(UP DATE) In memoriam: Gerrit Jan van der Kolm (Woerden 1949 - Dordrecht 2022)

12 september 2022 • 14:00 door Hans Berrevoets
(UP DATE) In memoriam: Gerrit Jan van der Kolm (Woerden 1949 - Dordrecht 2022)

DORDRECHT -  In Dordrecht waren woensdag 7 september op drie plaatsen herdenkingsbijeenkomsten voor de op 73 jarige leeftijd overleden strijdbare arbeider/theoloog Gerrit Jan van der Kolm.

In de Ontmoetingskerk in Sterrenburg 3 was de grote afscheidsplechtigheid.met meer dan driehonderd mensen. Via YOU TUBE is de dienst nog te vinden vanuit de kerk.  De afschiedsbijeenkomst is ook opgenomen bij de diensten vanuit de Ontmoetingskerk, die zijn bewaard..

In het gebouw CROWNM POINT Dordrecht keken vluchtelingen uit Oekraine mee via de live-stream. Ze werden in hun eigen taal welkom geheten door de zoon van Gerrit Jan,, Govert,, vanuit de Ontmoetingskerk.

 Ook in Centrum De Buitenwacht was een bijeenkomst en keken mensen via de live-stream mee..   Ben Corino van RTV Dordrecht vroeg in de Buitenwacht na de herdenking mensen in het solidariteitscentrum om een herinneringen  aan Gerriit Jan. Zijn uitzending is te vinden via de website van RTV Dordrecht.

De Ontmoetingskerk heeft via het eigen you tube kanaal de dienst ook een plek gegeven, zodat terug gekeken kan worden.

Het slotlied in de kerk was van de oecumenische gemeenschap in Franbkrijk:

Taizé - Behüte mich Gott - YouTube


De eerste regels:

Behüte mich Gott, ich vertraue dir
Du zeigst mir den Weg zum Leben
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle
Behüte mich Gott, ich vertraue dir…


Kerkblad

Op een aantal plaatsen in het kerkblad KERK OP Dordt (van 9 september) krijgt Gerrit Jan deze week aandacht.  Namens de wijkraad van de kerkrentmeesters in de Ontmoetingskerk schrijft Hans van Rossum over waarom Gerrit Jan zijn energie wilde steken in groene zaken.

,,Met geld en bezit had Gerrit Jan niet veel, maar een aarde die kreunt onder de roofbouw van de mensheid baarde hem grote zorgen".

Dat bleek ook tijdens het afscheid op 7 september. De theoloog /arbeider zette zich strijdbaar, betrokken en persoonlijk in voor kwetsbare mensen en de kwetsbare aarde.

Na zijn studie in de Theologie aan de universiteit van Leiden was Gerriit Jan vanaf 1977 in Dordrecht actief.  Eind september 1982 volgde de aanzet tot het solidariteitscentrum De Buitenwacht in Oud-Krispijn aan de Bosboom Toussaintstraat 67. Drie theologen en drie vrouwen (die de voornaam Margreet deelden) werden zo de zes initiatiefnemers

1949-2022

(nieuws dat eerder In Memoriam werd gebracht)

Deze tijd (30 augustus) overleed Gerrit Jan van der Kolm onverwachts op 73-jarige leeftijd. Dr. Gerrit Jan was meer dan de grondlegger van solidariteitscentrum De Buitenwacht. Hij stond nog vol in het leven en bleef een veelzijdig theoloog/arbeider.

De laatste jaren was hij in het nieuws als energieambassadeur om mensen in Dordrecht te stimuleren duurzamer te gaan leven. Daarin gaf Gerrit jan ook cursussen. Tevens coördineerde hij de pastorale hulp aan vluchtelingen uit Oekraine, die daarvoor open stonden. Het ging bij Dordt voort Oekraïne om de mensen de kans te geven de eigen, vertrouwde zingeving zoveel mogelijk te beleven. Met andere theologen begeleidde hij ook veertig vrouwen naar de 4 mei herdenking op het Sumatraplein.

In de jaren negentig van de vorige eeuw zorgde hij ook een periode voor een interculturele dodenherdenking in Krispijn. Hieruit ontstond een speciale herdenking in de aula van het Johan de Witt gymnasium totdat het Platform voor levensbeschouwing geen draagkracht en draagvlak meer zag bij alle wereldgoddiensten.

Muziek speelde ook een grote rol in het leven van Gerrit Jan. Hij was begeleider van het koor Melange Rood. In het verleden had het solidariteitscentrum de Buitenwacht ook kring-vieringen waarbij een eigen zangbundel werd gebruikt.  Gerrit Jan was daar de drager van en zorgde ook voor eigen liederen of bewerkingen.

Johanneskerk

In november 1982 was in wat toen nog de Johanneskerk heette aan de Bosboom Toussaintstraat de eerste Kringviering.

De Hervormde kerk Dordrecht gaf er ruimte voor mede op basis van de startnotitie uit september 1982 voor een open geloofsgemeenschap, die later Buitenwacht ging heten. 

Nog later kon de Buitenwacht de kerk kopen als stichting met steun van de stichting vrienden van de buitenwacht, waarvan Gerrit Jan nog steeds de voorzitter is.

Zijn vrouw Margreet en de andere theologen Leendert Verzijden met Margreet en Jan Hylkema met ook een Margreet vormden samen de zes initiatiefnemers. Zij waren in Krispijn gaan wonen om zo solidair te kunnen zijn en leven. Gerrit Jan begon zo met zijn Margreet in maart 1977 aan de Mesdagstraat. De drie echtparen werden de initiatiefnemers tot wat de Buitenwacht ging heten. Gerrit Jan was van de zes de jongste.

Kerkklokken

Gerrit Jan riep ook kerken op om ook groene kerk te worden en mee het klimaatalarm letterlijk in te luiden bij landelijke actie.

De Ontmoetingskerk in Sterrenburg 3 had mede door zijn inzet en stimulans het bordje groene kerk aan de gevel gekregen. Gerrit Jan was ook kerkrentmeester bij de Ontmoetingskerk en had nog plannen uitgewerkt om de kerk nog groener te maken. Uiteraard lag om zonne-energie op te wekken het maximale aantal zonnepanelen op het dak van de kerk.

Zondag

Hij is zondag (4 september) in deze Dordtse kerk herdacht. De man, die als theoloog niet koos voor een loopbaan als dominee, stond soms in deze kerk wel op de preekstoel. 

Van der Kolm vond dat hij een geestelijk dak boven zijn hoofd nodig had, waarbij hij geloofsruimte had die bij zijn denkkracht, inspiratie en werken aan een betere, socialer en duurzame wereld paste.

In een aantal boeken heeft hij zijn zoektocht naar een beter leven en het dragen van verantwoordelijkheid, die past bij ieders draagkracht, onder woorden gebracht.Opkomen voor ieder die kwetsbaar is, want een rode draad in zijn leven en de kwetsbare moeder aarde hoorde er steeds meer bij.

Iona 40

Gerrit Jan was op zondag 28 augustus nog bij de intrededienst van de nieuwe wijkpredikant ds. Dick Steenks in de Ontmoetingskerk. Hij zat immers in de beroepencommissie voor de nieuwe dominee.

Hij zong toen vanuit zijn hart lied 40 mee

Lied uit Iona: Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam.

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

John L. Bell en Graham Maule 

Dit lied maakte nog eens duidelijk dat Gerrit Jan van der Kolm ook een echte, uitzonderlijke theoloog was, die een aantal boeken heeft nagelaten om zijn gedachten te kunnen doorgeven.

DuPont

Hij kende ook de economische wetten. Zo was hij jarenlang in de jaren tachtig  van de vorige eeuw voorzitter van de OR van DuPont en een pittige tegenspeler van de bestuurder. Tussen 1977 en 1990 werkte hij bij DuPont. Dit paste helemaal bij zijn levenshouding van als arbeider solidair leven met mensen in zijn omgeving op haast alle tijden van de dag. In het najaar van 1990 begon hij met de voorbereiding op de training - via een stage in Krispijn - van theologie studenten. Dat begin in 1991. Na deze periode kwam hij in dienst van YULIUS op het vlak van zingeving. Hij promoveerde in 2001.

Buitenwacht
Stichting De Buitenwacht meldt op hun Facebookpagina: "Vanochtend hoorden wij dat onze grondlegger van De Buitenwacht Gerrit Jan van der Kolm plotseling is overleden. Een hele klap voor ons allemaal. Zijn wijsheid, filosofische kijk, menselijke benadering en strijd tegen onrecht heeft de wereld en zeker Oud Krispijn mooier gemaakt . We zullen zijn gedachtengoed levend houden. In De Buitenwacht hebben we een plekje gemaakt om hem te herinneren en iets te schrijven in condoleanceregister. Later zullen we nog een speciale herinneringsbijeenkomst organiseren."

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.