VSP: Toekomst van ontmoetingscentrum Crabbehoeve is door aflopende huurovereenkomst vanaf 2024 onzeker

24 juni 2022 • 18:31 door de redactie
VSP: Toekomst van ontmoetingscentrum Crabbehoeve is door aflopende huurovereenkomst vanaf 2024 onzeker

DORDRECHT - De toekomst van het buurthuis en ontmoetingscentrum CRABBEHOEVE is onzeker.

De huurovereenkomst loopt immers met de gemeente eind maart 2024 af. Daarna zou eventueel het pand gesloopt kunnen worden om andere (bouw) activiteiten mogelijk te kunnen maken.

Margret Stolk - fractievoorzitter Verenigde Senioren Partij (VSP) - stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders om duidelijkheid te krijgen. Zij wijst erop dat de Crabbehoeve in een grote behoefte voorziet.


Betreft: artikel 40 vragen over verlenging huurcontract Stichting Crabbehoeve

Per 31 maart 2024 loopt de met de Gemeente Dordrecht afgesloten huurovereenkomst, aangegaan op 1 april 2014 voor het voormalige schoolgebouw aan de Van Karnebeekstraat 2 te Dordrecht, af.

De huurovereenkomst geeft onder artikel 3.2 aan, dat de overeenkomst ook niet zal worden verlengd omdat verhuurder (de Gemeente) het pand wenst te slopen.

Historie

2013
- Het voormalig schoolcomplex met drie schoollokalen op 1000 m²  braakliggende grond aan de Van Karnebeekstraat 2 in Dordrecht, stond op de nominatie om gesloopt te worden en plaats te maken voor woningbouw. Door de recessie werd dit plan met minimaal 10 jaar opgeschort en ontstond het idee bij een groepje bewoners om een laagdrempelige en multifunctionele ontmoetingsplaats op te starten op deze centrale plek in de aandachtswijk Crabbehof.

Met de Gemeente Dordrecht, eigenaar van dit stukje grond, werden afspraken gemaakt om tot huur over te kunnen gaan. In februari 2014 is door de initiatiefnemers de Stichting Crabbehoeve opgericht. In maart 2014 is de sleutel overhandigd aan het vijfkoppig bestuur en kon het bewonersbedrijf Crabbehoeve van start.

Crabbehoeve is een ontmoetingsplaats van de wijk geworden, waar mensen van elkaar leren en waar bewoners elkaar nuttige diensten kunnen leveren. Dit is in de kern wat de bewoners van Crabbehof willen. Op deze plek hebben bewoners van Crabbehof het heft in handen genomen en komen tot nieuwe ideeën om bewoners diverse activiteiten aan te bieden. Zorg en welzijn, verbinden van sociale en economische voorzieningen, inzet van vrijwilligers en mensen met arbeidsbeperkingen; allemaal uitingen van de lokale kracht. Hoe mooi, leuk, nuttig, zinvol, creatief en verbindend  kan burgerparticipatie zijn? In de Crabbehoeve komt dit alles samen.

Op Crabbehoeve ontmoeten jong en oud elkaar. Rijk of minder rijk, het maakt niet uit. Culturen en hun keukens inspireren en voeden elkaar. Mensen vinden elkaar in activiteit en in genieten. Dromen ontmoeten hun uitvoerders. Er ontstaan leuke ontmoetingen en onverwachte ontmoetingen. Het is er veilig en biedt de ruimte om je te laten zien. Het inspireert en motiveert om je talenten in te zetten, talenten te ontdekken en om te leren en te groeien.

Niemand had in 2014 kunnen denken dat het initiatief “Crabbehoeve” een dergelijke vlucht zou kunnen nemen. Het wordt dan ook als voorbeeld van een geslaagd initiatief aangehaald.

Het zou daarom ook heel erg zijn als de “Crabbehoeve” uit het stadsbeeld zou moeten verdwijnen. 
Naast het feit dat er dan sprake is van pure kapitaalsvernietiging, zouden al die vrijwilligers, schakers, bridgers, liefhebbers en bezoekers van de Crabbehoeve op straat komen te staan.

Er zijn veel activiteiten, een kleine opsomming (die beslist niet compleet is) volgt hieronder.

 • Crabbehoeve Taalcafé (onderdeel van Taalhuis Dordrecht West). Hier zijn elke week taalvrijwilligers aanwezig. Ze helpen de deelnemers om steeds beter Nederlands te spreken en te lezen. Ze doen allerlei taaloefeningen en spelletjes

 • Iedere vrijdag koffie inloop; onze gastvrouw of gastheer schenkt op
  vrijdagochtend een GRATIS kopje koffie of thee onder het motto: kom ook en neem gezellig iemand mee. 

 • Op donderdag is het gezellig toeven bij Crabbehoeve tijdens de ouderendag. Deze wordt wekelijks georganiseerd door het project Wij Dordrecht met allerlei activiteiten. 

 • In het Atelier van de Crabbehoeve staat een biljarttafel. Op dinsdag- en donderdagmiddag treft u een paar vriendelijke heren die gebruik maken van het biljart en u verder wegwijs kunnen maken.

 • Eenmaal in de maand, op de laatste vrijdag, verzorgt het horecateam een lekker 3-gangen diner voor een echt betaalbaar bedrag, Verbinding ten top onder de bewoners.

 • Er is rondom het gebouw een grote moes-en beleeftuin met zonnig terras, met een Jeu de Boules Baan en een buiten schaakbord.

 • Het is het clubhuis van Schaakclub Dordrecht, opgericht 29 februari 1888, en van de Bridge Club DBC/Thuredreght

 • In het licht van het aflopen van de huurovereenkomst en de plannen tot niet verlengen, maar dreigende sloop van de Crabbehoeve moet het bestuur van de Crabbehoeve zich beraden op “hoe nu verder”. Het maatschappelijk belang van de Crabbehoeve is aanzienlijk.


De VSP Dordrecht is zeer betrokken bij burgerinitiatieven en wil een
transparant beleid en consequente uitvoering daarvan. De VSP Dordrecht vindt het belangrijk dat succesvolle en bewezen burgerinitiatieven gesteund blijven door het college.

De VSP Dordrecht vindt het belangrijk, dat dit buurtinitiatief blijft bestaan voor de wijk, het heeft een belangrijke sociaal maatschappelijke functie, Daarom heeft de VSP de volgende vragen aan het college;

 1. Het huurcontract loopt per 31 maart 2024 af. Is het college bereid om alles in het werk te stellen om sluiting te voorkomen.

 2. Crabbehoeve heeft zijn bestaansrecht de afgelopen jaren uitdrukkelijk bewezen, en VSP Dordrecht vindt dat het college zich hard moet maken voor behoud van de Crabbehoeve.

 3.  Is het college bereid om het voortbestaan van Crabbehoeve en voortzetting van het huurcontract voor te leggen aan de Gemeenteraad?

 4. Wat zou de maximale tijdsperiode van verlenging van het huurcontract kunnen zijn?


We wachten uw antwoorden met belangstelling af.


Margret Stolk namens de VSP.


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.