Vragen namens de VSP en CDA inzake renovatie Kijck over den Dijck

31 juli 2023 • 08:28
Vragen namens de VSP en CDA inzake renovatie Kijck over den Dijck

DORDRECHT - Bijgaand art. 40 vragen die namens de VSP en het CDA inzake de renovatie van Kijck over den Dijck aan het college zijn gesteld.

Aan het college van burgemeester en wethouders te Dordrecht

Vragen ex artikel 40 Reglement van Orde

Dordrecht, 28 juli 2023

Betreft: voeg- en metselwerk molen Kyck over den Dyck.

Leo Stolk (VSP) en Franciske van Vugt-Roose (CDA) hebben een gesprek gehad met de heer H.J. (Harry) Eskes, bestuurslid PR & Communicatie van de stichting Molen Kyck over den Dyck. Het gesprek ging over de slechte staat van de voegen van de buitenzijde van de molen. Er is duidelijk geworden dat tijdens de renovatie in 2000 twee zaken niet in orde waren; de mortel die gebruikt is, is van slechte kwaliteit geweest en de wijze van uithakken is onvoldoende zorgvuldig gedaan. Als gevolg hiervan zal de molen op termijn onstabiel worden en gevaarlijke situaties opleveren. Dit kan alleen voorkomen worden als herstelwerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd.

Renovatie

Het bestuur geeft aan dat de herstelwerkzaamheden op basis van een offerte uit 2022 worden begroot op €270.000. Vanwege alle gestegen prijzen is de schatting inmiddels €300.000. De stichting kan dit bedrag niet opbrengen.

De opbrengsten uit verkoop en verhuur dragen de dagelijkse kosten, maar kunnen niet de renovatie dragen. In 2022 heeft het bestuur subsidies aangevraagd en is er op vele manieren gewerkt aan het binnenhalen van het benodigde bedrag. Toch is er nog een tekort. Per 12 juli 2023 bedraagt het tekort voor de renovatie op basis van de oude offerte zonder inflatiecorrectie € 23.775,-

Overzicht:

Erfgoedlijn Waterdriehoek 2023

€ 162.500,-

Vrijwilligers, donateurs, bevolking, bedrijven Drechtsteden, crowdfunding

€     3.031,-

Donaties per 12-7-2023

€     6.300,-

Provincie Zuid-Holland (toegezegd 57.888,75 – nu 80% ontvangen op 26 januari 2022, nog 11.576,- te ontvangen)

€   46.305,-

Toezeggingen:

Provincie Zuid-Holland (20% van 57.888,75)

€   11.576,-

Prins Bernhard Cultuurfonds

€   10.000,-

Dinamo Fonds

€     5.000,-

Vrienden van de Kyck

€     1.713,-

Overig:

Verkoop van ‘stenen’

€     5.000,-

Het is de bedoeling dat vanaf oktober de molen in de steigers staat en dat de renovatie begint. Tot die tijd gaan lopende acties nog continu door.

Aanvullende informatie:

De historische molen is door de gemeente 26 jaar geleden (1997) voor 1 euro aan de stichting Molen Kyck over den Dyck verkocht. De stichting zou geheel onafhankelijk moeten zijn. Tussen 1999 en 2001 is de molen draaivaardig en maalvaardig én – dankzij een grote groep vrijwilligers – operationeel gemaakt. In 2020/2021 zijn de roeden hersteld en heeft de raad besloten daar € 15.000,- als aanvulling voor vrij te maken. Tot op heden heeft de stichting dat bedrag nog niet opgevraagd, omdat het lukte om daarin zelfvoorzienend te zijn. De VSP en het CDA zien uiteindelijk graag dat de wethouder de stichting alsnog gebruik laat maken van het toegezegde bedrag en dat dit wordt aangevuld tot maximaal € 30.000,-.

Betekenis voor de stad

De culturele en historische betekenis van de molen is groot. Vroeger stonden er in Dordrecht 121 molens. Molen Kyck over den Dyck werd gebouwd in 1612 en was toen een houten standerdkorenmolen. De molen maalde mout dat als grondstof diende voor de Dordtse bierbrouwers. In 1713 werd de houten molen vervangen door de huidige stenen stellingmolen en vanaf 1739 werd er overgegaan op het malen van koren. Na de restauratie in 1999 is de functie hersteld. In het Dordtse stadsbeeld is de molen een opvallende verschijning, helaas is het de enig overgebleven stadsmolen. Die molen willen we dan ook graag behouden voordat dit culturele erfgoed is ‘uitgestorven’.

Niet alleen binnen Dordt, maar ook daarbuiten is de Kyck over den Dyck uniek. Het gaat hier namelijk om de grootste gemetselde molen van Nederland en waarschijnlijk zelfs ook wereldwijd (het onderzoek daarnaar loopt momenteel). Het buitenmetselwerk betreft 920m2! De molen trekt dan ook veel bezoekers en er zijn gesprekken gaande om de molen ook in toeristische routes op te nemen. Daar komt bij dat het uitzicht over Dordt vanaf de molen ook bijzonder fraai is.

De VSP en het CDA Dordrecht hebben de volgende vragen aan het college:

Ø  Is het college ermee bekend dat de huidige problemen met het metselwerk voortkomen uit genoemde oorzaken (slechte kwaliteit mortel + onvoldoende kwaliteit van het uithakwerk)? Zo ja, ziet het college dan ook de urgentie voor de renovatie?

Ø  Hoewel de stichting eigenaar is van de molen, is het de gemeente die nu toch een besluit moet nemen over de financiële ondersteuning bij de renovatie. Is het college ervan op de hoogte dat ‘niets doen’ ook een besluit is dat op termijn veiligheidsrisico’s met zich meebrengt vanwege loszittende stenen?

Ø  Is het college ervan op de hoogte dat er vanuit het rijk een subsidie beschikbaar is gesteld van € 162.500,- maar dat dit helaas nog niet toereikend is?

Ø  In 2021 heeft de stichting het toegezegde bedrag à € 15.000,- niet aangevraagd, omdat op dat moment de eigen acties en crowdfunding voldoende middelen boden. Kan deze toezegging met betrekking tot de roeden, nu alsnog voor de renovatie van het voegwerk worden ingezet?

Ø  Is het college bereid om het tekort tot € 30.000,- aan te vullen? Zo ja, op welke manier en onder welke voorwaarden wil het college dat doen? Zo nee, waarom niet en wat zijn dan volgens het college de alternatieven?

Ø  De stichting wil de molen verder verduurzamen. Behalve de IR-warmtepanelen die dit jaar al zijn aangebracht, is het plaatsen van een dubbele sluis bij de ingang een grote wens. Kan de gemeente hierover in overleg gaan met de stichting om samen naar mogelijke oplossingen te zoeken?

De VSP en het CDA zien graag dat de renovatie aan de molen Kyck over den Dyck kan doorgaan. We hopen dan ook dat de molen in aanmerking kan komen voor een bijdrage in de renovatiekosten.

Voor Dordrecht vinden we het heel belangrijk dat deze molen, waar maar liefst 56 vrijwilligers zich elke week of zelfs dagelijks voor inzetten, veilig wordt en veilig blijft en op die manier behouden blijft.

De fracties van het CDA Dordrecht en de VSP wachten met de nodige belangstelling uw beantwoording af.

Hartelijke groet,

J.F. (Franciske) van Vugt-Roose                   L. (Leo) Stolk       

CDA Dordrecht                                            VSP Dordrecht

DORDRECHT - 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.