Moment stilte voor slachtoffers aardbevingsramp in eerste raadsvergadering van 2023

08 februari 2023 • 10:43
Moment stilte voor slachtoffers aardbevingsramp in eerste raadsvergadering van 2023

DORDRECHT - Ook in de Dordtse Gemeenteraad werd gisteravond stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Dinsdag was de eerste raadsvergadering van 2023.
De voorzitter, de heer Kolff, startte de vergadering met het stilstaan bij de gevolgen van de aardbeving in Turkije en Syrië en de vele slachtoffers die zijn gevallen. Daarna namen alle aanwezigen een minuut stilte in acht.

Toen de raad weer overging naar de situatie in de stad spraken ze onder andere over de vluchtelingen en statushouders in Dordrecht, het Stadspark XXL én er was een initiatiefvoorstel. Dit is een voorstel van raadsleden als zij vinden dat er op een bepaald gebied iets moet gebeuren. Naast de bespreekstukken stonden er ook 10 hamerstukken op de agenda. 

Vluchtelingen en statushouders in Dordrecht
Het college van de gemeente Dordrecht is van plan een AZC in Dordrecht op de Dordtse Kil III te vestigen. De gemeenteraad kon dit voornemen niet goed- of afkeuren. Wel is er ruimte voor inbreng vanuit de gemeenteraad door het uiten van wensen en bedenkingen. Een grote meerderheid van alle fracties steunt de komst van een AZC, waarbij aandacht is gevraagd voor een aantal aspecten. Vraagstukken die werden ingebracht waren verschillend en gingen onder andere over de bereikbaarheid van de locatie, de betrokkenheid van omwonenden en de verhouding tussen de bijdrage van Dordrecht en de regio-gemeenten.

2 moties
Er is een motie aangenomen van PvdA die het college verplicht een commissie van omwonenden en andere betrokkenen in het leven te roepen om ervoor te zorgen dat de gang van zaken zo goed mogelijk plaatsvindt. De verworpen motie is de motie Begeleiding ten behoeve van stress- en traumaverwerking van FvD.

Opvang Oekraïners
Samen met voorgaand vraagstuk is de opvang van Oekraïners besproken in de gemeenteraad. De bestaande opvang in Crownpoint naast het Stadskantoor is is een tijdelijke oplossing. Op 1 december moet iedereen die nu in Crownpoint woont verhuisd zijn naar een nieuwe locatie omdat de eigenaar van het gebouw het terrein dan wil ontwikkelen. Het college heeft als nieuwe locatie het Stadskantoor op het oog en wil op korte termijn voorbereidingen treffen om de ambtenaren op het Stadskantoor op overige locaties onder te brengen. Inwoners kunnen daarna nog steeds naar de Stadswinkel en ook de vergaderzalen en griffie blijven open.

Begrip
De meeste fracties reageerden begripvol op de informatie die het college heeft verstrekt aan de raad. PvdD bracht bezwaren in tegen de weinig duurzame aspecten van tijdelijke opvang. Hun motie Structurele oplossing voor incidentele opvang is verworpen.

Verhuizing RTV Dordt
Gewoon Dordt heeft een amendement ingediend om de verhuizing van RTV Dordrecht niet te financieren uit de resterende rijksmiddelen voor ondersteuning van de lokale culturele sector bij het herstel na corona. In het raadsvoorstel is hier een bedrag van € 50.000 voor gereserveerd. Het amendement is niet aangenomen. Wel hebben meerdere fracties tijdens de bespreking aangegeven binnenkort van gedachten te willen wisselen over de toekomst van de lokale omroep.

Stadspark XXL
Het raadsvoorstel over het Stadspark XXL, is eerder al uitgebreid besproken in de commissievergaderingen. Het raadsvoorstel werd met een grote meerderheid aangenomen, waarbij alleen de SP, de PvdD en de PvdA tegenstemden. Tijdens de raadsvergadering werd alleen gesproken over een motie van de PvdD, waarin ze het college opriep om het bouwen aan de randen van het park onmogelijk te maken. De motie redde het niet. Alleen Beter voor Dordt, de PvdA, de PVV, de SP en de PvdD zelf, stemden hier voor.

Vaststellen bestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk
Ook werd gisteravond opnieuw gestemd over het amendement met betrekking tot het bestemmingsplan omtrent de Vlijweide. Eerder staakten de stemmen over het amendement van de PvdD, SP, PVDA en GroenLinks waarin werd verzocht de bomenstrook langs de Vlij te beschermen tegen mogelijke kap. Dit amendement haalde het niet: Beter voor Dordt, GroenLinks, Op Ons Eiland, PvdD, PvdA de PVV en de SP stemden met 15 zetels voor, maar de andere fracties stemden met 22 zetels tegen.

Het amendement ingediend door GroenLinks, de SP, Partij voor de Dieren, de VVD en Beter voor Dordt om een aansluiting op het warmtenet te voorkomen, haalde het wel, waarbij slechts het CDA, de PVV en de PvdA tegenstemden. Het raadsvoorstel werd daarop geamendeerd aangenomen, dit wil zeggen dat het met de voorgestelde wijziging is aangenomen.

Tenslotte was er ook nog een motie van de VVD en GroenLinks aangenomen waarin wordt voorgesteld om in gesprek met HVC tot een afwegingskader te komen voor vormen van verwarming, dat wil zeggen dat andere mogelijkheden van verwarming onderzocht worden. Deze motie werd, op twee stemmen na van de SP en de PVV aangenomen.

Initiatiefvoorstel CDA, VVD en GroenLinks
CDA, VVD en GroenLinks hebben het initiatiefvoorstel Geen dag zonder zon ingediend. Partijen willen het voor inwoners van de 19e eeuwse schil en van de binnenstad beter mogelijk maken om hun woning van zonnepanelen te voorzien. De regels hierover zijn vastgelegd in de Welstandsnota (2020). Dit initiatiefvoorstel streeft ernaar deze regels aan te passen, zodat zonnepanelen op meer plekken mogelijk worden. Het college gaat adviseren over dit voorstel en zal daarna in de commissie van de raad worden besproken, waarna er in de gemeenteraad over besloten zal worden

Frotgraaf: Wim van de Pol. 

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.