Begroting 2023: Daadkracht in onzekere tijden

07 oktober 2022 • 10:12
Begroting 2023: Daadkracht in onzekere tijden

DORDRECHT - Om de Dordtenaren tegemoet te komen in de stijgende kosten ontvangen alle Dordtse huishoudens in 2023 eenmalig 75 euro. Het college van burgemeester en wethouders trekt hier ruim 4 miljoen voor uit en kiest hiervoor vanwege de grote onzekerheid over de koopkracht, en de prijzen van boodschappen en energie. Het college wil in de begroting 2023 met daadkracht de meest urgente vraagstukken rond bestaanszekerheid en energiearmoede aanpakken.

Tegelijkertijd blijft het college investeren op de ingezette koers voor een sterke en groene stad. Het college houdt vast aan de vijf focuspunten uit het Politiek Akkoord. Daarin ligt de focus op: meer betaalbare woningen, een duurzame en groene stad, bestaanszekerheid en gelijke kansen, groei van de economie en een gezonde arbeidsmarkt en een veilige, leefbare en levendige stad. Dat leidt tot een aantal concrete voorstellen in begroting voor 2023 zoals de uitbreiding van het armoedebeleid met een miljoen euro en gratis openbaar voor 65+ met een laag inkomen en een OV korting voor Dordtenaren met een laag inkomen.

Bestaanszekerheid en gelijke kansen
"Steeds meer huishoudens hebben moeite het hoofd boven water te houden. De huidige tijd vraagt om een daadkrachtige overheid. In Dordrecht krijgt iedereen gelijke kansen. Kinderen die risico lopen op onderwijsachterstanden krijgen extra aanbod," aldus wethouder Peter Heijkoop. Wethouder Chris van Benschop: "Samen met de stad gaan we aan de slag om diversiteit en inclusie te bevorderen, met specifieke aandacht voor mensen met migratie-achtergrond, LHBTIQA+ en mensen met een lichamelijke handicap. Iedereen hoort erbij!"

Meer betaalbare woningen
Het college wil de komende vier jaar een inhaalslag maken in het bouwen van betaalbare woningen. Heijkoop: "Van de 4000 woningen die er tot 2026 bij komen, moet 30% sociaal zijn." Wethouder Maarten Burggraaf: "In onder andere de plannen voor de Spuiboulevard en Maasterras is nadrukkelijk ruimte voor betaalbare koopwoningen. Zodat starters, leraren, zorgpersoneel, en andere beroepen waar onze stad enorm behoefte aan heeft, een plek vinden. De Spuiboulevard verandert de komende jaren van een stenige omgeving met verouderde kantoren in een stadswijk met 500 nieuwe woningen en veel groen."

Groen en duurzaam
De energierekening is voor veel inwoners hoger dan ooit. Vanuit het Rijk komt hiervoor financiële tegemoetkoming, maar ook de gemeente komt een deel van haar inwoners tegemoet via energietoeslagen. Maar er is meer nodig. Wethouder Tanja de Jonge: "Het drukt een ieder met de neus op de feiten dat energie besparen absolute noodzaak is. Ook de gebouwen van de gemeente moeten energiezuiniger. In 2023 start daarvoor een omvangrijke aanpak."

Veilig, leefbaar en levendig
Ook de leefbaarheid in de wijken staat hoog op de agenda. Wethouder Marc Merx: "Ernstige overlast door afvaldumpingen tast in ernstige mate de leefbaarheid aan. Dit wordt aangepakt." Het college stelt in 2023 meer handhavers aan, die zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de stad." In 2023 staan diverse wegwerkzaamheden op de rol, zoals de Krispijnseweg en de Eulerlaan. Wethouder Rik van der Linden: "In een stad die groeit gaan we anders om met bereikbaarheid. Meer aandacht voor lopen, fietsen en openbaar vervoer, ruimte voor de auto waar het nodig is, en het parkeren meer naar de rand van de binnenstad. Verkeersveiligheid blijft een belangrijk uitgangspunt in alle wijken."

Belastingen
Heijkoop: "De stijgende prijzen voor energie en materialen hebben ook forse impact op de portemonnee van de gemeente. Projecten en onderhoud zijn flink duurder. Daarom is een stijging van de lokale lasten onvermijdelijk. Die stijging is gelijk aan de inflatie van 6,3%. Door alle huishoudens 75 euro te geven komen we onze inwoners tegemoet." Dit wordt gedaan via een verrekening op de aanslag van de lokale belastingen. De huishoudens welke onder het kwijtscheldingsbeleid vallen krijgen 75 euro op hun bankrekening gestort.

Vasthouden aan koers
Naast oog voor de urgente maatschappelijke problemen nu, kijkt het college ook nadrukkelijk vooruit. Burgemeester Wouter Kolff: "Het college houdt vast aan de koers om van Dordrecht een sterke en groene stad te maken. We zien nu al dat die vasthoudendheid resultaten oplevert. Het aantal inwoners groeit, we blijven inzetten op toekomstbestendige werkgelegenheid, meer Dordtenaren volgen een opleiding en het opleidingsaanbod in de stad stijgt."

Samen
Het college wil geld opzij leggen voor de nieuwe investeringen die in de begroting 2023 staan. Het college wil de investeringen verder uitwerken samen met de stad en de gemeenteraad. Voor de meest urgente onderwerpen zoals de bestrijding van armoede vraagt het college direct budget aan de raad. De raad debatteert en besluit op 8 november over de begroting 2023.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.