“Speelruimte voor VV Wieldrecht”

11 juli 2022 • 08:58
“Speelruimte voor VV Wieldrecht”

DORDRECHT - VV Wieldrecht is een vereniging die gesitueerd is op sportpark Smitsweg. Dit betekent dat zij een belangrijke rol heeft op sportief en sociaal gebied voor Sterrenburg West, Dordtse Hout en, gelet op de ontmanteling van sportpark Amstelwijck, inmiddels ook voor Wielwijk en Crabbehof. Daarnaast is ook de ontwikkeling van de wijken Wilgenwende en Amstelwijck in volle gang, hetgeen zeker zal leiden tot een potentiële aanwas van nieuwe leden.

De huidige situatie

De vereniging heeft meer dan 800 leden en is met 46 elftallen actief in competitieverband. Het gestaag groeiende ledenaantal begint de grens van de mogelijkheden te benaderen. Dit gelet op het feit dat de vereniging “ slechts” beschikt over 3,5 veld, te weten: 2 grasvelden, 1 kunstgrasveld en 0,5 kunstgrasveld voor de pupillen. Op grond van normen van de KNLTB zijn er 5 velden nodig bij een aantal van 46 elftallen. Derhalve een tekort van 1,5 veld.

De situatie op korte termijn

Een dreigende ledenstop op hele korte termijn, met als gevolg dat kinderen en volwassenen niet de mogelijkheid hebben actief hun sport te beoefenen en beperkt worden in deelname aan het verenigingsleven van VV Wieldrecht. Dit zou toch een blamage zijn in een tijd dat de gemeente Dordrecht bewegen voor jong en oud promoot vanuit het oogpunt dat sporten en bewegen goed is voor de gezondheid en de sociale cohesie. Hoewel de Sportparkenvisie niet is aangenomen, heeft VV Wieldrecht destijds de bestuurlijke toezegging gekregen dat zij haar plek aan de Smitsweg behoudt. Het oplossen van het probleem is ons inziens dan ook niet afhankelijk van een nieuwe Sportparkenvisie.

Vragen

De VSP heeft de volgende vragen om VV Wieldrecht in staat te stellen te voorzien in de behoefte/noodzaak om kinderen en volwassenen te laten bewegen met daarnaast het sociale aspect van het verenigingsleven.

De noodzaak en behoefte aan extra speelruimte op korte termijn zal duidelijk zijn. De meest voor de hand liggende oplossing is uitbreiding van het aantal velden. Met 1 extra veld is VV Wieldrecht geholpen.

  1. Deelt het college de mening van de VSP dat VV Wieldrecht gelet op de situatie (ledenaantal, groei in potentiële leden, veldbezetting) op korte termijn uitbreiding van speelruimte nodig heeft?  Zo nee, waarom niet?                                                                                                                   
  2. Onderschrijft het college het belang van sporten gelet op de gezondheid en sociale cohesie?  Zo ja, is het college dan ook bereid het mogelijke te doen voor VV Wieldrecht zodat zij hieraan invulling kunnen geven?
  3. Is het college bereid op korte termijn nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden een extra veld te realiseren?  Zo neen, waarom niet?
  4. Is het college bereid, indien technisch gezien een extra veld niet mogelijk  blijkt, 1 grasveld te transformeren naar een kunstgrasveld (meer bespeelbaar dan gras)                                                                                                 Zo neen, waarom niet?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

VSP Dordrecht

Richard in ‘t Veld en Margret Stolk

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.