijnsorganisaties. 
Naast de uitvoering van het beleid moet het college de komende periode toezicht houden op de gestelde doelen. Belangrijk is om vooraf te bedenken welke gegevens daar voor nodig zijn en welke partijen deze kunnen aanleveren.
Voor de gemeenteraad is het belangrijk om haar controlerende rol goed te vervullen: ligt de gemeente op schema, worden de doelen behaald of moet er tussentijds worden bijgestuurd? Het is aan te bevelen met het college duidelijk af te spreken welke informatie de raad op welk moment krijgt. 

Briefing
- Op dinsdag 14 november a.s. wordt het rapport nader toegelicht door de onderzoekers aan de raad;
- Deze presentatie is openbaar en u kunt daarbij aanwezig zijn op de publieke tribune;
- Meld u zich vantevoren even aan via: s.khadje@dordrecht.nl;  
- De presentatie van de onderzoeksresultaten vindt plaats in VK 5 van het Stadskantoor en start om 19.45 uur. 

Over de Rekenkamer Dordrecht
Het onderzoek naar de betaalbaarheid van woningen is uitgevoerd door de onderzoekers van RIGO Research & Advies in opdracht van de Rekenkamer Dordrecht. 

De Rekenkamer Dordrecht is onafhankelijk en probeert met haar onderzoeken zo dicht mogelijk aan te sluiten op de actualiteit. De onderzoeken worden uitgevoerd ter ondersteuning van de raad. Inwoners kunnen ook een verzoek neerleggen bij de Rekenkamer. Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van de Rekenkamer mw. M. Damen: m.damen@dordrecht.nl of bel 06 81897782.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.