Burgemeester Kolff ontvangt 20 oktober boek 'De Dordtse affaire' in Wilhelminakerk

11 oktober 2022 • 17:11 door de redactie
Burgemeester Kolff ontvangt 20 oktober boek 'De Dordtse affaire' in Wilhelminakerk
Burgemeester Wouter Kolff neemt boek DE DORDTSE AFFAIRE in ontvangst

DORDRECHT -   Burgemeester Wouter Kolff neemt donderdag 20 oktober in de Wilhelminakerk een op voorhand spraakmakend boek in ontvangst te nemen. De plek is om historische redenen gekozen voor het moment.

De kerk wordt na de tweede wereldoorlog de kerk van het (gereformeerde) verzet genoemd.  In het boek DE DORDTSE AFFAIRE is de Wilhelminakerk prominent aanwezig.

Schrijver dr. Frank van Riet presenteert  na jaren onderzoek donderdag 20 oktober vanaf 13 uur zijn boek

Waarnemers van publicaties over de tweede wereldoorlog in Dordrecht noemen dit het eerste wetenschappelijke  onderzoek gebaseerd boek.

Historicus Kees Weltevrede pleitte tientallen jaren voor een echt gefundeerd onderzoek. Hij behoort in de Wilhelminakerk tot de sprekers. Kees dacht als meelezer van schrijver Frank van Riet mee. Hij geeft een Dordtse reflectie op de inhoud.

Pagina's

Het boek telt meer dan 450 pagina's en tekent het leven van drie Jodenjagers bij de Dordtse politie. Harry Everts is daarvan de meest bekende naam geworden, omdat hij een dubbelrol speelde. In het verzet was zijn schuilnaam HERMAN.

Voordat de burgemeester van Dordrecht het boek in ontvangst zal nemen is er in de Wilhelminakerk, een programma met drie sprekers.  Weltevrede opent de rij. 

Het landelijk perspectief wordt onder woorden gebracht door journalist Frits Barend. Tevens zal ook in de kerk vanuit het korps van de politie Rotterdam-Rijnmond het woord worden gevoerd.

TITEL

De titel duidt al de inhoud aan: De Dordtse affaire. De ondertitel is: vervolging, verzet en verraad in en om Dordrecht.

Tot nu toe hebben zich al tegen de honderd mensen aangemeld  via: f.van.riet@kpnplanet.nl  om bij de presentatie te kunnen zijn aan de Blekersdijk 41.

In het boek van dr. Frank van Riet speelt zeker politieman en jodenjager HARRY EVERTS, een centrale rol. Hij werd na de tweede wereld oorlog veroordeeld voor zijn dubbel rol. Het verzet noemde hem Herman, zo blijkt uit een boek van direct na de oorlog van de hand van Kors van Loon.

Al eerder werd zijn naam als jodenjager genoemd in boeken van schrijvers zoals Ad van Liempt en Sytze van der Zee. Frank van Riet heeft verder onderzoek gedaan en nieuwe ontdekkingen gedaan. Daarom noemt hij zijn boek ook : De Dordtse affaire  Eerder promoveerde hij op de Rotterdamse politie in oorlogstijd.

KORS VAN LOON

Onderwijzer Kors van Loon  - links op de foto van de Beeldbank/archief Dordrecht -  bepaalde lange tijd de herinneringen aan het verzet in Dordrecht door het schrijven van een boek.

Hij was een prominente man in het Dordtse verzet.  Direct na de oorlog hangt Van Loon in het stadhuis burgemeester Bleeker de ambtsketen om. Van Loon werkte mee vanuit de Wilhelminakerk, maar was formeel tot net na de oorlog nog lid van de christelijk gereformeerde kerk Dordrecht-Centrum. Hij sloot zijn werkzaam leven af als hoofd van de dr. H. Colijnschool in Krispijn.


Fragment uit oorlogsdagboek


EDITIE 1980

In 1980 kwam een derde editie uit van zijn boek, maar hij wilde vooraf ondanks vragen van de redactie van dagblad De Dordtenaar de inhoud niet aanpassen aan voortschrijdend inzicht.  Hij liet zijn reactie bij toestemming voor een derde druk. In 1984 overleed Van Loon.

Er ontstond vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw wel veel discussie over het boek met de (gedateerde) inhoud uit 1947.

De Max van Pelt stichting reageert op de volgende wijze op de komst van het boek van Frank van Riet:

21 jaar lang hebben de Max van Pelt Stichting en haar voorgangers zich met andere nabestaanden ingezet voor een eerlijke geschiedschrijving over het verzet in Dordrecht en dan met name de leiding van BS en andere verzetsgroepen. De stukken die werden aangetroffen waren zo schokkend dat onze vice-voorzitter de heer Leentvaar concludeerde dat een historicus dit moest onderzoeken en de stichting heeft haar archief en expertise ter beschikking gesteld voor onderzoek,

Dr. Frank van Riet onderzocht eerder de geschiedenis van het Rotterdamse Politiekorps en kende wat Dordtse zaken en wilde hier altijd al iets mee doen en dat heeft hij gedaan. Dr.van Riet heeft er jarenlang heel veel werk aan gehad en het resultaat mag er zijn, aldus op de website van de Max van Pelt stichting.

KERK VAN VERZET

De Wilhelminakerk werd in het boek van Kors van Loon nog als de kerk van het verzet omschreven. Dat kwam mede omdat na de oorlog vooral het gereformeerde verzet in Dordrecht te boek was gesteld.

Veel bekende verzetsmensen, die pas de oorlog werden geëerd met een straatnaam, hebben een verbinding met de Wilhelminakerk. Zo kunnen worden genoemd: Aart Alblas, Leendert Keesmaat en tot april 1944 de leider van het Dordtse gereformeerde verzet Sytze Beinema. Hij werd opgepakt en in augustus 1944 vermoord.

STOLPERSTEINE

Stichting Stolpersteine kondigde het boek  zo aan:

In oktober 2022 verschijnt het: De Dordtse affaire, “een spraakmakend boek” over verzet, illegaliteit, vervolging en verraad, zoals uitgeverij Just Publishers het aanprijst in een brochure.
Het boek − een paperback die 24,50 euro gaat kosten en 375 pagina’s telt inclusief een fotokatern − gaat over een beladen deel van de Dordtse oorlogsgeschiedenis: de rol van drie op joden jagende
politiemannen, Harry Evers, Arie den Breejen en Theo Lukassen. De schrijver is dr. Frank van Riet, die zelf werkzaam is als politieman, bij het Rotterdamse korps.

De omslag van het  boek De Dordtse affaire van Frank van Riet

De omslag van het boek De Dordtse affaire van Frank van Riet: donderdag 20 oktober is het uit.


(persbericht Frank van Riet over De Dordtse Affaire
Vervolging, verzet en verraad in en rond Dordrecht)


Op een aanzienlijk deel van de Dordtse bezettingsgeschiedenis rust al vanaf de bevrijding in 1945 een taboe. Was politieman Harry Evers een oorlogsmisdadiger of speelde hij juist een heldenrol in het verzet? Historicus Frank van Riet raakte tijdens zijn promotieonderzoek geïntrigeerd door de bezettingsgeschiedenis van Dordrecht, en besloot de affaire te onderzoeken om de vele onbeantwoorde vragen te beantwoorden. Van Riet komt na 80 jaar met opzienbarende ontdekkingen en conclusies.

VERLEDEN

Het verleden leeft na al die jaren nog steeds voort en liet in en buiten Dordrecht diepe sporen na. Drie Dordtse mannen van de politieke politie groeiden uit tot beruchte handlangers van de bezetter. Een van hen, Harry Evers, zou een dubbelspel hebben gespeeld. Terwijl hij in diverse kringen bekend stond als een fanatiek Jodenjager en oorlogsmisdadiger, zou Evers op ingenieuze wijze hebben samengewerkt met de top van de illegaliteit.

Omdat deze top Evers tot het bittere einde steunde, kon hij na de bevrijding schijnbaar moeiteloos het uniform van de Binnenlandse Strijdkrachten aantrekken. Hij werd zelfs hoofd van het plaatselijke Bureau Nationale Veiligheid, terwijl zijn directe collega’s in interneringskampen werden opgesloten. De verschillende groepen binnen de Dordtse illegaliteit raakten tot op het bot verdeeld. Al tijdens de bezetting en ook daarna ontstond een blijvende en onoverbrugbare kloof.

EVERS

Dit boek probeert de vele onbeantwoorde vragen te beantwoorden. Aan welke kant stond Evers? Waarom bleef de top van de illegaliteit hem tot het bittere eind steunen? Wist hij te veel over een interne machtsstrijd of over andere zaken rond de illegaliteit die het daglicht niet konden verdragen? Hoe konden de drie Dordtse politiemannen uitgroeien tot beruchte en gevreesde handlangers van de bezetter? Waren zij representatief voor het hele Dordtse politiekorps of behoorden zij tot de uitzonderingen?

HISTORISCH

Door gebrek aan een diepgaand historisch onderzoek in het verleden waren deze vragen nooit eerder beantwoord. Er leek sprake te zijn van een heuse ‘Dordtse affaire’, die diep was weggestopt en waar nagenoeg niemand meer aan herinnerd wilde worden. De gebeurtenissen die in Dordrecht tot deze affaire leidden, vertonen dezelfde kenmerken als andere spraakmakende affaires waarmee Nederland na de bevrijding te maken kreeg, zoals de Velser affaire en de affaires Sanders, Weinreb en Menten. Onderzoek wees uit dat er zelfs een direct verband bestond tussen enkele affaires.

Frank van Riet toont met De Dordtse affaire dat er nog altijd sprake is van een open wond die, zelfs na vele jaren, niet wil helen.

f.van.riet@kpnplanet.nl ​​

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.