Onderzoek naar de uitvoer Wet openbaarheid bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo)

23 september 2022 • 09:10
Onderzoek naar de uitvoer Wet openbaarheid bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo)

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht moet informatie die via een Wob-verzoek openbaar is geworden voor iedereen bekendmaken. Ook de verzoeken zelf en de beslissingen daarover moeten openbaar worden gemaakt. De gemeenteraad moet de uitvoering beter kunnen controleren.

De gemeente Dordrecht voerde de Wet openbaarheid bestuur (Wob) tussen 2018 en 2020 goed uit. Dat blijkt uit landelijk onderzoek onder 93 gemeenten, waaronder Dordrecht, provincies en waterschappen. Mensen die van een overheid informatie willen hebben die niet openbaar is, kunnen een verzoek indienen om dit wel bekend te maken. Dat kon tot mei 2022 via de Wob: Wet openbaarheid van bestuur. Vanaf 1 mei heet de Wet open overheid (Woo).
In Dordrecht wordt zo’n 95 keer per jaar een verzoek ingediend. Met de overgang naar de Woo heeft de Dordtse Rekenkamercommissie laten onderzoeken wat er nog beter kan. Hiervoor zijn tien Dordtse Wob-verzoeken en de uitkomsten bekeken.

De onderzoekers concluderen dat de indieners vrijwel altijd binnen de wettelijke termijn antwoord krijgen. Tussen 2018 en 2020 is vier keer (1 tot 3 procent) bezwaar gemaakt tegen een besluit op een Wob-verzoek. De commissie bezwaarschriften krijgt in Dordrecht toegang tot de volledige informatie waarover het Wob-verzoek gaat.

Informatie bekendmaken
Uit het onderzoek blijkt verder dat de informatie die iemand heeft opgevraagd, nu nog niet toegankelijk is voor andere personen. De gemeente moet dit wel actief op haar website bekendmaken. Op termijn moeten ook het verzoek en de beslissing hierop openbaar worden volgens de nieuwe wet. Het college van burgemeester en wethouders geven aan dit via een wettelijk verplicht platform vanaf eind 2022 te gaan doen.

Ook het indienen van een verzoek moet makkelijker, stellen de onderzoekers. Dat kan op meerdere manieren: per e-mail, brief en mondeling en het algemene contactformulier. Maar niet alle mogelijkheden zijn nu te vinden op de websitepagina over de Wob/Woo.
Om de toepassing van de Woo soepel te laten verlopen, moet bovendien de interne handleiding worden aangepast. Iedereen moet voortaan bij een vast contactpersoon terechtkunnen met vragen over de wet. B en W nemen deze aanbeveling over.

Rol gemeenteraad
Dordrecht is samen met andere gemeenten in de Drechtsteden bezig om in kaart te brengen welke documenten in elk geval openbaar moeten worden gemaakt volgens de nieuwe wet.
In de nieuwe wet is de gemeente verder verplicht jaarlijks – bij de begroting – te laten weten hoe de wet wordt uitgevoerd en moet daarover verslag doen. Daardoor krijgt ook de gemeenteraad meer informatie over de verzoeken en de behandeling daarvan. Het onderzoek geeft ook aan dat de gemeenteraad aan het gemeentebestuur mag vragen vaker inzicht te geven. B en W gaan hierover met de gemeenteraad in gesprek.

Briefing
Op dinsdag 27 september a.s. wordt het rapport nader toegelicht door de onderzoekers en is er ruimte om vragen te stellen over de bevindingen. Deze presentatie is openbaar, maar het is fijn als u zich vantevoren even aanmeldt. Dat kan via: s.khadje@dordrecht.nl.

Tijd:                                 Van 19.30 uur- 20.30 uur
Waar:                              VK 5, Stadskantoor Dordrecht

Over de Rekenkamercommissie Dordrecht
Het onderzoek naar de uitvoer van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo) is uitgevoerd i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 

De Rekenkamercommissie Dordrecht is onafhankelijk en probeert met haar onderzoeken zo dicht mogelijk aan te sluiten op de actualiteit. De onderzoeken worden uitgevoerd ter ondersteuning van de raad. Inwoners kunnen ook een verzoek neerleggen bij de commissie. Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van de Rekenkamercommissie via mw. M. Damen: m.damen@dordrecht.nl of bel 06 81897782.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.