Ds. Hans van der Sterre gaat zondag 12 maart voor in Lutherse Kerk met de eigen geloofstoon

02 maart 2023 • 16:20 door de redactie
Ds. Hans van der Sterre gaat zondag 12 maart voor in Lutherse Kerk met de eigen geloofstoon
Vanaf 1690 de Lutherse kerk

DORDRECHT - Ds. Hans van de Sterre (70) gaat op zondag 12 maart vanaf half elf voor in de Lutherse kerk aan de Vriesestraat 20-22.

,,Ik vind het heel waardevol dat de Lutherse geloofstraditie levend blijft in Dordrecht. Het is  belangrijk dat deze protestantse geloofsrichting toekomst bestendig blijft in onze stad", zo geeft de predikant aan waarom hij graag voor gaat aan de Vriesestraat 20-22.

De kerk heeft een lange verbondenheid met Dordrecht.

Kerkhervormer Maarten Luther staat aan de wieg van de Lutherse kerk, die in Dordrecht al in een geschiedenis staat van meer dan 325 jaar. De eerste dienst in de Trinitatiskapel was in 1690 en het monument behoort tot de vier oudste kerken van de stad.

Eigen toon

,,Luther heeft aan het protestantse geloof waar hij voor stond een eigen toon meegegeven. Ik vind een dienst ook muzikaal vreugdevol. Je merkt dat het in een andere traditie staat, dan het calvinisme", zo zegt de voorganger.

Hij is belezen net zoals ds. Aage Smilde die na zijn pensioen tot zijn overlijden in maart 2021 consulent was van de Lutherse gemeente.

Alblasserwaard

Van der Sterre kwam in 1993 vanuit de Alblasserwaard in Dordrecht wonen. Hij was eerst verbonden aan de Stefanuskerk in Crabbehof. Daarna volgde de kerk Huis bij de Bron in de Stadspolders.

Na een periode de kerk in Fijnaart te hebben gediend vanuit Dordrecht, is Hans weer actief in Dordrecht en daarbuiten. Hij gaat op uitnodiging nog steeds voor in kerkdiensten. Hans wordt ook vaak gevraagd om begrafenissen te leiden.

Calvijn

De voorganger kent het verschil soms in toonhoogte tussen de Lutherse stroming en de volgelingen van Calvijn. Deze laatste stroming begon bij deze kerkhervormde en werd de prominente geloofsrichting in Nederland.

Vanaf 2004 behoren de van oorsprong Lutherse gemeentes en de Calvijn-gemeentes - zoals Hervormd en Gereformeerd - tot de protestantse kerk Nederland (PKN).

Kapel

De Lutherse kerk staat ook bekend als de Trinitatiskapel waar koster Jan Lokhorst zich siert met de naam huisbewaarder. Bart Stegeman is voorzitter van de kerkenraad en staat in de voetsporen van zijn vader Wim Stegeman, die in een ver verleden nog organist was van de kerk. Momenteel is dr. Bart van Buitenen de vaste organist. Coby Smilde en Johan Bregman zijn ook bekende namen in de kerkenraad.

Bregman zet zich ook in voor de stichting die zich inzet voor het behoud van de kapel als belangrijk monument in de binnenstad. De Waalse gemeente, die ook om de veertien dagen in de kapel is te vinden, is daar ook bij betrokken.


TEKST website Lutherse gemeente Dordrecht:

Welkom op de website van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Dordrecht. Wij zijn een kleine gemeente in een middelgrote stad. Sinds 1690 houden wij onze erediensten in de Trinitatiskapel aan de Vriesestraat. Daarmee beschikken wij over een fraai historisch kerkgebouw, waarvan de oudste delen dateren uit de eerste helft van de veertiende eeuw.

Ondanks onze geringe omvang zijn wij een streekgemeente met leden uit Dordrecht en omliggende gemeentes. We streven er naar om de komende jaren te komen tot groei. Wij vinden het leuk dat u op onze website kijkt, maar we zouden het uiteraard nog leuker vinden als we u eens welkom mogen heten in één van onze kerkdiensten, die om de veertien dagen plaats vinden. Zie hiervoor onder het kopje “Kerkdiensten”.

De Lutherse kerk trok ook in de stad de eerste vrouw aan, die in de jaren vijftig in een protestantse eredienst voorging. Het was de uit Amersfoort afkomstige Marie E. Monsees.


HISTORIE

 in 1615 bestond er in Dordrecht een kleine groep Lutheranen. Zij beschikten vanaf 1619 over een bescheiden kerkje. Dit werd in 1621 op last van de stedelijke overheid gesloten. In 1633 is er weer sprake van een kerkgebouwtje, dat wederom werd gesloten. Diverse aanvragen bij de stedelijke overheid om vrijheid van godsdienst werden afgewezen.

Het aantal Lutheranen in Dordrecht nam echter toe. Vanaf 1680 verschenen er vele Duitse immigranten in de stad, waaronder een aantal behoorlijk welgestelden. Eén daarvan was Frederik Meulhoff, die een suikerraffinaderij stichtte in het pand “De Ossenkop” in de Wijnstraat, nabij het Groothoofd. Er ontstonden meerdere suikerraffinaderijen en die trokken arbeiders aan. De meeste van deze arbeiders waren Duits en Luthers. De suikerraffinage werd een belangrijke economische activiteit in de stad.

Het was Meulhoff die het stadsbestuur voorlegde dat hij niet in een stad wenste te blijven waar hij zijn geloof niet kon uitoefenen. Hij dreigde met zijn kapitaal Dordrecht te verlaten. Hij diende een laatste verzoek in bij het stadsbestuur, waarin hij ondermeer aangaf dat er diverse plaatsen waren in Holland, waar de Luthersen wel vrijheid van godsdienst hadden. Mede onder druk van het voornemen om Dordt te verlaten zwichtte het stadsbestuur.

Op 1 juli 1689 stemde het Oudraad van Dordrecht in met het verzoek. De Lutheranen kregen de vrijheid om hun diensten te houden. Daartoe kregen zij de kapel van het voormalige Blindenliedengasthuis in bezit als kerkgebouw. Het Blindenliedengasthuis was reeds in 1629 afgebroken, alleen de kapel was blijven staan en sinds die tijd gebruikt geweest als werkplaats waar de stad doodskisten maakte en de stadsturf bewaarde.

Na een zeer ingrijpende verbouwing werd de werkplaats weer kerkgebouw en vond op zondag 5 maart 1690 de plechtige inwijding plaats. Tot op de dag van vandaag vinden hier de diensten van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Dordrecht plaats.

In 2017 heeft de kerkelijke gemeente een stichting opgericht voor het behoud van de kapel. Zie voor meer informatie www.stichtingbehoudtrinitatiskapel.nl.


hans van der sterre van pknfijnaart.nl


hans van der sterre van pknfijnaart.nl
hans van der sterre van pknfijnaart.nl

In 1615 bestond er in Dordrecht een kleine groep Lutheranen. Zij
beschikten vanaf 1619 over een bescheiden kerkje. Dit werd in 1621 op
last van de stedelijke overheid gesloten. In 1633 is er weer sprake van
een kerkgebouwtje, dat wederom werd gesloten. Diverse aanvragen bij de
stedelijke overheid om vrijheid van godsdienst werden afgewezen.


Het aantal Lutheranen in Dordrecht nam echter toe. Vanaf 1680
verschenen er vele Duitse immigranten in de stad, waaronder een aantal
behoorlijk welgestelden. Eén daarvan was Frederik Meulhoff, die een
suikerraffinaderij stichtte in het pand “De Ossenkop” in de Wijnstraat,
nabij het Groothoofd. Er ontstonden meerdere suikerraffinaderijen en die
trokken arbeiders aan. De meeste van deze arbeiders waren Duits en
Luthers. De suikerraffinage werd een belangrijke economische activiteit
in de stad.


Het was Meulhoff die het stadsbestuur voorlegde dat hij niet in een
stad wenste te blijven waar hij zijn geloof niet kon uitoefenen. Hij
dreigde met zijn kapitaal Dordrecht te verlaten. Hij diende een laatste
verzoek in bij het stadsbestuur, waarin hij ondermeer aangaf dat er
diverse plaatsen waren in Holland, waar de Luthersen wel vrijheid van
godsdienst hadden. Mede onder druk van het voornemen om Dordt te
verlaten zwichtte het stadsbestuur.


Op 1 juli 1689 stemde het Oudraad van Dordrecht in met het verzoek.
De Lutheranen kregen de vrijheid om hun diensten te houden. Daartoe
kregen zij de kapel van het voormalige Blindenliedengasthuis in bezit
als kerkgebouw. Het Blindenliedengasthuis was reeds in 1629 afgebroken,
alleen de kapel was blijven staan en sinds die tijd gebruikt geweest als
werkplaats waar de stad doodskisten maakte en de stadsturf bewaarde.


Na een zeer ingrijpende verbouwing werd de werkplaats weer kerkgebouw
en vond op zondag 5 maart 1690 de plechtige inwijding plaats. Tot op de
dag van vandaag vinden hier de diensten van de Evangelisch-Lutherse
Gemeente te Dordrecht plaats.


In 2017 heeft de kerkelijke gemeente een stichting opgericht voor het
behoud van de kapel. Zie voor meer
informatie www.stichtingbehoudtrinitatiskapel.nl.

(foto ds. Hans van der Sterre)

hans van der sterre van pknfijnaart.nl

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.